Categorie: COVID-19

sursa foto: htt://pwww.vektr.comblog

CPEDAE a admis Plîngerea depusă de IDOM și a constatat DISCRIMINAREA COPIILOR ÎN ACCES LA EDUCAȚIA TIMPURIE

,,Orice copil de vârstă preșcolară are dreptul la educație timpurie, indiferent de statutul social și de posibilitățile sau resursele financiare de care dispun părinții, astfel Decizia de reluare a procesului educațional doar în instituțiile private nu are o justificare obiectivă și rezonabilă, fiind una discriminatorie”.

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a lansat în luna aprilie 2020 un CENTRU DE CRIZĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL COVID-19 cu scopul de a asigura respectarea drepturilor omului în perioada situației excepționale declarate. Proiectul este implementat de IDOM, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene și cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova.

Circumstanțele cazului:

La data de 15.08.2020 Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică  (CNESP) prin Hotârârea nr.25 a decis:

 1. Prin derogare de la punctul 3.5. din Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a CNESP, se admite reluarea, din data de 17 august 2020, a procesului educațional în cadrul instituțiilor de educație timpurie private, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19, precum și în cazul coordonării cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie.

Analizînd conținutul Hotârîrii CNESP nr.25 din 15.08.2020, IDOM consideră că decizia autorităților prin care se permite reluarea procesului educațional doar în cadrul instituțiilor de educație timpurie private este discriminatorie pe criteriul de statut social deoarece:

 • Orice copil de vîrstă preșcolară are dreptul la educație timpurie indiferent de statutul social și de posibilitățile sau resursele financiare de care dispun părinții. Hotârârea CNESP este discriminatorie deoarece nu toți părinții din Republica Moldova își pot permite achitarea taxelor de frecventare a grădinițelor private, a căror cuantum variază de la 4000-6000 lei per copil.

În situația în care într-o familie sunt mai mulți copii de vîrstă preșcolară pentru mulți dintre părinți devine practic imposibil achitarea taxelor de frecventare a grădiniței private.

Astfel, prin Hotârârea CNESP din 15.08.2020 autoritățile publice restricționează în cel mai direct mod dreptul la educație timpurie al unui număr impunător de copii a căror părinți nu-și permit financiar acoperirea cheltuielilor de achitare a taxelor pentru frecventarea instituțiilor private.

 • Nu a fost prezentată nici o informație, nici un studiu, nici o justificare rezonabilă care ar explica rezonabilitatea reluării doar a activității instituțiilor de educație timpurie private. Astfel, nu este clar ce criterii nu îndeplinesc instituțiile publice pentru a fi eligibile pentru reluarea activității.
 • În localitățile rurale practic nu sunt instituții de educație timpurie private, prin urmare acest serviciu este inaccesibil chiar și contra plată.

La data de 17.08.2020, IDOM a depus o sesizare la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității prin care a solicitat constatarea în acțiunile reclamaților (Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM; Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică) discriminarea directă pe criteriul de statut social al părinților în accesarea serviciilor de educație timpurie publice de către copii de vîrstă preșcolară, precum și de a obliga reclamații să modifice cadrul legal care discriminează persoanele pe criteriul de statut social.

Analizând în complex drepturile copiilor la educație și obligația statului de a crea condiții adecvate pentru ca aceștia să își facă studiile într-un mediu sigur și integru, Consiliul concluzionează că nu a fost asigurată proporționalitatea măsurii restrictive adoptate cu scopul urmărit, șă anume acela de a crea un mediu sigur copiilor. Or, statul trebuie să depună toată diligența pentru a oferi un sistem public, gratuit de învățământ la fel de sigur din punct de vedere al sănătății ca și cel din mediul privat.

În calitate de criteriu protejat, Consiliul reține averea – sau situația financiară a părinților copiilor de vârstă preșcolară, susținând că oportunitatea de a frecventa instituțiile de educație timpurie private depinde direct de posibilitățile financiare ale părinților copiilor de vârstă preșcolară.

Prin Decizia din 23 octombrie 2020, CPEDAE a admis Plîngerea depusă de IDOM și a decis că faptele constatate reprezintă discriminarea copiilor în acces la educația timpurie.

Cauza a fost resprezentată de către Olesea Doronceanu – avocată în cadrul IDOM.

sursa foto: știri.md

Bolnavii de COVID-19 internați în Spitalul Raional Orhei se plâng pe condițiile deplorabile de acolo

sursa foto: știri.md

La Centrul de Criză pentru drepturile omului în contextul Covid-19 creat de IDOM, mai multe persoane diagnosticate cu coronavirus s-au plâns pe condițiile deplorabile din IMSP Spitalul Raional Orhei. Acestea fiind plasate în spital pentru supraveghere și tratament, au invocat faptul că saloanele în care sunt plasate nu întrunesc condițiile minime de cazare, în saloane e frig (în special în timpul nopții), iar blocurile sanitare de acolo nu dispun de apă caldă.

Îndurând frigul și neavând acces la apă caldă aceste persoane se supun unui risc mare de înrăutățire a situației lor clinice (riscul de a face forme mai severe de boală), extinderea evoluției bolii și timpului de internare.

La moment aceste persoane nu acuză careva probleme a căilor respiratorii superioare (dureri în gât, secreții nazale), simptome de infecție a tractului respirator inferior (de exemplu: tuse, febră), simptome asemănătoare gripei (febră, frisoane, cefalee) sau gastroenterită (greață, vărsături, diaree).

Cu toate că pacienții invocă faptul că ar putea să se autoîngrijească la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie, urmând un tratament pentru diminuarea simptomelor în cazul în care vor apărea, aceștea sunt obligați la tratament în staționar.

Astfel, IDOM a solicitat instituțiilor responsabile să examineze informațiile date în vederea soluționării plângerilor pacienților referitoare la condițiile de cazare în IMSP Spitalul Raional Orhei și a impunerii la tratament în condiții de staționar.

Prin urmare, în seara zilei de ieri, doar pacienții care s-au plâns pe condițiile din instituție au fost asigurați cu calorifer electric pentru a se încălzi, însă problema ce ține de furnizarea apei calde în băile din saloane rămâne încă nerezolvată.

 https://www.youtube.com/watch?v=URcXeTpMYkk&feature=youtu.be

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a primit astăzi echipament individual de protecție datorită unui proiect finanțat de Fundația Soros Moldova și implementat de Keystone Moldova

Acest ajutor reprezintă un support considerabil și necesar angajaților Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, care în timpul apropiat intenționează să efectueze activități de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor omului pe timp de pandemie în Izolatoarele de Detenție Provizorie ale Poliției, în Centrele de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități și Spitale de Psihiatrie.

„Fundația Soros Moldova de mulți ani susține inițiativele societății civile în țara noastră. După ce noul coronavirus a apărut în Moldova, noi am alocat fonduri pentru asigurarea cu echipamente individuale de protecție a celor care au cea mai mare nevoie, inclusiv organizațiile care prestează serviciile medico-sociale. Sute de mii de măști, mănuși și respiratoare, începând cu luna mai, sunt distribuite partenerilor noștri, care se expun riscului în fiecare zi. Suntem bucuroși că încă 53 de organizații primesc echipamente de protecție, ceea ce înseamnă că vor  asigura oferirea neîntreruptă a serviciilor atât de necesare, protejând atât sănătatea și viața proprie cât și a celor din jur”, a menționat Vitalie Slobozian, coordonator de programe, Fundația Soros Moldova.

Amintim că în prezent IDOM implementează proiectul ”Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19” finanțat de Fundația Soros Moldova.

Nu se cunoaște dacă persoanelor care s-au tratat la domiciliu și au procurat medicamentele din bani proprii li se vor returna sau nu cheltuielile

La data de 17 august 2020, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a expediat un demers către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și către Casa Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) prin care specifică că începând cu 10 aprilie 2020 a fost introdus tratamentul la domiciliu pentru persoane cu forme ușoare de infecție cu COVID-19, care nu suferă de boli secundare ș.a criterii. Totodată, în spațiul mediatic a apărut informația că în cazul respectării tratamentului la domiciliu, recomandat de MSMPS, costurile acestuia, conform calculelor ministerului, nu depășesc 300 de lei. „Toți pacienții cu forme ușoare ale coronavirusului se tratează conform unui standard unic, le sunt prescrise unele și aceleași medicamente care ar putea costa de la 200 până la 300 de lei. Compensarea acestora nu este justificată”, a declarat Tatiana Zatâc, șefa Direcției pentru asistența medicală primară la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale[i].

Amintind despre lansarea de către IDOM a CENTRULUI DE CRIZĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL COVID-19 care are menirea de a monitoriza și raporta cazuri de violări ale drepturilor omului în contextul pandemiei, de a analiza restricțiile impuse de Guvern și efectele acestora asupra cetățenilor și angajaților statului, în context, în adresa IDOM au parvenit plîngeri a mai multor persoane (inclusiv persoane asigurate care dețineau poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), care avînd forme ușoare de COVID-19 s-au tratat la domiciliu și au suportat cheltuieli din bani proprii pentru medicamentele recomandate de către medici. Prin analogie, persoanele menționate supra au fost tratate diferit decât persoanele care au urmat tratament în condiții de staționar (în instituții medicale) și nu au suportat cheltuieli din bani proprii, ceia ce ar putea constitui discriminare.

Așadar, IDOM a solicitat MSMPS și CNAM informarea de urgență cu privire la:

 1. Dacă medicamentele prescrise / recomandate pentru tratament la domiciliu de COVID-19 sunt sau nu sunt incluse în lista de medicamente compensate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală sau din alte fonduri? Dacă da, atunci din ce perioadă?
 2. În cazul în care este inițiat tratament la domiciliu de COVID-19, medicul de familie e obligat să prescrie pacienților medicamente compensate sau să recomande tratamentul medicamentos din cont propriu? Care este baza legală?
 3. Care este mecanismul de rambursare a cheltuielelor suportate de către persoanele care care s-au tratat la domiciliu de COVID-19 din cont propriu?

Drept răspuns, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a expediat la data de 25 august 2020 o informație privind tratamentul la domiciliu pentru persoane cu forme uşoare de infecţie cu COVID-19 și comunică următoarele:

Tratamentul pacientului cu COVID-19 în condiții de ambulator se realizează conform Protocolului clinic standardizat pentru medicii de familie ,,Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-l9)”, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 598/2020 „Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat pentru medicii de familie (ediția II) „Infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19”.

Astfel, conform Protocolului, tratamentul pacienților cu COVID-19 cu simptome ușoare în condiții de ambulatoriu include:

 • Igiena cavităţii nazale cu Sol. Salină izotonică sau hipertonică.
 • Gargarisme cu soluţii dezinfectante – salină sau bicarbonat de sodiu 2%.
 • În caz de febră (t≥38,5°C) – Paracetamolum.
 • Tratament simptomatic la necesitate.

Nu se recomandă administrarea Acidum ascorbicum în doze curative, imunomodulatoare, antibiotice, glucocorticoizi.

Personalul medical monitorizează permanent starea de sănătate a pacientului în mod regulat la telefon, pe parcursul tratamentului la domiciliu până la vindecare.

În cazul apariției semnelor de agravare progresivă a stării generale pacientul urmează să fie internat.

Tratamentul pacientului cu COVID-19 în staționar se realizează conform Protocolului clinic național provizoriu (ediția II) „Infecția cu Coronavirus de tip nou (Covid-19)”, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 531/2020.

Costul tratamentului pacientului cu COVID-19 internat în staționar este individual, depinde de complexitatea cazului și este acoperit integral din sursele fondului asigurări obligatorii de asistență medicală.

Analizând răspunsul MSMPS, de fapt, IDOM nu a primit nici un răspuns clar la întrebările formulate în acel demers, solicitând Ministerului să se expună repetat.

Centrul de Criză pentru drepturile omului în contextul COVID-19

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a lansat în luna aprilie 2020 un CENTRU DE CRIZĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL VIRUSULUI COVID-19 cu scopul de a asigura respectarea drepturilor omului în perioada situației excepționale declarate.

Acest Centru are menirea de a monitoriza și raporta cazuri de violări ale drepturile omului în contextul pandemiei, de a analiza restricțiile impuse de Guvern și efectele acestora asupra cetățenilor și angajaților statului (lucrători medicali, colaboratori de poliție, colaboratori vamali, profesori, asistenți sociali și alții).

Avocații IDOM consultă gratis sesizările și plângerile recepționate prin intermediul apelurilor telefonice, emailurilor sau adresărilor de pe pagina oficială de Facebook a IDOM parvenite de la oricare persoană care consideră că drepturile sale au fost lezate sau restricționate nejustificat. Pe marginea mai multor cazuri au fost înaintate plângeri către organele competente din domeniu.

Proiectul „Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19” este implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene și cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova.

☎️ Datele noastre de contact:

Tel.fix: + (373) 22 838 408; + (373) 22 838 409

Tel. mobil: + (373) 799 11 215; + (373) 794 78 260

Email: info@idom.md

Facebook: https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/


ULTIMA ORĂ! CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A DECLARAT NECONSTITUȚIONAL ART. 76 PRIM ALINIAT 1, ÎN BAZA CĂRUIA AU FOST DATE AMENZI ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Cazul SRL ”Brutăria din sat” a fost preluat spre litigare de către IDOM datorită importanței sale strategice în ceea ce ține de inechitatea socială creată de existența unor pedepse contravenționale disproporționat de mari pentru încălcarea regulilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice în cazul de față a infecției Covid-19.

Cazul a fost preluat deoarece problema pedepselor inechitabile afectează drepturile tuturor persoanelor fizice și juridice care pot cădea sub incidența art. 76/1 Cod contravențional al RM, datorită cirscumstanțelor existente în cadrul perioadei pandemiei.

Astfel, menționăm că cazul SRL ”Brutăria din sat” este un exemplu clasic în care această persoană juridică a fost în situația întocmirii unui proces contravențional în baza art. 76/1 alin. (1) Cod contravețional. Astfel, SRL”Brutăria din sat” a fost supusă unei amenzi contravențuionale în  mărime de 50000 lei, fiindu-i imputate săvîrșirea unor încălcări pe care nu le-a săvîrșit în realitate, ba mai mult faptele imputate nu constituiau un comportament interzis conform deciziilor autorităților prin care au fost instituite restricții și reguli cu privire la prevenirea infecției Covid-19.

Problema de bază a fost depistată a fi în prevederile legislative care au fost adoptate în cadrul perioadei pandemiei. Astfel, prin art. II al Legii nr. 52 din 12.03.2020 pentru modificarea unor acte normative, a fost completat Codul Contravențional cu art. 76¹, cu următorul conținut: „Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice

(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) Prezentarea intenţionată a unor date false sau incomplete ori refuzul de a prezenta datele necesare pentru completarea fişei epidemiologice se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.”

Invocăm faptul neconstituționalității următoarelor prevederi de la acest articol: art. 76¹, alin, 1: „…se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”; precum și alin. 2 „… se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.”

Astfel, soluția cea mai optimală pe cazul de litigare respectiv a fost înaintarea excepției de neconstituționalitate a amenzilor prevăzute de art. 76/1 alin. (1) Cod contravențional al RM. Scopul fiind declararea neconstituționalității amenzilor prevăzute la acest articol pentru a restabili în drepturi pe acei în privința cărora a fost deja aplicate amenzi disproporționat de mari pentru persoane fizice de la 22500 lei pînă la 25000 lei iar pentru persoane juridice de la 50000 lei pînă la 70000 lei.

Prin sesizarea înaintată de avocatul IDOM Alexandru Cebanaș s-a invocat faptul neconstituționalității următoarelor prevederi de la acest articol: art. 76¹, alin, 1: „…se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”; precum și alin. 2 „… se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.”

În opinia noastră aceste prevederi normative, încalcă o serie de prevederi constituționale, dar și a Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și anume art. 46 din Constituția Republicii Moldova – Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia prevede, în speță, următoarele:

 • (1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.
 • (2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Art. 1 din Primul Protocol Adițional la CEDO  precizează că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.”

În viziunea noastră, aceste prevederi normative, cu valență de sancțiune contravențională, prevăzute la art. 76¹ Cod Contravențional încalcă dreptul de proprietate al persoanei, sub aspect de lipsă de proporționalitate între fapta săvîrșită și scopul urmărit.

În primul rînd, o asemenea amendă aplicată persoanei fizice, spre exemplu, respectînd poziția expusă de CtEDO în Hotărîrea Ziliberberg vs Moldova, atestă că, în realitate, vorbim de-facto, de o acuzație în materie penală, pentru neplata căreia, aceasta riscă să fie plasată, inclusiv în arest.

Nu este clară poziția legiuitorului, la instituirea unui control atît de riguros asupra proprietății persoanei, prin impunerea unei sancțiuni atît de dure, din punct de vedere financiar, cel puțin pentru persoanele fizice.

Spațiul public abundă cu numeroase exemple cînd pensionari sau familii tinere, au fost sancționate contravențional, în baza acestui articol, sumele bănești pe care urmează să le achite, depășind cu mult posibilitatea obiectivă de a le plăti.

Mai mult, sancțiunea prevăzută pentru persoane juridice, la fel este una disproporționat de mare, lăsînd să se ruineze un șir de afaceri mici de familie care îmbracă forma juridică de activitate de societate cu răspundere limitată în care activează 2, 3 persoane, lăsînd să se înțeleagă că se protejează businessul mare al cuiva și nu interesele reale ale societății.

Curtea constituțională a admis sesizarea înaintată de avocatul IDOM, și a declarat neconstituțională limita minimă a amenzii aplicate persoanei fizice, care constituia 450 de unități convenționale, în caz de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă acest fapt a pus în pericol sănătatea publică.

Curtea a constatat că, în cazul persoanei fizice, diferența amenzii dintre limita minimă de 450 unități convenționale și limita maximă de 500 unități convenționale nu îi acordă instanței de judecată posibilitatea de a aprecia proporționalitatea sancțiunii aplicate prin raportare la fapta contravențională și la circumstanțele cazului, astfel încât să existe un echilibru corect între scopul legii contravenționale şi mijloacele utilizate.

Pe de altă parte, în cazul persoanei juridice, amenda poate fi încadrată între limita de 1000 unități convenționale și limita de 1500 de unități convenționale. Curtea a observat că marja dintre limite este de 500 unități convenționale și că instanța de judecată poate individualiza amenda în funcție de fapta contravențională comisă. De asemenea, Curtea a reținut că modalitățile factuale de comitere a faptei prejudiciabile de către persoana juridică nu pot fi atât de variate ca în cazul persoanei fizice.

Curtea a precizat că, în vederea executării prezentei hotărâri, până la modificarea cadrului legal, pentru fapta de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, persoanei fizice i se va aplica o amendă de la limita minimă de o unitate convențională, stabilită de articolul 34 alin. (2) din Codul contravențional, până la limita maximă de 500 de unități convenționale, stabilită de articolul 761 alin. (1) din Codul contravențional. Agenții constatatori și instanțele de judecată vor stabili amenda în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.

Cazul contravențional se află pe rolul instanței de fond la etapa respectivă și anume la judecătoria Chișinău sediul Ciocana, nefiind pronunțată încă o decizie judiciară pe acest caz.

După pronunțarea hotărîrii de către Curtea Constituțională a RM la 30.06.2020 menționăm că Parlamentul RM a aprobat proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional, în prima lectură.

Astfel proiectul de lege propune micșorarea cuantumului amenzii de la 450-500 unități convenționale, cât constituie în prezent, la 50-150 pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice  de la 1.000-1.500 – la 300-700.

Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea IDOM și a declarant neconstituțional textul ”de la 450” din articolul 76/1 alin. (1) din Codul contravențional

Cuantumul minim de 450 unități convenționale al amenzii aplicate persoanei fizice pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă acest fapt a pus în pericol sănătatea publică – neconstituțional

Astăzi, 30 iunie 2020, a avut loc ședința în plen a Curții Constituționale în cadrul căreia au fost examinate trei sesizări, printre care și sesizarea nr. 67g/2020 depusă de către Alexandru Cebanaș – avocat din cadrul IDOM, privind controlul constituționalității articolului 76/1 alin. (1) din Codul contravențional.

Curtea a admis parțial sesizarea IDOM și a declarant neconstituțional textul ”de la 450” din articolul 76/1 alin. (1) din Codul contravențional.

Până la modificarea textului de lege declarant neconstituțional, limita minimă a amenzii stabilite persoanei fizice pentru comiterea contravenției prevăzute de articolul 76/1 alin. (1) din Codul contravențional va fi egală cu limita minimă a amenzii prevăzute de articolul 34 alin. (2) din Codul contravențional.

Vezi_Ședința în plen a Curții Constituționale⇓

https://www.youtube.com/watch?v=ti1vtCgLoNM&feature=emb_share&fbclid=IwAR0_XHj5BTgZex59OmtBF8yeRyQyTqlzARqJepHgRr3g0QbITWf_2-aifBI

Vezi_Comunicatul de pe siteul Curții Constituționale⇓

http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1884&t=/Media/Noutati/Cuantumul-minim-de-450-unitati-conventionale-al-amenzii-aplicate-persoanei-fizice-pentru-nerespectarea-masurilor-de-profilaxie-prevenire-sisau-combatere-a-bolilor-epidemice-daca-acest-fapt-a-pus-in-pericol-sanatatea-publica-neconstitutional-sesizarile-nr-61a2020-nr-62a2020-i-nr-67g20120

Caz revoltător la Bălţi: Un bărbat bolnav de COVID-19 susţine că ar fi fost lăsat la ușa spitalului

Caz revoltător la Bălţi, unde un bărbat infectat cu noul coronavirus susţine că ar fi fost lăsat la ușa spitalului Clinic Municipal, pe motiv că nu mai sunt locuri în secția COVID.

Cazul a ajuns în vizorul IDOM, după ce fiul acestuia a făcut o reclamaţie către Centrul de Criză pentru drepturile omului. ?

https://www.publika.md/caz-revoltator-la-balti-un-barbat-bolnav-de-covid-19-sustine-ca-ar-fi-fost-lasat-la-usa-spitalului_3078042.html?fbclid=IwAR1TQjYpoQEo03ukS6l201QoQijfwllnWcJqWR-Dwp5M9s7_2fatoGiaaLg

În atenția prestatorilor de servicii medicale, medicilor, medicilor rezidenți, lucrătorilor medico-sanitari și farmaciștilor

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a lansat recent CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL VIRUSULUI COVID-19, în scopul asigurării respectării drepturilor omului în perioada situației excepționale declarate.

În ultima perioadă, atât în spațiul mediatic cât și la adresa IDOM au fost publicate și dezvăluite o serie de mesaje/comunicate din partea personalului medical implicat în prestarea serviciilor medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19. Personalul medical, de regulă sub protecția anonimatului, semnalează diverse și grave violări ale drepturilor constituționale și profesionale.
IDOM constată că printre cele mai grave încălcări invocate sunt: prestarea muncii în condiții de risc pentru viață și sănătate; lipsa sau dotarea insuficientă cu mijloace de protecție care ar corespunde standardelor și ar minimaliza riscul de infectare (mănuși chirurgicale, măsti, costume de protecție, viziere etc); refuzul testării personalului care prezintă simptome de infectare cu COVID-19; refuzul acceptării cererilor de autoizolare; prestarea muncii după depășirea timpului de muncă; lipsa instruirilor și informării continuie în contextul COVID-19; restricționarea dreptului la libertatea de exprimare; intimidarea, amenințarea, umilirea, lezarea onoarei demnității și reputației profesionale a personalului medical etc.

În scopul informării personalului medical despre drepturile de care dispun și care trebuie să fie garantate, protejate și asigurate, IDOM a pregătit un extras din cadrul normativ național și internațional relevant.

De asemenea, Centrul de Criză creat oferă pentru toți lucrătorii medicali o platformă unde pot fi semnalate, înregistrate, raportate și apărate cazurile în care drepturile au fost încălcate sau restricționate nejustificat.

Totodată, ținem să mulțumim enorm întregului personal medical pentru implicare, curaj, dedicație și profesionalism de care dau dovadă zilnic în lupta contra pandemiei.

Datele noastre de contact sunt:
Tel.fix: + (373) 22 838 408; + (373) 22 838 409
Tel. mobil: + (373) 799 11 215; + (373) 794 78 260
Email: info@idom.md
Facebook: https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/

Proiectul „Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19” este implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene și cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

În atenția reprezentanților mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media,

Vă informăm că Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a lansat CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL VIRUSULUI COVID-19, în scopul asigurării respectării drepturilor omului în perioada situației excepționale declarate.

Centrul de criză are menirea de a monitoriza si raporta cazuri de violări ale drepturile omului în contextul pandemiei, analiza restricțiilor impuse de Guvern și efectele acestora asupra cetățenilor și angajaților statului (lucrători medicali, colaboratori de poliție, colaboratori vamali, profesori, asistenți sociali și alții).

Avocații IDOM vor consulta gratis sesizările și plângerile recepționate prin intermediul apelurilor telefonice, emailurilor sau adresărilor de pe pagina oficială de Facebook a IDOM parvenite de la oricare persoană care consideră că drepturile sale au fost lezate sau restricționate nejustificat.

În acest context, grație faptului că sunteți cei care zilnic furnizează informaţii de interes public referitoare la faptele și situațiile ce se produc în societate, de asemenea, interacționați cu diferite persoane (medici, pacienți și alții) care reprezintă subiectul știrilor în contextul pandemiei provocate de virusul Covid-19, venim cu rugămintea de a facilita accesul publicului la serviciile oferite de Centrul de Criză, fie prin informarea directă a persoanelor, fie prin redirecționarea lor către IDOM.

Proiectul „Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19” este implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene și cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Datele noastre de contact sunt:
Tel.fix: + (373) 22 838 408; + (373) 22 838 409
Tel. mobil: + (373) 799 11 215; + (373) 794 78 260
Email: info@idom.md
Facebook: https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/