Implementate

 

Informații despre proiectele implementate de către IDOM în perioada 2014-2022

Donator/Finanțator/Partener Valoarea (EURO) Perioada Titlul Proiectului 
Netherlands Helsinki Committee (NHC) 25.500 EURO 15.07.2022 – 15.12.2022 Advocacy pentru gestionarea mai bună a crizei în domeniul sănătății
Ambasada Republicii Cehe în Chișinău 18.000 EURO 01.04.2022 – 31.07.2022 Consolidarea capacității autorităților în combaterea relelor tratamente și alte încălcări ale drepturilor omului, inclusiv ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală
Fundația Soros Moldova
49.953 USD
01.09.2021 – 30.07.2022 Prevenirea și combaterea torturii, abuzului și discriminării a persoanelor private de libertate
Netherlands Helsinki Committee (NHC)
5.995.5

EURO

01.01.2021-30.12.2021 Monitorizarea efectului măsurilor de prevenire și tratament ale COVID-19 pentru persoanele deținute în instituții de tip închis.
Fundația Soros Moldova 
49.058

USD

 

14.05.2020-15.09.2020 Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19
Fundația Est Europeană Moldova 20.000

EURO

14.05.2020-15.09.2020 Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19
Fundația Est Europeană Moldova
20.412

EURO

01.10.2019-30.11.2019 Contribuirea la promovarea participării politice incluzive pe parcursul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, în scopul asigurării respectarii drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități mintale plasate în Spitalele psihiatrice și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități
Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Suediei (Sida)

Ambasada Suediei

531.247

EURO

2016-2019 Consolidarea capacităților instituționale ale IDOM pentru intervenții eficiente întru eliminarea încălcărilor grave ale drepturilor omului în Republica Moldova
Ambasada Finlandei la București
30.000

EURO

01.06.2018-28.02.2019 Promovarea aplicării efective a drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mentale în vederea protecției drepturilor acestora
Fundaţia Est-Europeană
9.998

EURO

01.01 2019 –28.02. 2019  Contribuirea la promovarea alegerilor parlamentare incluzive în Republica Moldova din 2019, în vederea asigurării respectării drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități mentale, plasate în instituții psihiatrice și psiho-neurologice
Ambasada Republicii Cehe în Chișinău
12.000

EURO

2018 Consolidarea capacităților instituționale și advocacy în vederea respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia poliției 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 
Biroul din România
______ 2018 Consolidarea capacității Poliției în combaterea infracțiunilor motivate de ură
FHI 360 / USAID 8.750

EURO

2017 Abilitarea grupurilor vulnerabile (persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și victimelor malpraxisului în Moldova) cu instrumentele necesare pentru protecția și apărarea drepturilor acestora
Ambasada Republicii Cehe în Chișinău 15.000

EURO

2017 Consolidarea capacităților poliției de a reduce relele tratamente, abuzul și discriminarea persoanelor ținute în custodia poliției (inclusiv persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și altor grupuri vulnerabile)
Keystone Human Services International Moldova Association 7.500

EURO

2017 Prestarea serviciilor pentru implementarea Proiectului “Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale plasate în instituții psiho–neurologice”, finanțat de Uniunea Europeană
Oficiul Consiliului Europei la Chişinău 14.965

EURO

2016-2017 Acordarea asistenței tehnice specializate Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova și Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru elaborarea actelor interne de reglementare necesare pentru funcționarea eficientă a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii (MNP) și consolidarea capacităților noului MNP instituit în conformitate cu noua legislație a RM privind instituția Ombudsmanului și instrumentele internaționale relevante
Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei 220.080

EURO

2015-2017 Eliminarea barierelor legale în calea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și altor din grupurile de risc: Acordarea consultațiilor juridice de rutină și ulterior asigurarea litigărilor de politici/strategice pentru cazuri de discriminare selectate, imixtiune în viața privată și de familie a peroanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
PNUD Moldova

 

54.551

EURO

2014-2016 Monitorizare și litigare strategică: Consolidarea capacităților naționale pentru a apăra de la tortură cele mai vulnerabile persoane din Republica Moldova
Fundația Est Europeană Moldova

 

30.500

EURO

2014, 2016 Monitorizarea respectării drepturilor electorale ale rezidenților instituțiilor psihiatrice și psiho-neurologice în timpul alegerilor parlamentare din 2014 și celor prezidențiale din 2016
Agenția Slovaciei pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională

 

25.035

EURO

2014-2015 Consolidarea capacităților autorităților locale și ale societății civile în regiunea Găgăuzia, Moldova
Civil Rights Defenders (CRD)

 

32.217

EURO

2014-2016 Advocacy pentru schimbări instituționale și drepturile omului ale persoanelor din cadrul internatelor psiho-neurologice
Ambasada Finlandei

 

44.381

EURO

2014-2015 Advocacy pentru schimbări instituționale și drepturile omului ale persoanelor din cadrul internatelor psiho-neurologice