Domenii strategice de activitate

  1. Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din Spitalele de psihiatrie și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități (CPTPD);
  2. Lobby și monitorizarea pentru prevenirea tratamentului inuman în Izolatoarele de Detenție Provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratelor de Poliție;
  3. Acționarea în judecată a cazurilor de malpraxis (evaluarea legislației naționale și internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și drepturilor reproductive);
  4. Dezvoltarea organizațională internă.