Autor: Natalia Conea

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova prezent la cea de-a 62-a sesiune a Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR)

Începînd de astăzi, 18 septembrie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldovaeste acreditat la cea de-a 62-a sesiune a Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR), unde va avea loc revizuirea îndeplinirii angajamentelor cu privire la drepturile sociale, economice şi cele culturale de către țara noastră.

Dreptul la sănătate, dreptul la un trai decent, dreptul la muncă, dreptul la garanții sociale ş.a. ar fi unele din drepturile supuse analizei de către membrii Comitetului.

De menţionat că ultima dată, R. Moldova a fost examinată la CESCR în 2011, atunci când a fost examinat cel de al doilea raport periodic. După audiere, Comitetul a înaintat un şir de recomandări autorităţilor de la Chişinău printre care: să includă prevederi referitoare la “acomodarea rezonabilă” pentru persoanele cu dizabilităţi, să consolideze eforturile de soluţionare a problemelor socio-economice cu care se confruntă populaţia de etnie romă, să întreprindă acţiuni urgente pentru crearea şi implementarea programelor de pregătire vocaţională pentru persoanele cu dizabilităţi şi incluziunea acestora în câmpul muncii etc.

Raportul alternativ a fost prezentat Comitetului în luna august curent și a fost elaborat de către IDOM și Centrul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Mintale (MDAC) – http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MDA/INT_CESCR_CSS_MDA_28719_E.docx

Acest raport se focusează asupra încălcării drepturilor persoanelor  care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, oferind o perspectivă critică asupra politicilor, legislației și practicilor relevante.

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nou Proiect pentru IDOM finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin programul TRANSITION

La data de 28 iunie 2017, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova -Dl Zdeněk Krejči împreună cu directorul A.O. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova – Dl. Vanu Jereghi au semnat contractul de realizare a proiectului „Creșterea capacității poliției în reducerea maltratării, abuzului și discriminării persoanelor care se afla custodia poliției ( inclusiv persoane cu HIV/SIDA, persoane cu dizabilități mintale, dependente de droguri și alte grupuri vulnerabile)” finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin programul TRANSITION.

 

Atelier de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie (zona de nord)

În scopul realizării activităților proiectului implementat din luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și cu suportul financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 24-25 august 2017, IDOM a desfășurat al doilea curs de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie din zona de nord ale Republicii.

Evenimentul a avut loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”. Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților angajaților IGP în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției.

În calitate de formatori au fost: Vanu Jereghi – Director Executiv al IDOM, Dumitru Russu – Coordonator al Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM, Olesea Doronceanu – Avocată în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații, Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției, Vadim Ardeleanu – Șef, secție DMO a IGP, Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM, Radu Bobeică – Consultant privind drepturile pacientului din cadrul IDOM și Dumitru Paniș – Jurist/expert în cadrul A.O. „Inițiativa Pozitivă”.

Cuvânt de deschidere a avut Directorul IDOM, după care a urmat prezentarea organizației și activităților în cadrul trainingului. Despre reforma poliției în contextul reducerii relelor tratamente a persoanelor aflate în custodia poliției, a vorbit Vadim Ardeleanu în cadrul primei sesiuni. A urmat Anatolie Munteanu, vorbind despre sandardele internaționale și naționale de protecția împotriva relelor tratamente. Vis-a-vis de respectarea drepturilor omului, egalitatea și dreptul de a nu fi discriminat, s-a expus Dumitru Russu, astfel finisându-se prima zi de training.

În cea de-a doua zi de instruire, Ion Caracuian a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în custodia poliției, urmat de către Olesea Doronceanu, care s-a expus la tema drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV. Despre respectarea drepturilor utilizatorilor de droguri aflați în custodia poliției, dar și cu exemple în acest sens au venit Radu Bobeică și Dumitru Paniș. În cele din urmă, Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM a ținut un discurs ce viza drepturile persoanelor cu deficiențe mentale prin prisma standardelor internaționale.

    

     

Atelier de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie (zona de sud)

În perioada 28-29 august 2017, IDOM a desfășurat al treilea curs de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie din zona de sud ale Republicii.

Evenimentul a avut loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”.

Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților angajaților IGP în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției.

Cuvânt de deschidere a avut Vanu JereghiDirectorul IDOM, după care a urmat prezentarea organizației și activităților în cadrul trainingului. Despre reforma poliției în contextul reducerii relelor tratamente a persoanelor aflate în custodia poliției, a vorbit Vadim ArdeleanuȘeful secției DMO al Inspectoratului General de Poliție, în cadrul primei sesiuni. A urmat Anatolie MunteanuViceministrul Justiției, vorbind despre sandardele internaționale și naționale de protecția împotriva relelor tratamente. Vis-a-vis de respectarea drepturilor omului, egalitatea și dreptul de a nu fi discriminat, s-a expus Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM, astfel finisându-se prima zi de training.

În cea de-a doua zi de instruire, Ion CaracuianȘeful Secției Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în custodia poliției, urmat de către Olesea DoronceanuAvocată în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul IDOM, care s-a expus la tema drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV. Despre respectarea drepturilor utilizatorilor de droguri aflați în custodia poliției, dar și cu exemple în acest sens au venit Andrei LunguAvocat în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații și Dumitru PanișJurist/expert în cadrul A.O. „Inițiativa Pozitivă”. În cele din urmă, Dumitru Russu a ținut un discurs ce viza drepturile persoanelor cu deficiențe mentale prin prisma standardelor internaționale.

La final cursului, participanții au primit certificate de participare.

Aceasă activitate a fost posibilă datoriă suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău.

Atelier de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie (zona de centru)

În scopul realizării activităților proiectului implementat din luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și cu suportul financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 22-23 august 2017, IDOM a desfășurat primul curs de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie din zona de centru ale Republicii.

Evenimentul a avut loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”.

Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților angajaților IGP în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției.

În calitate de formatori au fost:

 • Vanu Jereghi – Director Executiv al IDOM,
 • Dumitru Russu – Coordonator al Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM,
 • Olesea Doronceanu – Avocată în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații,
 • Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției, Vadim Ardeleanu – Șef, secție DMO a IGP,
 • Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM,
 • Arcadie Astrahan – Director al Centrului comunitar de sănătate mintală Botanica și Expert pe domeniul drepturilor omului în sănătate.

Despre reforma poliției în contextul reducerii relelor tratamente a persoanelor aflate în custodia poliției a vorbit Vadim Ardeleanu în cadrul primei sesiuni. A urmat Anatolie Munteanu, vorbind despre sandardele internaționale și naționale de protecția împotriva relelor tratamente. Vis-a-vis de respectarea drepturilor utilizatorilor de droguri s-a expus Arcadie Astrahan.

În cea de-a doua zi de instruire, Ion Caracuian a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în custodia poliției, urmat de către Olesea Doronceanu care s-a expus referitor la tema drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV. În cadrul ultimei sesiuni, Dumitru Russu a ținut un discurs ce viza drepturile persoanelor cu deficiențe mentale prin prisma standardelor internaționale.

    

      

Întâlnire cu reprezentanții societății civile din regiunea transnistreană

La data de 22 martie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) a fost gazdă, pentru cîteva ore, a unei întâlniri cu zece reprezentanți ai societății civile din regiunea transnistreană. În cadrul acestui eveniment participanții au făcut cunoștință cu activitatea ONG-ului, în special pe segmentul ce ține de lupta pentru drepturile omului în RM, activitatea de lobby și advocacy, experiența în utilizarea mecanismelor ONU de promovarea a drepturilor omului, făcând, în același timp, un schimb de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea organizațională, ș.a. Vizita de studiu a fost organizată de Coaliția Nediscriminare, în cadrul proiectului „Bridging the gap – building organizational capacities of local human rights defenders in Transnistria”,  implementat cu susținerea financiară a European Endowment For Democracy.

 

Conferință Națională organizată de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova

La 28 iunie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o Conferință Națională cu genericul „Deficiențe și soluții în asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale aflate în instituțiile psihiatrice și psihoneurologice din Republica Moldova. Împreună pentru o societate fără bariere”. 

Conferința a fost structurată în sesiuni care au menirea de a elucida starea de fapt cu referire la respectarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități mentale (dreptul la un trai decent, dreptul de a nu fi supus relelor tratamente, dreptul la viața privată și de familie, dreptul la sănătatea reproductivă, dreptul la consimțământul informat de a fi supus tratamentului și dreptul la sănătate, dreptul la proprietate, etc.).

Ultima sesiune a fost dedicată procesului de dezinstituționalizare ca măsură de asigurare a respectării garanțiilor Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

În cadrul fiecărei sesiuni a fost alocat timp pentru dezbateri și discuții în scopul identificării soluțiilor în vederea depășirii carențelor Republicii Moldova cu privire la asigurarea și respectarea drepturilor și libertăților beneficiarilor instituțiilor psihiatrice și psihoneurologice.

Evenimentul a avut loc în incinta Institutului Național al Justiției (sala 4), str. S. Lazo, 1, cu începere de la ora 9:00. 

Această activitate este posibilă datorită suportului financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

     

      

     

 

 

 

 

 

Cursuri de instruire pentru directori și managementul de conducere al spitalelor clinice de psihiatrie și pentru personalul responsabil de asistarea și supravegherea beneficiarilor/pacienților din aceste spitale

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și-a exprimat susținerea Guvernului în vederea executării unor obiective prevăzute de Capitolul XII, pct. C din Programul de activitate al Guvernului RM pentru anii 2016-2018, dedicate drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Astfel, în perioada 14-16 iunie 2017 și, respectiv, 15-17 iunie 2017, IDOM a organizat două traininguri privind ,,Abilitarea capacităților angajaților spitalelor clinice de psihiatrie în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale și intelectuale”.

Primul training a fost destinat directorilor și managementului de conducere al spitalelor clinice de psihiatrie (inclusiv medicii-șefi de secție și asistenții medicali superiori, etc.), iar al doilea training a fost organizat pentru personalul responsabil de asistarea și supravegherea beneficiarilor/pacienților din aceste spitale.

Prin urmare, evenimentul a avut loc  în incinta Complexului turistic ,,ODISEU” din or. Vadul lui Vodă.

Această activitate este susținută financiar de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).

 

Alte două traininguri privind ,,Abilitarea capacităților angajaților instituțiilor rezidențiale în vederea asigurării respectării drepturilor omului”.

În perioada 7-9 iunie 2017 și, respectiv, 8-10 iunie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat două traininguri privind ,,Abilitarea capacităților angajaților instituțiilor rezidențiale în vederea asigurării respectării drepturilor omului”. Evenimentul a avut loc în incinta Complexului turistic ,,ODISEU” din or. Vadul lui Vodă.

Primul training a fost destinat personalului responsabil de asistarea și supravegherea beneficiarilor din internatele psihoneurologice, iar al doilea training a fost organizat pentru directorii și managementul de conducere ale instituțiilor pe care le reprezentați (inclusiv medicii-șefi, asistenții medicali superiori, asistenții sociali, etc.).

Evenimentul este susținut financiar de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).

Cursuri de instruire – „Abilitarea angajaților Inspectoratului General al Poliției (IGP) în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției”

Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) a organizat în perioada 25-27 mai 2017 şi, respectiv, 29-31 mai 2017 două traininguri pe „Abilitarea angajaților Inspectoratului General al Poliției (IGP) în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției”.

 

În calitate de formatori au fost:

Vanu Jereghi – Director Executiv, IDOM;

Dumitru Russu – Coordonator, Programul Monitorizare și Raportare, IDOM;

Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM;

Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției, Ministerul Justiției al RM;

Oxana Gumennaia – Psiholog practician, membru al Consiliului pentru Prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, membru al Mecanismului național de prevenire a torturii;

Ana Racu – Membru al Comitetului ONU împotriva torturii. 


Participanţii la eveniment au fost angajaţii Inspectoratelor de poliţie, responsabili de izolatoarele de detenţie provizorie din toate raioanele Republicii Moldova.


Această activitate a fost posibilă datorită suportului financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

    

    

Republica Moldova a fost vizitată de mai mulți reprezentanți, apărători ai drepturilor omului din Caucaz

Joi, 18 mai 2017, Republica Moldova a fost vizitată de mai mulți reprezentanți, apărători ai drepturilor omului din Caucaz în scopul familiarizării societății civile din această regiune cu referire la preluarea bunelor practici din domeniul drepturilor omului din RM. 

Astfel, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a fost gazda, pentru câteva ore, acestui eveniment organizat de către Civil Rights Defenders (CRD) din Suedia.

Ateliere de instruire: ,,Abilitarea capacităților angajaților instituțiilor rezidențiale în vederea asigurării respectării drepturilor omului ”

În perioada 10 – 12 mai 2017 și, respectiv, 11 – 13 mai 2017Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) a organizat la Vadul lui Vodă – Complexul turistic Odiseu, două traininguri destinate personalului responsabil de asistarea și supravegherea beneficiarilor din internatele psihoneurologice.

Tematica atelierelor de instruire: ,,Abilitarea capacităților angajaților instituțiilor rezidențiale în vederea asigurării respectării drepturilor omului ”.

Această activitate a fost posibilă datorită suportului financiar oferit organizației de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

 

 

Identificarea problemelor de sistem și căutarea de soluțiii pentru rezolvarea acestora

În luna martie curent, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, în vederea susținerii în executarea unor obiective prevăzute de Capitolul IX, pct. C din Programul de activitate al Guvernului RM pentru anii 2016-2018, dedicate drepturilor persoanelor cu dizabilități.

În scopul realizării obiectivelor prevăzute, astăzi, 5 mai 2017, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat, la Chișinău, o Masă Rotundă la care a participat conducerea internatelor psihoneurologice. Subiectul discuțiilor s-a rezumat la identificarea problemelor de sistem și căutarea de soluțiii pentru rezolvarea acestora.

Această activitate a fost posibilă datorită suportului financiar oferit organizației de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

IDOM a organizat o activitate de Capacity Building

În perioada 5 – 7 aprilie 2017, IDOM a organizat o activitate de Capacity Building. Evenimentul a avut drept scop evaluarea și consolidarea capacităților echipei. Sarcinile de bază au fost focusate pe sistematizarea activităților din Planul de acțiuni, Cadrul de evaluare a rezultatelor (RAF) și Strategia de dezvoltare a organizației 2016-2019.

CONDAMNĂRI PENTRU RELE TRATAMENTE ÎN INSTITUȚIILE PSIHIATRICE

La data de 11 iulie 2017, IDOM a organizat la IPN o Conferință de presă cu tematica ,,CONDAMNĂRI PENTRU RELE TRATAMENTE ÎN INSTITUȚIILE PSIHIATRICE”. 

În cadrul acestui eveniment, experții IDOM au prezentat mass-mediei 3 istorii care vizează drepturile persoanelor cu dizabilități mentale.

Evenimentul poate fi urmărit pe: https://www.youtube.com/watch?v=mSaJcCD5krA

 1. http://www.ipn.md/ro/societate/85029
 2. http://www.ipn.md/ro/societate/85033
 3. http://trm.md/ro/social/idom-persoanele-cu-deficiente-mintale-discriminate/
 4. https://deschide.md/ro/stiri/social/14635/Avoca%C8%9Bii-IDOM-consider%C4%83-bl%C3%A2nd%C4%83-pedeapsa-aplicat%C4%83-primarului-din-Ciute%C8%99ti.htm
 5. http://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-sus-inuta-de-institutul-pentru-drepturile-omului-din-moldova-idom-cu-tema-condamnari-pentru-rele-tratamente-in-institutiile-psihiatrice—60785.html?fbrefresh=1499702631
 6. https://point.md/ro/noutati/social/idom-abuzurile-si-a-relele-tratamente-in-institutiile-psihiatrice-mai-persista
 7. https://trm.md/ro/mesager/mesager-din-16-iulie-2017/

Mii de oameni cu deficiențe mintale lipsiți de capacitate juridică

În cadrul acestei emisiunii, Directorul IDOM – Vanu Jereghi, a vorbit despre faptul că mii de oameni cu deficiențe mintale au fost lipsiți de capacitate juridică, adică nu au niciun drept și nu pot decide singuri nici măcar unde să trăiască sau cum să-și cheltuiască pensia. Nu pot merge în instanţă, iar plângerile depuse de ei la poliţie sau la procuratură sunt ignorate, chiar dacă reclamă abuzuri grave.

Oamenii care nu pot lua decizii pentru că au fost declaraţi inapţi mintal

IDOM a preluat pentru litigare și gestionat un caz în cadrul Programul de Litigare și Advocacy. Astfel, Avocatul Valerian Mamaligă a ajutat un tânăr cu dizabilități psihosociale să-și redobândească capacitatea legală. Acest subiect a fost mediatizat  într-o emisiune ,,Mesager Stop Cadru” de la Moldova 1

https://www.facebook.com/MesagerStopCadru/videos/vb.119587368403171/420808601614378/?type=3&theater

și anterior, aceeași știre a fost publicată pe pagina de facebook a Oficiului ONU pentru Drepturile Omului din Moldova –

https://www.facebook.com/notes/oficiul-onu-pentru-drepturile-omului-moldova/decizie-istoric%C4%83-pentru-justi%C8%9Bia-din-moldova-un-t%C3%A2n%C4%83r-cu-dizabilit%C4%83%C8%9Bi-psihosocia/1895239770713810/

Prevederi legale din Codul Familiei discriminatorii faţă de părinţi dependenți de droguri

Acest caz a fost preluat spre litigare de către IDOM (avocat: Andrei Lungu) în vederea schimbării practicii judiciare existente, raportată la lipsirea de drepturile părinteşti a părintelui care ar fi consumator de droguri.

http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1035&t=%2FMedia%2FNoutati%2FDecaderea-din-drepturi-parinteti-nu-poate-fi-aplicata-in-mod-automat-ci-doar-in-interesul-superior-al-copilului

Respectarea libertății de exprimare și neadmiterea limbajului discriminatoriu în mass-media

În cadrul instruirii, participanții au fost învățați cum să mediatizeze subiectele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mentale și persoanelor care trăiesc cu HIV pozitiv, utilizând un limbaj nediscriminatoriu, precum și importanța asigurării confidențialității ca și garanție împotriva abuzurilor. Prezentările au fost făcute de către avocații din Programul de Litigare și Advocacy – Olesea Doronceanu, Andrei Lungu și Valerian Mămăligă, dar și de către Dumitru Russu- coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare. 

https://investigatii.md/ro/oportunitati/training/training-pentru-jurnalisti-respectarea-libertatii-de-exprimare-si-neadmiterea-limbajului-discriminatoriu-in-mass-media

IDOM la aniversarea a 10 ani de activitate

Sarbatorim acesti primi 10 ani și privim cu nerabdare catre urmatorii 10!

IDOM a organizat o Recepție cu ocazia celor 10 ani de activitate. La acest eveniment au fost invitați peste 50 de persoane și anume membrii board-ului, comisia de cenzori, experți din domeniul drepturilor omului, membri ai organizațiilor partenere, donatori, etc. Astfel, directorul IDOM a considerat oportun faptul de a înmâna cîte un premiu personalizat și diplome unora pentru contribuția remarcabilă adusă pentru promovarea, organizarea și desfășurarea activităților organizației pe domenii strategice în vederea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În continuare vedeți poze de la eveniment: