CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR PRIVIND IMPLICAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PE PIAȚA MUNCII ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ȘANSELOR EGALE PENTRU ANGAJARE

Zece reprezentanți ai subdiviziunilor ANOFM teritoriale din zonele de sud ale Republicii, 5 actori din sectorul public/privat/agenți economici și administrația Centrului de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități din Hîncești și-au împărtășit experiențele și modelele de angajare ale persoanelor cu dizabilități în cadrul unui training organizat pe 13 septembrie 2023 la Cahul.

Scopul acestei activități fiind promovarea incluziunii în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile prin capacitarea angajaților ANOFM și consolidarea parteneriatul intersectorial și, mai ales, parteneriatul cu agenții economici pentru a facilita incluziunea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii.

Arcadie Astrahan – medic psihiatru și director al Centrului Comunitar de Sănătate Mintală Botanica (PSINCLUSION) a prezentat măsurile de acomodare psiho-socială la angajarea persoanelor cu dizabilități. De cealaltă parte, Ion Caracuian – expert în cadrul acestui proiect, a vorbit despre măsurile de stimulare pentru angajatori la angajarea acestor persoane. Avocații IDOM, Alexandru Cebanaș și Valerian Mămăligă, s-au expus pe marginea aspectelor juridico-practice și oportunităților de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi din Republica Moldova.

Activitatea a fost organizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) grație suportului financiar oferit de către Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei în cadrul proiectului ”Promovarea dreptului la muncă decentă al persoanelor cu probleme de sănătate mintală instituționalizate în Republica Moldova”.

ALTE 25 PERSOANE ȘI-AU ÎMPĂRTĂȘIT EXPERIENȚA ȘI MODELE DE ÎNCADRARE ALE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PE PIAȚA MUNCII ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ȘANSELOR EGALE PENTRU ANGAJARE

Reprezentanții subdiviziunilor ANOFM teritoriale din zonele de centru ale Republicii (Chișinău, Călărași,  Criuleni, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Ungheni, Dubăsari, Telenești, Șoldănești, Rezina), câțiva dintre actorii din sectorul public/privat/agenți economici și directoarele Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din Cocieri și Orhei și-au împărtășit experiențele și modelele de angajare ale persoanelor cu dizabilități (angajarea asistată, programe de instruire, de formare, proiecte de asistență personală și mentorat) în cadrul unui training organizat pe 5 septembrie 2023 la Summit Events Chișinău.

 

Scopul acestei activități fiind promovarea incluziunii în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile prin capacitarea angajaților ANOFM și consolidarea parteneriatul intersectorial și, mai ales, parteneriatul cu agenții economici pentru a facilita incluziunea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii.

Activitatea a fost organizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) grație suportului financiar oferit de către Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei în cadrul proiectului ”Promovarea dreptului la muncă decentă al persoanelor cu probleme de sănătate mintală instituționalizate în Republica Moldova”.

25 persoane și-au împărtășit experiența și modele de încadrare ale persoanelor cu dizabilități pe piața muncii în vederea promovării șanselor egale pentru angajare

Reprezentanții subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă teritoriale din zonele de nord ale Republicii, câțiva dintre actorii din sectorul public/privat/agenți economici și angajații Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din Bălți, Soroca și Edineț și-au împărtășit experiențele și modelele de angajare ale persoanelor cu dizabilități (angajarea asistată, programe de instruire, de formare, proiecte de asistență personală și mentorat) în cadrul unui training organizat pe 22 august 2023 la Bălți.

Scopul acestei activități fiind promovarea incluziunii în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile prin capacitarea angajaților ANOFM și consolidarea parteneriatul intersectorial și, mai ales, parteneriatul cu agenții economici pentru a facilita incluziunea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii.

Potrivit experților, persoanele din categoriile vulnerabile – în special cele cu dizabilități de orice fel – sunt stigmatizate în societate și își găsesc mai greu un loc de muncă. Pe de altă parte, agenții economici nu înțeleg care sunt facilitățile lor în acest proces, sau care este sprijinul pentru agenți economici anume în crearea condițiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Activitatea a fost organizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) grație suportului financiar oferit de către Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei în cadrul proiectului ”Promovarea dreptului la muncă decentă al persoanelor cu probleme de sănătate mintală instituționalizate în Republica Moldova”.

TRAININGURI: ROLUL CENTRELOR DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA ÎN APĂRAREA DREPTURILOR PERSOANELOR GĂZDUITE

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în parteneriat cu Institutul de Sănătate Mintală Comunitară „PSINCLUSION” prestează servicii gratuite de asistență juridică și psiho-socială refugiaților ucraineni și cetățenilor moldoveni care-i asistă sau care-i adăpostesc pe durata implementării proiectului (01.03.2023-28.02.2024) ”Accesul la servicii sociale și juridice pentru cei mai vulnerabili refugiați în Republica Moldova”. Activitatea este sprijinită financiar de SOLIDARTES INTERNATIONAL, AFD și FDF.

Astfel, împreună cu Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Botanica (PSINCLUSION) am decis să răspundem nevoilor imediate ale zecilor de femei, copii, și vârstnicii, inclusiv persoane cu dizabilități mintale adăpostite în țara noastră în urma declanșării războiului din Ucraina, continând, astfel, să promovăm și să protejăm drepturile persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Mai mult, pentru a ne atinge obiectivele, IDOM continuă să monitorizeze cele mai bune practici, inclusiv practicile internaționale în domeniu, precum și să monitorizeze procesul de consultări publice și participarea societății civile la elaborarea politicilor în ceea ce privește refugiații. În această ordine de idei, reieșind din obiectivele proiectului, IDOM a organizat primul training pentru managerii Centrelor de plasament temporar pentru refugiați.

Primul eveniment s-a desfășurat pe data de 17 iulie 2023 în or. Chișinău la Summit Events & Conference Center, pentru centrele de plasament din zona de centru (mun. Chișinău, r. Anenii Noi, r. Cimișlia, r. Călărași, r. Criuleni, r. Ialoveni, r. Nisporeni, r. Orhei, r. Strășeni, r. Ungheni).

Cel de-al doilea eveniment s-a desfășurat pe data de 27 iulie 2023 în or. Bălți la Complexul VisPas, pentru centrele de plasament din zona de nord ( mun. Bălți, r. Telenești, r. Rîșcani, r. Glodeni, r. Florești, r. Dondușeni, r. Drochia).

În acest context, cu un cuvânt de salut a venit Vanu Jereghi directorul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, făcând o prezentare a activităților proiectului. Iorga Marianașefa Serviciul Instituții de Asistență Socială și de Reabilitare/Recuperare și Mihai Rotaruspecialist Managementul Accesibilității Refugiaților la Serviciile Sociale, ANAS au vorbit despre rolul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al RM și al Agenției Naționale de Asistență Socială în coordonarea politicilor în cadrul Centrelor de plasament temporar pentru refugiați. Arcadie Astrahan – directorul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală Botanica (PSINCLUSION) s-a axat pe măsurile de susținere psiho-socială a refugiaților, iar avocații IDOM – Valerian Mămăligă și Alexandru Cebanaș au vorbit despre aspecte sociale și legale ce vizează șederea refugiaților pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv drepturile și responsabilitățile acestora.

 

În vizită la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din s. Bădiceni, r. Soroca. Evaluarea necesității de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii

IDOM a efectuat o vizită de monitorizare și evaluare pe 10 iulie 2023 la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din Bădiceni, r. Soroca. În cadrul acestei vizite, IDOM și-a propus să evalueze situația reală din această instituție cu referire la necesitatea de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii. În context, membrii grupului de lucru au purtat discuții cu directorul centrului – domnul Vasile Palamari, asistenta socială – Ana Maria Popușoi și managerul locuințelor protejate –  domnul Grigore Șîstacov despre modul în care este asigurată angajarea persoanelor cu dizabilități mintale, inclusiv de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și rata celor angajați sau implicați în muncă ne/remunerată.

În ziua vizitei instituția înregistra 326 de beneficiari (168 bărbați și 157 femei), dintre care 283 persoane sunt cazate în centru și ceilalți 43 persoane trăiesc în cele 8 locuințe protejate (4 locuințe sunt amplasate în or. Soroca, 2 locuințe sunt în s. Bădiceni și altele 2 sunt situate în s. Zgurița). 

Pe parcursul vizitei de monitorizare a fost acumulată mai multă informație care vorbește despre faptul implicării beneficiarilor CPTPD în diverse lucrări remunerate pe teritoriul instituției. Din discuțiile purtate cu mai mulți beneficiari, a fost remarcat faptul că unii își doresc să lucreze, dar nu știu unde sau nu sunt remunerați pentru munca lor. În cadrul interviurilor întreținute cu personalul instituției și beneficiarii ne-a fost comunicat că unii beneficiari ai instituției ar putea să fie angajate asistat. Experiență pozitivă, în viziunea noastră, este angajarea oficială a beneficiarilor instituției, în bază de contract individual de muncă, pentru desfășurarea diverselor lucrări auxiliare sau specializate.

Din informația prezentată ca răspuns la demersul IDOM, doamna Marina MÎNĂSCURTĂ – șefa a Subdiviziunii Teritoriale (DOFM) Soroca a ANOFM, a ținut să sublinieze faptul că, conform datelor din sistemul informațional, sunt înregistrate persoane cu grad de dizabilitate generală fără a fi specificată categoria persoanelor cu dizabilități mintale/psihice, astfel DOFM nu dispune de informație despre gradul de dizabilitate la care IDOM face referire, din motiv că în certificatele de încadrare în grad de dizabilitate nu sunt specificate dizabilități mintale/psihice ci  doar afecțiuni generale.

Totuși, membrii echipei de monitorizare au observat că în pofida muncilor prestate de beneficiari salarizarea acestora rămîne simbolică, reișind din volumul de muncă, ceea ce ar putea fi considerată drept o remunerare inechitabilă și disproporționată și riscă a fi considerată drept discriminare în câmpul muncii pe criteriu de dizabilitate. Reamintim că potrivit art. 38 din Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, pentru persoanele cu dizabilități severe şi accentuate, în cazul în care ele nu beneficiază de facilități mai mari, se stabilește o durată redusă a timpului de muncă, de 30 de ore pe săptămână, cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariații cu durata normală a timpului de muncă. Ceea ce ar însemna că persoanelor cu dizabilități, dimpotrivă, li se creează facilități la locul de muncă, inclusiv prin oferirea unui program mai lejer de muncă, cu păstrarea salariului.

Concluziile și recomandările efectuate în urma acestei vizite vor fi incluse și publicate într-un raport special.

 

Evaluarea necesității de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii. În vizită la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din s. Cocieri, r. Dubăsari

În acest sens, pe 31.05.2023 IDOM a efectuat o vizită de monitorizare și evaluare la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din Cocieri, r. Dubăsari. În cadrul acestei vizite, IDOM și-a propus să evalueze situația reală din această instituție cu referire la necesitatea de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii. În context, IDOM a discutat cu beneficiarii instituției, personalul și administrația centrului despre modul în care este asigurată angajarea persoanelor cu dizabilități mintale, inclusiv de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și rata celor angajați sau implicați în muncă ne/remunerată.

Pe parcursul vizitei de monitorizare a fost acumulată mai multă informație care vorbește despre faptul implicării beneficiarilor CPTPD în diverse lucrări remunerate pe teritoriul instituției. Din discuțiile purtate cu mai mulți beneficiari, a fost remarcat faptul că unii își doresc să lucreze, dar nu știu unde sau nu sunt remunerați pentru munca lor. În cadrul interviurilor întreținute cu personalul instituției și beneficiarii ne-a fost comunicat că unii beneficiari ai instituției ar putea să fie angajate asistat. Experiență pozitivă, în viziunea noastră, este angajarea oficială a beneficiarilor instituției, în bază de contract individual de muncă, pentru desfășurarea diverselor lucrări auxiliare sau specializate.

Totuși, membrii echipei de monitorizare au observat că în pofida muncilor prestate de beneficiari salarizarea acestora rămîne simbolică reișind din volumul de muncă, ceea ce ar putea fi considerată drept o remunerare inechitabilă și disproporționată și riscă a fi considerată drept discriminare în câmpul muncii pe criteriu de dizabilitate. Reamintim că potrivit art. 38 din Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, pentru persoanele cu dizabilități severe şi accentuate, în cazul în care ele nu beneficiază de facilități mai mari, se stabilește o durată redusă a timpului de muncă, de 30 de ore pe săptămână, cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariații cu durata normală a timpului de muncă. Ceea ce ar însemna că persoanelor cu dizabilități, dimpotrivă, li se creează facilități la locul de muncă, inclusiv prin oferirea unui program mai lejer de muncă, cu păstrarea salariului.

Concluziile și recomandările efectuate în urma acestei vizite vor fi incluse și publicate într-un raport final.

Deseori persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale sunt victimele discriminării, torturii sau alte infracțiuni

🔴 Deseori persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale sunt victimele discriminării, torturii sau alte infracțiuni. Odată cu modificarea Codului Penal și celui Contravențional în luna iulie 2022, astfel de abuzuri pot fi anchetate și din PRISMA PREJUDECĂȚII, adică niște idei preconcepute sau sentimente de dispreț care stau la baza comiterii infracțiunii. Respectiv, și pedepsele au devenit mai dure.
🚩 De ce persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale ajung în astfel de situații?
Vă explicăm în VIDEO 👇👇👇

https://www.facebook.com/cusens.md/videos/116102974828202/

SURSA: CUSENS

Cazul Cristinei Rotari

De aproape șase ani, Irina Rotari luptă pentru a-i face dreptate fiicei ei, Cristina. Pe când avea 20 de ani, aceasta ar fi fost torturată în Spitalul clinic de psihiatrie din orașul Codru.
✍️ Imediat după incident, femeia a depus plângeri la Poliție și Procuratură. Cazul a ajuns și în atenția avocaților Institutului pentru drepturile omului. Aceștia reprezintă victima într-un dosar penal și altul civil. Deși au trecut aproape șase ani de la incident, dosarul penal se află abia în prima instanță.
ℹ Cazul Cristinei nu este singular. Anual, circa 100 de pacienți, internați în cele trei spitale de psihiatrie din țară, au semne de violență pe corp. Datele sunt raportate de spitale Oficiului Avocatului Poporului.
Mai multe detalii, în VIDEO 👇👇👇

https://www.facebook.com/cusens.md/videos/168676379256453/  

 

IDOM la discuții cu reprezentanții biroului regional SOLIDARTIES INTERNATIONAL (SI) din Republica Moldova.

Astăzi, 22.05.2023, am avut o întâlnire cu reprezentanții biroului regional SOLIDARTIES INTERNATIONAL (SI) din Republica Moldova.
Am discutat despre activitățile proiectului pe care IDOM le implementează de curând cu ajutorul financiar al AFD și FDF și care se rezumă la oferirea servicilor sociale și juridice pentru refugiații ucraineni.
Ne dorim continuitatea proiectelor care să schimbe în bine situația persoanelor vulnerabile, pentru a promova respectarea și apărarea drepturilor și libertăților refugiaților, acționând cu toată diligența pentru aceasta.

Activități de promovare a dreptului la muncă decentă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală din CPTPD Brînzeni

Pe 12.05.2023 IDOM a efectuat o vizită de monitorizare și evaluare la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din Brînzeni, r. Edineț. În cadrul acestei vizite, IDOM și-a propus să evalueze situația reală din această instituție cu referire la necesitatea de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii. În context, IDOM a desfășurat  focus-grupuri cu beneficiarii instituției, personalul și administrația centrului despre modul în care este asigurată angajarea persoanelor cu dizabilități mintale, inclusiv de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și rata celor angajați sau implicați în muncă ne/remunerată.

Din discuțiile purtate cu mai mulți beneficiari, IDOM a remarcat faptul că unii își doresc să lucreze, dar nu știu unde sau nu sunt remunerați pentru munca lor. Doar un număr foarte mic de beneficiari sunt angajați oficial în muncă, făcând anumite lucrări pe teritoriul instituțiilor, la fermă, seră, bibliotecă, etc.

De asemenea, în cadrul aceleiași vizite, a fost desfășurată o întâlnire cu angajatorii locali din regiune „Coffee with job-makers” pentru a crește gradul de conștientizare și a-i încuraja să angajeze persoane cu dizabilități la locurile lor de muncă. Angajatorii s-au arătat interesați de subvențiile acordate de stat în acest sens, astfel au venit cu o serie de întrebări pentru a face posibilă angajarea acestora.

Detaliile acestor vizite, inclusiv constatările și recomandările efectuate, vor fi incluse într-un raport special.

 

IDOM și PSINCLUSION au semnat un acord de colaborare

INSTITUTUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA (IDOM) implementează activități împreună cu INSTITUTUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ COMUNITARĂ „PSINCLUSION” pe domeniile de interes comun ce rezidă din proiectul: ”Accesul la servicii sociale și juridice pentru cei mai vulnerabili refugiați în Republica Moldova”, finanțat de AFD și FDF.

În acest sens, pe data de 2 mai 2023 IDOM și PSINCLUSION au semnat un acord de colaborare pe partea ce vizează consolidarea procesului de promovare, respectare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor refugiaților din Ucraina.

Refugiații din Ucraina vor beneficia de asistență și consiliere juridică gratuită

Refugiații ucraineni și cetățenii moldoveni care-i găzduiesc vor beneficia de asistență și consiliere juridică oferită gratuit de către avocații Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în cadrul proiectului:” Accesul la servicii sociale și juridice pentru cei mai vulnerabili refugiați în Republica Moldova”.

Oamenii care au fugit din calea războiul din Ucraina au nevoie de asistență juridică pentru a se integra în comunitățile gazdă din Republica Moldova, unde au găsit adăpost și ajutor. O mare parte dintre refugiați au ales să locuiască în familiile moldovenilor sau ales să închirieze case/apartamente, unii au beneficiat de cazare gratuită – fiind cazați în centre pentru refugiați. Aceste centre acordă adăpostirea și hrănirea oamenilor, fără a oferi servicii de sprijin psiho-social sau juridic.

Trebuie să conștientizăm faptul că refugiații ucraineni din Moldova întâmpină în continuare diverse bariere în accesarea serviciilor, nu doar psiho-sociale, ci și juridice. Mai mult, se află pe un teritoriu străin, cu o reglementare legislativă diferită, alte reguli de comportament. În cazul unor eventuale probleme socio-juridice, refugiații nu au acces la un avocat și la asistență juridică din cauza mijloacelor financiare insuficiente pentru a asigura reprezentarea sau asistență în rezolvarea problemelor lor. Echipa noastră este pregătită să se mobilizeze în aceste momente disperate pentru a ajuta orice refugiat care se confruntă cu probleme socio-juridice.

Astfel, împreună cu Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Botanica (PSINCLUSION) am decis să răspundem nevoilor imediate ale zecilor de femei, copii, și vârstnicii, inclusiv persoane cu dizabilități mintale, adăpostiți în țara noastră, continând astfel să promovăm și să protejăm drepturile persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Mai mult, pentru a ne atinge obiectivele, IDOM va continua să monitorizeze cele mai bune practici, inclusiv practicile internaționale în domeniu, precum și să monitorizeze procesul de consultări publice și participarea societății civile la elaborarea politicilor în ceea ce privește refugiații. Ne dorim continuitatea proiectelor care să schimbe în bine situația persoanelor vulnerabile, pentru a promova respectarea și apărarea drepturilor și libertăților refugiaților, acționând cu toată diligența pentru aceasta.

Datele noastre de contact:

Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Telefon: +373 838 408

E-mail: info@idom.md

Site-ul web: https://idom.md/ted-wells/

Facebook: https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova

Vizite la trei centrele de plasament_Promovarea dreptului la muncă decentă a persoanelor cu dizabilități instituționalizate în Republica Moldova

Grație suportului financiar al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) implementează începând cu 1 februarie 2023 proiectul: ”Promovarea dreptului la muncă decentă a persoanelor cu dizabilități instituționalizate în Republica Moldova”. În cadrul acestui proiect se vor desfășura o serie de activități menite să asigure accesul pe piața muncii, contribuind la crearea unor șanse egale la angajare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, respectându-le și garantându-le drepturile indiferent de sex, rasă sau etnie, religie sau convingeri, vârstă sau orientare sexuală.

Pe 21.03.2023 IDOM a efectuat o vizită de monitorizare în Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități din Orhei și o vizită la una din cele două locuințe protejate din or. Orhei.

 

 

 

Pe 22.03.2023, IDOM a efectuat o  vizită de monitorizare în Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități din Hîncești și la două case comunitare (Casa nr. 1 din sat. Mereșeni r-nul Hîncești și Casa nr. 4 din or. Hîncești).

 

 

 

 

Pe 30.03.2023, IDOM a efectuat o altă vizită, de data asta în Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din Bălți.

 

 

În cadrul acestor vizite, IDOM și-a propus să evalueze situația reală din aceste instituții cu referire la necesitatea de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii. În context, IDOM a discutat cu administrația centrelor despre modul în care este asigurată angajarea persoanelor cu dizabilități mintale, inclusiv de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și rata celor angajați sau implicați în muncă ne/remunerată.

Reieșind din obiectivele proiectului, urmează alte trei vizite de monitorizare ale Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități și anume cel din s. Cocieri, r. Dubăsari; cel din s. Brînzeni, r. Edineț și cel din s. Bădiceni, r. Soroca.

Detaliile acestor vizite, inclusiv constatările și recomandările efectuate, vor fi incluse într-un raport special care, ulterior, va fi publicat pe siteul IDOM.

𝐀𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐬𝐢𝐡𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞 𝐨𝐫. 𝐂𝐨𝐝𝐫𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐚𝐯𝐮𝐭 𝐥𝐨𝐜 𝐢̂𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟕 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐

Avocatul Poporului Ceslav Panico a finalizat investigarea din oficiu a incidentului care a avut loc în Secția nr.10 (constrângere medicală cu regim riguros-bărbați) din cadrul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru, în care erau plasați pacienți cărora le-au fost aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical, unde în dimineața zilei de 27 octombrie 2022 s-a produs un incendiu. O Comisie specială a fost creată de către Ombudsman, compusă din angajații Oficiului Avocatului Poporului, membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii și reprezentanți ai Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, pentru a investiga cazul.
Principalele constatări ale Avocatului Poporului prezentate în Raportul Special sunt:
👉 Pacientul care a provocat incendiul din 27 octombrie 2022 nu ar prezenta semne clinice pentru o maladie psihică, care necesită un tratament cu internare în spitalul de psihiatrie, și, probabil, nu trebuia să fie plasat în secția nr.10 a IMSP SCP Codru. Acesta din urmă ar fi trebuit să-și ispășească pedeapsa privativă de libertate pe viață în penitenciar, cu asigurarea tratamentului medicamentos necesar și implicarea lui în programe cognitiv-comportamentale cu scopul de a corectarea comportamentul disfuncțional – fapt menționat și de către IMSP SCP Codru;
👉 Concursul unor inacțiuni și omisiuni din partea Ministerului Sănătății și IMSP SCP Codru privind instituirea unor mecanisme de prevenire a situațiilor tensionate și a incidentelor sau a relelor tratamente ar fi putut contribui la provocarea incidentul din 27 octombrie 2022 de către pacienții nemulțumiți de situația lor din instituția de psihiatrie;
👉 Intervenția BPDS „Fulger” prin folosirea unor mijloace speciale de tip grenade audiovizuale și alte mijloace au fost disproporționate și nu a fost respectat principiul proporționalității și gradualitatea aplicării mijloacelor speciale, în conformitate cu standardele internaționale și a Legii 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc;
👉 Ombudsmanul este îngrijorat de consecințele care au urmat față de pacienții implicați în incendiul din 27 octombrie, cu aplicarea unor măsuri excesive asupra persoanelor implicate, fapt ce în viziunea Avocatului Poporului pot fi enunțate ca represalii și răzbunări;
👉 De asemenea, Ombudsmanul este îngrijorat de faptul că Procuratura Generală nu a cercetat sub toate aspectele incidentul. Iar poziția Procuraturii Generale precum că nu s-a intervenit pe motivul absenței plângerilor depuse de către pacienți. Demararea oricărui control în secția nr.10 excedă competențele atribuite prin lege Procuraturii Generale, nu poate fi susținută de către Avocatul Poporului. Or, spre deosebire de alte persoane care sunt libere să sesizeze oricând organele de drept și să reclame violările de drepturi, situația pacienților din secția nr. 10 diferă considerabil și ar fi trebuit acțiuni pro active din partea procuraturii.
Incidentul din 27 octombrie 2022 a elucidat mai multe carențe versus consecințele nerespectării drepturilor pacienților, lipsa garanțiilor de securitate a acestora și a personalului medical și auxiliar angajat în prestarea serviciilor medicale. Totodată, a subliniat carențe în sistemul de documentare, raportare și investigare a cazurilor de tortură și a relelor tratamente în spitalele de psihiatrie.
Ca rezultat al investigării, Avocatul Poporului a înaintat un set de 20 de recomandări Ministerului Sănătății și IMSP SCP Codru, cu solicitarea de a fi puse în discuție problemele identificate într-o ședință comună a Ministerului Sănătății și Oficiul Avocatului Poporului.
Raportul pot fi vizualizate aici:

NOI PUTEM SĂ OFERIM AJUTOR ȘI SĂ DEMONSTRĂM CĂ ÎMPREUNĂ FACEM LUMEA MAI BUNĂ!

Stimați prieteni,

Fondat în 2007, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizație non-profit, formată din profesioniști care promovează și apără drepturile omului prin intermediul acțiunilor de monitorizare și raportare, instruiri, activități de sensibilizare, litigare strategică și promovarea standardelor drepturilor omului în politici și legislație.

IDOM este o organizație non-guvernamentală care monitorizează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor aflate în Izolatoare de Detenție Provizorie, în Spitale de psihiatrie și în Centre de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități. Prin urmare, IDOM protejează victimile torturii, tratamentului inuman și degradant și asigură că demnitatea umană este respectată și valorificată.

Timp de 15 ani, avocații IDOM au ajutat mai multe persoane cu dizabilități psihosociale să-și restabilească capacitatea juridică, astfel, oferindu-le oportunitatea de a trăi o viață împlinită și independentă, în condiții de demnitate și egalitate cu toți. De asemenea, au fost inițiate mai multe cazuri privind redobândirea bunurilor imobiliare ale persoanelor cu dizabilități intelecuale/psihosociale de care au fost deposedate în urma instituționalizării și lipsirii capacității juridice. Din octombrie 2018, la sesizarea IDOM, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolului 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral, prin care persoanele cu dizabilități mentale declarate incapabile nu au dreptul la vot. În consecință, persoanele cu dizabilități intelecuale/psihosociale pot vota în condiții de egalitate cu ceilalți.

Foarte multe persoane care trăiesc cu HIV și TB au beneficat de consultații juridice gratuite sau au fost reprezentate de către avocații IDOM în fața autorităților și instanțelor de judecătă pentru a fi asigurată protejarea drepturilor și libertăților lor. Datorită activității IDOMfemeile însărcinate care trăiesc cu HIV au dreptul să nască la orice maternitate din țară, fiind respectat principiul egalității și fără să fie supuse discriminării.

Beneficiarii noștri sunt persoane vulnerabile, spre exemplu persoanele cu tuberculoză, persoanele cu problem de sănătate mintală, victim ale torturii sau tratamentului inuman aflate în custodia Poliției, precum și victimele malpraxis-ului medical. De ajutorul nostru depinde dacă aceste persoane se vor putea bucura de un grad suficient de protecție.  

Pentru a aduce aportul la activitatea Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Dvs puteți să mergeți la Inspectoratul fiscal teritorial până la data de 30 aprilie, să completați declarația CET18 și să indicați codul fiscal al IDOM – 1016620000929. Acest fapt va asigura că statul va direcționa 2% din impozitul achitat de Dvs în vederea protejării drepturilor persoanelor enumerate mai sus.

Desemnarea procentuală /Процентное отчисление

 

Indicatorii/Показатели Codul/Код
Codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală / Фискальный код получателя, в пользу которого производится процентное  отчисление M2 1016620000929

 

Din numele beneficiarilor noștri vă mulțumim și vă îndemnăm că contribuiți la apărarea demnității umane în societatea nostră!

Cu profund respect, echipa IDOM

PROMOVAREA DREPTULUI LA MUNCĂ DECENTĂ AL PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ INSTITUȚIONALIZATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În Republica Moldova, persoanele cu dizabilități se numără printre cei mai vulnerabili membri ai societății moldovenești. Mai mult, accesul acestora pe piața muncii este limitat, astfel rata de ocupare este de 3 ori mai mică față de întreaga populație.  

Republica Moldova a ratificat Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (denumită în continuare Convenția ONU) în 2010, astfel, cadrul legal este întărit de atunci, iar țara se află în proces de efectuare a unor revizuiri cuprinzătoare continue ale cadrului său juridic național pentru a-l armoniza pe deplin cu prevederile Convenției. Deși au fost făcuți câțiva pași pozitivi în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, Moldova în continuare trebuie să lucreze la dezvoltarea, implementarea și promovarea unei abordări comprehensive de politici, programe și inițiative consecvente, reforme juridice și servicii cu privire la persoanele cu probleme de sănătate mintală pentru a le împuternici și de a promova participarea în mod egal și contribuția acestora într-o societate cu ceilalți cetățeni. 

De mai mulți ani, IDOM efectuează vizite de monitorizare în Centrele de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (denumite în continuare CPTPD), astfel evaluează periodic în ce măsură este asigurat accesul pe piața muncii a rezidenților din aceste centre. În rezultat, se observă că aceste instituții nu țin cont de nevoile beneficiarilor, întrucât administrația nu poate oferi un mediu instituțional favorabil pentru a-i implica în câmpul muncii.

Din discuțiile purtate cu mai mulți beneficiari, IDOM a remarcat faptul că unii își doresc să lucreze, dar nu știu unde sau nu sunt remunerați pentru munca lor. Doar un număr foarte mic de beneficiari sunt angajați oficial în muncă, făcând anumitre lucrări pe teritoriul instituțiilor, la fermă, seră, bibliotecă, croitorie etc.

Luând în considerare aceste provocări, dat și grație suportului financiar al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, IDOM implementează un nou proiect începând cu 1 februarie 2023. Astfel, timp de 8 luni se vor desfășura o serie de activități menite să asigure accesul pe piața muncii, contribuind la crearea unor șanse egale la angajare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, respectându-le și garantându-le drepturile indiferent de sex, rasă sau etnie, religie sau convingeri, vârstă sau orientare sexuală.

 În cadrul proiectului, IDOM își propune să monitorizeze și să evalueze în continuare situația în cele 6 Centre de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități; să realizeze focus-grupuri; să organizeze traininguri pentru personalul centrelor și actorii din sectorul public/privat/agenți economici; să participe la revizuirea politicilor și reglementărilor interne legate de ocuparea forței de muncă; să colaboreze cu autoritățile relevante și cu administrația centrelor; să inițieze proceduri de litigii; să desfășoare activități de conștientizare a potențialilor angajați prin îmbunătățirea imaginii persoanelor cu probleme de sănătate mintală în domeniul muncii; să efectueze o evaluare a modului în care este asigurată angajarea acestora de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și să informeze beneficiarii CPTPD despre dreptul lor la muncă și șansele egale de angajare.

 

Eveniment organizat de IDOM în scopul reducerii stigmei și discriminării la nivel de comunitate, inclusiv din partea prestatorilor de servicii și suport pentru pacienții cu tuberculoză și membrii familiilor lor

În perioada 8-9 decembrie 2022, para-juriști din diferite regiuni ale țării și-au consolidat capacitățile în prestarea serviciilor de suport juridic pacienților cu tuberculoză și membrilor familiilor acestora.
Această activitate este organizată de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, grație suportului financiar oferit din resursele grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, tuberculozei și malariei.
Scopul acestei activități constă în reducerea stigmei și discriminării la nivel de comunitate, inclusiv din partea prestatorilor de servicii și suport pentru pacienții cu tuberculoză și membrii familiilor lor.
Aspectele de gen şi stigma în Republica Moldova: bariere identificate la fiecare etapă a parcursului persoanei cu TB, inclusiv barierele privind implicarea comunitară au fost prezentate de către directorul Asociației Naționale a Bolnavilor cu Tuberculoză din RM (SMIT) – Pavel Rucșineanu.
Despre drepturile pacientului cu prezentarea exemplelor de încălcălcări ale drepturilor omului, în special a persoanelor afectate de tuberculoză, dar și despre mecanismele de apărare a drepturilor încălcate ne vorbesc avocații din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova – Andrei Lungu și Valerian Mămăligă în prima zi a cursului de instruire pentru para-juriști.
Svetlana Doltu, directoare AFI: Act For Involvement, a prezentat în a doua zi de training exemple de încălcări ale drepturilor omului, în special a persoanelor afectate de TB.
Ar putea fi o imagine cu 8 persoane, persoane stând jos, interior şi text care spune „IDO INSTITUTUL 이”
Medicul Diana Condrațchi de la Departamentul de coordonare al Programului național de răspuns la tuberculoză (PNRT) a făcut o prezentare a drepturilor și obligațiilor persoanelor afectate de TB din perspectiva acordării asistenței medicale.