Rapoarte naționale

Nr. Titlul  Anul Alte detalii Citește/Descarcă
   

IDOM_Raportul anual de activitate pentru anul 2022 poate fi accesat aici ⇒  raport anual de activitate IDOM_2022

Compartimentul 1 Monitorizarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova în contextul pandemiei Covid-19
1.1 RAPORT

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN CONTEXTUL COVID-19 ȘI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA INSTITUȚIILOR DE TIP ÎNCHIS DIN MOLDOVA

2021  

Acest raport a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a Institutului pentru Drepturile Omului din Mo0ldova (IDOM) și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.

 

RAPORT IDOM-RO 
1.2 Raport privind monitorizarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova în contextul pandemiei Covid-19

2020

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului ”Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19” implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, finanțat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene și cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă neapărat viziunile finanțatorilor.

Raport_Final_IDOM

Anexă

idom.md/…/ANEXA-RAPORT_Linia-fierbinte-Centrul-de-Criza.pdf

Compartimentul 2 Evaluarea legislației naționale și internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și drepturilor reproductive
2.1 Studiu de evaluare

al politicilor naționale în domeniul malpraxisului medical și asigurarea respectării drepturilor pacienților în Republica Moldova.

Concluzii și recomandări

 2017 Acest material este elaborat în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova cu instrumentele necesare pentru protecția și apărarea drepturilor omului”, implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă, în mod necesar, poziția USAID sau a Guvernului SUA. STUDIUL MALPRAXIS MEDICAL
Compartimentul 3 Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale de la instituțiile psihiatrice și psiho-neurologice

3.0

RAPORT

privind realizarea practică a drepturilor sexual-reproductive de către femeile și fetele din Centrele de plasament temporar al persoanelor cu dizabilități (adulte) și Spitalele de psihiatrie din Republica Moldova

2020 Această publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în cadrul proiectului „Să spunem cu toții NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Institutul pentru Democrație în parteneriat cu Media Center din Transnistria și Institutul Național pentru Femei din Moldova. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și nu poate fi în niciun caz considerat a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene și ale Institutului pentru Democrație.

 

raport reprorights wwd md_dis

3.1

RAPORT

Monitorizarea respectării drepturilor electorale în Spitalele psihiatrice și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova

Alegeri Parlamentare din 24 februarie 2019

 

2019 Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului ”Contribuirea la promovarea alegerilor parlamentare incluzive în Republica Moldova din 2019, în vederea asigurării respectării drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități mentale, plasate în instituții psihiatrice și psiho-neurologice”, implementat de Asociația Obștească ”Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova”. Proiectul a fost susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia. Toate viziunile şi opiniile exprimate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Uniunii Europene. IDOM_Raport parlamentare 2019

3.2

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în procedura de supunere a persoanei la tratament psihiatric fără consimțământ

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului.
RAPORT TRATAMENT FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNT

3.3

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (copiii de gen feminin) r. Hîncești

 

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORTCPTPD Hîncești

3.4

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (copiii de gen masculin) or. Orhei

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORTCPTPD Orhei

3.5

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) s. Bădiceni, r. Soroca

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORT CPTPD BADICENI

3.6

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) mun. Bălți

 

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului . RAPORT CPTPD Bălți

3.7

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Cocieri, r. Dubăsari

 

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORT CPTPD Cocieri

3.8

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Spitalul Clinic de Psihiatrie or. Codru, mun. Chișinău

 

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORT SCP CODRU

3.9

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Spitalul de Psihiatrie, mun. Bălți

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORT SP BĂLȚI

3.10

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Spitalul de Psihiatrie, or. Orhei

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORT SP ORHEI

3.11

 

RAPORT

privind respectarea drepturilor omului în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) s. Brînzeni, r. Edineț

2019 Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core– Support, implementat de IDOM. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORTCPTPD BRINZENI

3.12

RAPORT

elaborat în urma vizitei de monitorizare la Spitalul Clinic de Psihiatrie Codru, mun. Chișinău

 2017 Acestă publicație a fost realizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).  Raport SCP Codru

3.13

RAPORT

elaborat în urma vizitei de monitorizare la Spitalul de Psihiatrie din mun. Bălți

2017 Acestă publicație a fost realizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). RAPORT-BALTI-SPIT.-PSIH

3.14

DRAFT DE RAPORT

Implementarea Articolului 33 (2) Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Mecanismul Independent de Monitorizare

2017 Raportul evidenţiază standardele internaţionale în domeniul instituirii mecanismelor de monitorizare, cu intenţia de a contribui la transferul de bune practici, dar ținând cont de faptul că în prezent în statele membre UE este derulat procesul de reformă ce subînțelege revizuirea practicilor existente. Recomandările raportului identifică punctele de reper pentru implementarea mecanismului independent de monitorizare, fiind elaborate sub aspect practic care ar permite neutralizarea carențelor Republicii Moldova cu referire la Articolul 33(2). Draft Raport de analiza mecanism de monitorizare a CRPD

3.15

RAPORT

elaborat în urma vizitei de monitorizare la Internatul Psihoneurologic din s. Cocieri

2017 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și parțial include observațiile membrilor echipei de monitorizare din cadrul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului din Moldova. Raport

3.16

RAPORT

elaborat în urma vizitei de monitorizare la IMSP Spitalul de Psihiatrie și Ftiziopneumologie Orhei 

 2017 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. RAPORT IDOM_SP Orhei_2017

3.17

RAPORT

Monitorizarea respectării drepturilor electorale în instituţiile psihiatrice și Psihoneurologice din republica moldova

Alegeri prezidențiale din 30 octombrie 2016 – TURUL I

Alegeri prezidențiale din 1 noiembrie 2016 – TURUL II

 2016 Acest material/publicație este realizat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Raport-Prezidentiale-2016-IDOM

3.18

RAPORT

elaborat în urma vizitei de monitorizare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți 

 2016 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

3.19

RAPORT

elaborat în urma vizitei de monitorizare la Internatul Psihoneurologic din s. Brînzeni, Edineț

 2016 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. RAPORT IDOM_IP Brînzeni_2016

3.20

OPINIE JURIDICĂ

pe marginea proiectului de Lege nr. 292 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, înregistrat de Parlamentul Republicii Moldova la 27 iunie 2016

2016 329227383-Concluziile-IDOM-MDAC-Proiectul-Lege-292-MP-Final
Compartimentul 4     Rapoarte pe monitorizarea instituțiilor de detenție preventivă în domeniul prevenirii tratamentul inuman 

4.0

RAPORT

RELELE TRATAMENTE ÎN LOCURILE PRIVATIVE DE LIBERTATE

2022 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, grație suportului financiar oferit de Fundația Soros Moldova în cadrul proiectului ”Prevenirea și combaterea torturii, abuzului și discriminării persoanelor private de libertate”. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă neapărat viziunile finanțatorilor.

 

IDOM_RAPORT Relele-tratamente

4.1

RAPORT

privind vizita realizată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Basarabeasca

2019 Acest raport a fost elaborată de IDOM cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Basarabeasca 2019

4.2

RAPORT

privind vizita realizată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Nisporeni

2019 Acest raport a fost elaborată de IDOM cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Nisporeni 2019

4.3

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind vizita realizată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Soroca

2019 Acestă notă a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Nota IDP Soroca 2019 (1)

4.4

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind vizita realizată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Comrat

2019 Acestă notă a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Nota IDP Comrat 2019 (1)

4.5

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de
Poliție Ungheni

2019 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Nota IDP Ungheni.docx

4.6

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de
Poliție Fălești

2019 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Nota IDP Falesti 2019

4.7

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de
Poliție Glodeni

2019 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Nota IDP Glodeni 2019

4.8

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Briceni

2019 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Briceni 2019
4.9 RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Ocnița

2019 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Ocnita 2019
4.10 NOTĂ INFORMATIVĂ

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Florești

2019 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Nota IDP Floresti 2019
4.11 RAPORT
privind prevenirea relelor tratamente în cadrul Izolatoarelor de Detenție Provizorie din Republica Moldova
2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. RAPORT m&e IDP, 2018

4.12

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Comrat

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Comrat

4.13

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Cahul

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Cahul

4.14

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Cantemir

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Cantemir

4.15

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Rezina

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Rezina

4.16

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport-IDP-Soldanesti new

4.17

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Glodeni

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Glodeni

4.18

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Fălești

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Falesti 

4.19

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Drochia

4.20

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Soroca

4.21

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Floresti

4.22

RAPORT

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Cimișlia

2018 Acestă publicație a fost elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Suediei. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. Raport IDP Cimislia_IDOM_2018

4.23

RAPORT

privind prevenirea relelor tratamente în cadrul Izolatoarelor de Detenție Preventivă din Republica Moldova

2018 Acestă publicație a fost realizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). IDP_Raport_2018

4.24

RAPORT

de evaluare a gradului de acceptare și toleranță a colaboratorilor de poliție

2017 Această publicație este posibilă datorită suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău și Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). RAPORT TOLERANȚĂ POLIȚIE

4.25

RAPORT

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni

 2017 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

4.26

RAPORT

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Direcției de Poliție al mun. Chișinău

 2017 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

4.27

RAPORT

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești

 2016 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. Raport-vizită-_Floresti_08.11.2016-final
4.28 RAPORT

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca

 2016 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport
4.29 RAPORT

Condiţiile de detenţie preventivă din Izolatoarele Inspectoratelor de Poliţie ale RM

2013 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. raport_idom_conditiile_de_detentie_preventiva_rm[smallpdf.com]
Compartimentul 5 Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
  Lipsesc rapoartele