Misiune, statut, strategie

A.O. ,,Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova” 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizație neguvernamentală din Republica Moldova, care a fost fondată în 2007 de un grup de experți în drepturile omului. Scopul principal al IDOM constă în contribuirea la sensibilizarea, promovarea și protecția drepturilor și libertăților garantate de cadrul juridic național și cel internațional.

Misiunea organizației este promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu și instrumente pentru reforme legale și instituționale pentru bunăstarea fiecărui individ și a societății în ansamblu.

În acest sens, organizația capacitează grupuri specifice – prestatori și beneficiari de servicii publice –  cu privire la aplicarea standardelor privind drepturile omului în domenii specifice, participă la elaborarea și evaluarea politicilor și a cadrului legal cu privire la drepturile omului, realizează activități de instruire, desfășoară campanii de advocacy și informare, înaintează acțiuni împotriva încălcărilor drepturilor omului în instanțele de judecată naționale și internaționale.

Din 2016 până în 2019 IDOM a beneficiat de suportul oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) pentru dezvoltarea organizațională a instituției. Prin urmare, IDOM a aprobat Planul strategic pentru perioada de implementare 2016–2019, în care au fost identificate cinci domenii prioritare, asemănătoare cu cele din anii anteriori:

 • Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;
 • Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile psihiatrice și psihoneurologice;
 • Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituțiile de detenție preventivă;
 • Litigarea strategică a cazurilor de malpraxis medical (evaluarea legislației naționale și internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și drepturilor reproductive);
 • Dezvoltarea organizațională internă.

Planul strategic și documentele interne elaborate și aprobate de Consiliul Administrativ și Adunarea Generală a IDOM au îmbunătățit structura internă a organizației, precum și au permis o distribuire mai bună a responsabilităților fiecărui angajat IDOM. În cadrul organizației, IDOM a fost optimizat astfel, încât au fost create două programe interne care permit divizarea atribuțiilor per procese: (1) Litigare strategică și Advocacy, și (2) Monitorizare și Raportare. Crearea programelor per procese a dus la optimizarea și eficientizarea activității personalului. În plus, acest proces a dus la comunicarea și implicarea întregului personal în toate procedurile interne.

Membrii IDOM contribuie la elaborarea și prezentarea rapoartelor alternative către mecanismele ONU pentru protecția drepturilor omului, dar și către alte mecanisme internaționale. Acestea, în urma analizei situației la nivel național, care includ cazuri individuale și analize comparative a corespunderii legislației naționale cu standardele internaționale privind drepturile omului, cuprind recomandări practice pentru autoritățile Republicii Moldova în vederea redresării carențelor statului. Spre exemplu:

 • Evaluarea Periodică Universală (EPU) a Consiliului pentru Drepturile Omului

(https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/187/47/PDF/G1618747.pdf);  

 • Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale

(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MDA/INT_CESCR_CSS_MDA_28719_E.docx;

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MDA/INT_CESCR_ICO_MDA_26452_E.docx);

 • Comitetul ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/MDA/INT_CRPD_ICO_MDA_23284_E.doc;

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/MDA/INT_CRPD_CSS_MDA_26962_E.doc;

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/MDA/INT_CRPD_ICO_MDA_23221_E.doc);

 • Comitetul ONU pentru Drepturile Civile și Politice

(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/MDA/INT_CCPR_CSS_MDA_25225_E.docx;

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/MDA/INT_CCPR_NGO_MDA_103_9571_E.pdf;

 • Comitetul ONU împotriva Torturii

(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MDA/INT_CAT_NGO_MDA_43_9575_E.pdf);

 • Agențiile și Comitetele Europene;
 • Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE);
 • Departamentul de Stat al SUA.

De asemenea, IDOM a coordonat în trecut activitatea Consiliului Național pentru Participare în domeniul drepturilor omului și al justiției, precum și a fost membru al Consiliului Național privind Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, creat de Președintele Republicii Moldova.

În decembrie 2009, IDOM a primit cea mai înaltă distincție (primul loc) pentru inițiative în domeniul drepturilor omului, emisă de Guvernul Republicii Moldova și PNUD (Moldova).

În 2010, organizația a fost nominalizată și a primit o distincție la categoria ”Organizația care a avut cea mai mare contribuție la realizarea drepturilor în sănătate printre femei în contextul HIV”, în cadrul ceremoniei ”Distincția Panglicii Roșii” din 30 noiembrie 2010, organizată cu prilejul Zilei mondiale a luptei împotriva SIDA. Concursul a fost organizat de Programul Comun al ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS) în Moldova, susținut de Echipa comună a ONU pentru HIV/SIDA și Campania Mondială împotriva SIDA din Moldova. În 2011, un reprezentant al IDOM, de asemenea la ceremonia ”Distincția Panglicii Roșii” a primit o Diplomă de merit pentru implicare excepțională și onoruri în răspunsul național la HIV/SIDA în anul 2011. 

În iunie 2017, IDOM a celebrat zece ani de activitate. Cu această ocazie, IDOM a primit o Diplomă de Gratitudine de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru promovarea și apărarea drepturilor și libertăților omului. De asemenea, și Viceministrul Justiției, Anatolie Munteanu, i-a oferit o diplomă, mulțumind IDOM pentru eforturi și buna colaborare în scopul consolidării sistemului de apărare a drepturilor omului.