Categorie: COVID-19

COMUNICAT DE PRESĂ_Gestionarea  crizei pandemice în instituții de tip închis

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în parteneriat cu Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară (AFI) au organizat astăzi, 29.11.2022 la IPN, o conferință de presă pentru sensibilizarea publicului larg privind situația curentă privind gestionarea crizei pandemice în instituții de tip închis.

Pandemia de coronavirus (COVID-19) a generat situații critice, fără precedent, pentru autoritățile din toate statele lumii. Colaboratorii instituțiilor de drept, inclusiv personalul din locurile de privare de libertate se confruntă cu multiple provocări specifice. Aceste situații sunt accentuate mai ales în izolatoarele de detenție provizorie ale poliției (IDP), penitenciare, centre de plasament pentru persoanele străine/imigranți, instituții rezidențiale cu profil social, spitale/secții de psihiatrie, dar şi în diverse instituții/centre COVID nou-înființate unde sunt plasate persoane în carantină/izolare.

În timp ce statele au recunoscut importanța clară a adoptării unor măsuri ferme pentru a combate COVID-19, organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului au reamintit tuturor părților implicate despre necesitatea protecției drepturilor omului în procesul de privare de libertate a unei persoane, dar și caracterul absolut al interzicerii torturii şi tratamentelor inumane şi degradante. Potrivit recomandărilor CPT, OMS, OHCHR, UNAIDS și UNODC, toate autoritățile relevante responsabile de persoanele private de libertate, inclusiv în IDP, trebuie să se ghideze de principiile directoare privind aspectele medicale, respectarea drepturilor omului, depopularea, echitatea și proporționalitatea intervențiilor.

Începând cu luna iulie 2022, IDOM și AFI implementează proiectul Advocacy pentru gestionarea mai bună a crizei în domeniul sănătății, activitate ce face parte din programul ”Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19”, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International.

În anul 2021 IDOM a efectuat vizite de monitorizare în IDP, Spitale de Psihiatrie și Centre de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități în scopul familiarizării cu situația drepturilor omului în aceste instituții, identificarea încălcărilor și formularea de recomandări în vederea restabilirii drepturilor, îmbunătățirii condițiilor sau situației persoanelor aflate în custodia acestor instituții, reglementarea sau optimizarea proceselor, inclusiv la nivel legislativ sau normativ, pe baza specificului încălcărilor identificate, restricțiilor sau limitărilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

În cadrul conferinței de presă, experții IDOM și AFI au prezentat situația constatată de fapt în cadrul monitorizării, inclusiv problemele intersectoriale identificate ce țin de gestionarea crizei pandemice în instituții de tip închis și au venit cu unele recomandări către autoritățile de resort. Reieșind din rolul Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Ministerul Sănătății în coordonarea politicilor în instituțiile subordonate, au fost reamintite unele aspecte care necesită o abordare de nivel înalt și voință politică în implementare.

Raportul privind respectarea drepturilor omului în contextul covid-19 și impactul acestuia asupra instituțiilor de tip închis din Moldova poate fi accesat pe siteul idom.md – Link: https://idom.md/wp-content/uploads/2021/12/RAPORT-IDOM-RO.pdf

Conferința a fost transmisă live și poate fi urmărită în reluare pe canalul de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=poxIuQ4hQaI&t=2s

 

Reprezentanții IDOM s-au așezat la masa de discuții cu reprezentanții IGP în scopul familiarizării cu situația drepturilor omului în IDP-uri în contextul pandemiei de COVID-19

Pandemia de coronavirus (COVID-19) a generat situații critice, fără precedent, pentru autoritățile din toate statele lumii. Colaboratorii instituțiilor de drept, inclusiv personalul din locurile privative de libertate se confruntă cu multiple provocări specifice. Astfel de situații sunt întâlnite și în Izolatoarele de Detenție Provizorie ale poliției (IDP).

În acest sens, pe 28 noiembrie 2022 reprezentanții IDOM s-au așezat la masa de discuții cu reprezentanții IGP de la Direcția Interacțiune Justiție și Secția Detenție și Escortă, în scopul familiarizării cu situația drepturilor omului în IDP-uri, identificarea încălcărilor și formularea de recomandări în vederea restabilirii drepturilor, îmbunătățirii condițiilor sau situației persoanelor aflate în custodie, reglementarea sau optimizarea proceselor, inclusiv la nivel legislativ sau normativ, pe baza specificului încălcărilor identificate, restricțiilor sau limitărilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

Activitatea face parte din programul ”Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19”, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International.

 

Reprezentanții IDOM la discuții cu cei de la ANAS

Odată cu declararea pandemiei globale de COVID-19 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), organizaţiile internaţionale au venit cu mai multe declaraţii şi recomandări privind respectarea drepturilor omului în locurile de detenţie şi avertizează publicul cu privire la riscurile şi vulnerabilităţile deţinuţilor şi cei din instituţiile rezidenţiale în contextul pandemiei. Într-una dintre adresările sale către guvernele statelor membre ONU din aprilie 2020, Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, afirmă că măsurile şi restricţiile excepţionale impuse la nivel naţional nu trebuie să ascundă abuzurile şi încălcările drepturilor omului. Pentru a preveni încălcarea drepturilor şi a preveni eventualele abuzuri în contextul pandemiei în locurile de detenţie, inclusiv în spitalele de psihiatrie şi instituţiile rezidenţiale, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a elaborat şi aprobat 10 principii privind tratamentul persoanelor private de libertate în contextul Covid 19, reamintind statelor membre caracterul imperativ al standardelor de bază privind drepturile omului la nivel european.

În situaţii de urgenţă, dreptul internaţional permite statelor să limiteze anumite drepturi ale omului cu condiţia ca măsurile să fie necesare, proporţionale, temporare şi nediscriminatorii. Pandemia de COVID-19 cauzată de coronavirus nu trebuie folosită ca pretext pentru restrângerea spaţiului democratic şi civic, respectarea statului de drept şi a angajamentelor internaţionale sau pentru restrângerea libertăţii de exprimare, a libertăţii presei şi a accesului la informaţii online şi offline. Măsurile nu ar trebui utilizate pentru a restrânge activitatea apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliştilor, a lucrătorilor mass-media şi a organizaţiilor societăţii civile.

În timp ce statele au recunoscut importanța clară a adoptării unor măsuri ferme pentru a combate COVID-19, organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului au reamintit tuturor[1] că toate autoritățile relevante responsabile de persoanele private de libertate trebuie să se ghideze de principiile directoare privind aspectele medicale, respectarea drepturilor omului, depopularea, echitatea și proporționalitatea intervențiilor.

Pandemia de coronavirus (COVID-19) a generat situații critice fără precedent pentru autoritățile din toate statele lumii. Colaboratorii instituțiilor de drept, inclusiv personalul din instituțiile rezidențiale cu profil social se confruntă cu multiple provocări specifice.

IDOM a efectuat vizite de monitorizare în Centrele de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități în scopul familiarizării cu situația drepturilor omului în aceste instituții, inclusiv în perioada pandemiei.

În acest context, reiterând importanța alinierii standardelor naționale nevoilor persoanelor aflate în centre de plasament și punerea pe Agendă a acestor subiecte care nu sunt doar o selecție de priorități din multitudinea celor existente, IDOM a organizat o masă rotundă cu ANAS pe data de 25 noiembrie 2022.

[1] https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings

Gestionarea mai bună a crizei în domeniul sănătății. La discuții IDOM, AFI și MS

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) implementează proiectul Advocacy pentru gestionarea mai bună a crizei în domeniul sănătății, activitate ce face parte din programul ”Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19”, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International.
În 2021 IDOM a efectuat vizite de monitorizare în spitale de psihiatrie în scopul familiarizării cu situația drepturilor omului în aceste instituții, identificarea încălcărilor și formularea de recomandări în vederea restabilirii drepturilor, îmbunătățirii condițiilor sau situației persoanelor aflate acolo, reglementarea sau optimizarea proceselor, inclusiv la nivel legislativ sau normativ, pe baza specificului încălcărilor identificate, restricțiilor sau limitărilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19.
În acest context, reieșind din rolul Ministerului Sănătății al RM în coordonarea politicilor în instituțiile subordonate, inclusiv în cadrul Spitalelor de Psihiatrie, IDOM în parteneriat cu AFI au organizat astăzi, 24 noiembrie 2022, o întâlnire cu doamna Melnic Gabriela și doamna Gherasim Silvia – reprezentante ale SPAMPS și SPAMPC din cadrul Ministerului în vederea discutării unor aspecte care necesită o abordare de nivel înalt și voință politică în implementare.

Dialog la nivel central în vederea discutării mecanismului de interacțiune între poliție și penitenciare în situații de criză

Grație suportului financiar oferit în cadrul programului Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19 lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC), Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară (AFI) în parteneriat cu Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) au organizat astăzi, 11.11.2022, un dialog la nivel central în vederea discutării mecanismului de interacțiune între poliție și penitenciare în situații de criză.
La eveniment au participat reprezentanți ai Comitetului Helsinki din Olanda și AFEW International, echipele de proiect ale IDOM și AFI, șefa direcției medicale din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, membrii Consiliului pentru Prevenire a Torturii și cei ai Oficiului Avocatului Poporului.
În acest context, s-a discutat despre provocările din domeniul medical pe durata deținerii în penitenciare și izolatoare în situație de urgență, fiind evidențiat procesul de transfer de la Administrația Națională a Penitenciarelor/Ministerul Justiției la Ministerul Sănătății.
De asemenea, au fost discutate punctele slabe și forte, oportunitățile, dar și amenințările pentru îmbunătățirea managementului în pandemie.

Programul UE de solidaritate COVID-19 pentru Parteneriatul Estic își propune să atenueze impactul pandemiei de Covid-19 și să contribuie la reziliența socio-economică pe termen lung a grupurilor vulnerabile. Atât IDOM, cât și AFI au primit sprijin pentru consolidarea capacităților și granturi mici pentru a implementa activități de advocacy în jurul pandemiei în instituțiile de tip închis, pentru a îmbunătăți situația deținuților și a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 

Eveniment la nivel local (reg. nord) în vederea discutării mecanismului de interacțiune între poliție și penitenciare în situații de criză, inclusiv pandemie

Grație suportului financiar oferit în cadrul programului: Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară (AFI), în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor au organizat în comun la Penitenciarul din  Bălți, pe data de 7 noiembrie 2022, o masă rotundă în vederea discutării mecanismului de interacțiune între poliție și penitenciare în situații de criză.

În acest context, Svetlana Doltu – director al AFI, a vorbit despre provocările pe durata deținerii în izolatoare și penitenciare în situație de urgență, evidențiind punctele slabe și forte, oportunitățile, dar și amenințările pentru îmbunătățirea managementului în pandemie.

Consultantul din cadrul IDOM, Alexandru Cebanaș a venit cu exemple clare de încălcări ale drepturilor omului, în special a persoanelor deținute în custodia statului, reiterând, astfel, importanța implementării cerințelor legale pentru a evita practicile discriminatorii în contextul pandemiei de Covid-19.

La eveniment au participat 5 persoane din ONG, șefa DM a ANP, dar și 5 angajați ai sistemului penitenciar și anume Penitenciarul nr. 11 Bălți.

10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Îndemnul din acest an al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) este să facem din sănătatea mintală și bunăstarea pentru toți o prioritate globală.

Pandemia de COVID-19 a creat o criză globală pentru sănătatea mintală, alimentând stresul pe termen scurt și lung și subminând sănătatea mintală a milioane de oameni. Estimările indică creșterea atât a tulburărilor de anxietate, cât și a tulburărilor depresive la peste 25% în primul an de pandemie. În același timp, serviciile de sănătate mintală au fost grav perturbate, iar decalajul de tratament pentru afecțiunile de sănătate mintală s-a mărit.

Trebuie să aprofundăm valoarea și angajamentul pe care le acordăm sănătății mintale ca indivizi, comunități și guverne și să potrivim această valoare cu mai mult angajament, implicare și investiții din partea tuturor părților interesate, în toate sectoarele. Trebuie să consolidăm îngrijirea sănătății mintale, astfel încât întregul spectru al nevoilor de sănătate mintală să fie satisfăcut printr-o rețea comunitară de servicii și suport accesibil și de calitate.

Stigma și discriminarea continuă să fie o barieră în calea incluziunii sociale și a accesului la îngrijirea potrivită; important – cu toții putem juca rolul în creșterea gradului de conștientizare cu privire la intervențiile preventive în domeniul sănătății mintale, iar Ziua Mondială a Sănătății Mintale este o oportunitate de a face acest lucru în mod colectiv.

INSTITUTUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA este organizația non-guvernamentală care monitorizează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor aflate în spitalele de psihiatrie și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități. Prin urmare, protejează victimile torturii, tratamentului inuman și degradant și asigură că demnitatea umană este respectată și valorificată.

Timp de 15 ani, avocații IDOM au ajutat mai multe persoane cu probleme de sănătate mintalăsă-și restabilească capacitatea juridică, astfel, oferindu-le oportunitatea de a trăi o viață împlinită și independentă, în condiții de demnitate și egalitate cu toți. De asemenea, au fost inițiate mai multe cazuri privind redobândirea bunurilor imobiliare ale persoanelor cu dizabilități intelectuale/psihosociale de care au fost deposedate în urma instituționalizării și lipsirii capacității juridice. Din octombrie 2018, la sesizarea IDOM, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolului 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral, prin care persoanele cu dizabilități mintale declarate incapabile nu au dreptul la vot. În consecință, persoanele cu dizabilități intelectuale/psihosociale pot vota în condiții de egalitate cu ceilalți.

#WorldMentalHealthDay

Sănătatea mintală a fiecărui individ trebuie respectată și protejată. Primordial este să conștientizăm asta nu doar în această zi și să ne gândim la persoanele care au probleme de sănătate mintală, mai mult, ele sunt cele care nu-și pot apăra și proteja singure drepturile lor. Implicarea nostră este necesară și importantă.

Eveniment la nivel local (reg. sud) în vederea discutării mecanismului de interacțiune între poliție și penitenciare în situații de criză, inclusiv pandemie

Grație suportului financiar oferit în cadrul programului: Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară (AFI), în parteneriat cu Centrul ”Pas cu Pas regiunea sud” au organizat în comun la Cahul, pe data de 26 septembrie 2022, o masă rotundă în vederea discutării mecanismului de interacțiune între poliție și penitenciare în situații de criză.

În acest context, Svetlana Doltu – director al AFI, a vorbit despre provocările pe durata deținerii în izolatoare și penitenciare în situație de urgență, evidențiind punctele slabe și forte, oportunitățile, dar și amenințările pentru îmbunătățirea managementului în pandemie.

Avocații din cadrul IDOM, Alexandru Cebanaș și Valerian Mămăligă, au venit cu exemple clare de încălcări ale drepturilor omului, în special a persoanelor deținute în custodia statului, reiterând, astfel, importanța implementării cerințelor legale pentru a evita practicile discriminatorii în contextul pandemiei de Covid-19.

La eveniment au participat 6 persoane din ONGuri, 3 specialiști din cadrul primăriei implicați în furnizarea de servicii sociale persoanelor din grupurile social-vulnerabile, dar și 5 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Cahul și 5 angajați ai sistemului penitenciar și anume Penitenciarul nr. 5 Cahul.

Olesea Doronceanu, avocată: „90% dintre medicii care au sesizat încălcarea dreptului la sănătate în timpul pandemiei COVID19 au dorit să rămână în anonimat”

Pandemia COVID-19 nu doar a scos la suprafață vulnerabilitățile din diverse straturi ale sistemului medical, dar a arătat și cât de fragil este dreptul la libertate, viață și sănătate.

Un raport al IDOM (https://idom.md/wp-content/uploads/2021/01/Raport_Final_IDOM-1.pdf), pregătit în baza sesizărilor primite în cadrul Centrului de Criză pentru Drepturile Omului, a arătat că dreptul la ocrotirea sănătății a fost unul dintre cele mai încălcare drepturi în timpul pandemiei. Pacienții au raportat cazuri în care li s-a încălcat dreptul la tratament gratuit și de calitate, dar și dreptul la libera circulație, fiind tratați în instituțiile medicale, practic, cu forța. Se întâmpla dintr-un exces de precauție pentru a nu răspândi infecția COVID, despre care știam atât de puține. De cealaltă parte, medicii au sesizat că le-a fost încălcat dreptul la viață și sănătate. Din păcate, sesizările au rămas doar anonime și până acum niciun lucrător medical nu și-a apărat drepturile în instanță. Malpraxisul în timpul pandemiei este un alt subiect sensibil. Despre toate acestea vorbim în cadrul acestei ediții a podcastului „Sănătos Informațional” cu Olesea Doronceanu, avocată.

AUTOR: IRINA PAPUC

http://sanatateinfo.md/News/Item/11234?fbclid=IwAR1lxLLcGNedIeV5y-xkKOFfYHCl0FrtWocCr3DdzSG40S94gsfD-sW8W-M

 

ADVOCACY PENTRU GESTIONAREA MAI BUNĂ A CRIZEI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Începând cu luna iulie 2022 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) implementează proiectul: ”Advocacy pentru gestionarea mai bună a crizei în domeniul sănătății”, activitate ce face parte din programul ” Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19”, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International.

În contextul pandemiei de COVID-19, din păcate autoritățile au confirmat infectarea cu Covid-19 a pacienților și a personalului medical/asistent din mai multe instituții medicale cu profil psihiatric sau instituții rezidențiale. Potrivit statisticilor furnizate de autorități, fiecare al cincilea caz de infecție cu COVID-19 este un medic sau alt lucrător din sistemul de sănătate, această statistică este foarte îngrijorătoare deoarece relevă un management defectuos în ceea ce privește pregătirea personalului medical în prevenirea riscului de răspândire și infecția virusului, la fel, lipsa echipamentului și a protecției necesare de care aveau nevoie.

În perioada de implementare, timp de 5 luni, IDOM își propune să facă advocacy și activități de încurajare a dialogului politic cu părțile interesate/autoritățile publice din Republica Moldova. Aceste acțiuni pot influența evoluțiile pe termen mai lung ale mecanismelor de recuperare incluzivă și de reziliență pentru grupurile vulnerabile vizate, prevenirea unui nou val de COVID-19 și monitorizarea politicii fondurilor de recuperare COVID-19. Dacă în prima perioadă a proiectului ne propunem să ne concentrăm pe cercetarea politicilor și stabilirea agendei, atunci, în ultimele trei luni ne vom concentra pe implementarea acțiunilor de advocacy pentru a influența autoritățile asupra implementării acestora. În acest sens, IDOM va dezvolta și organiza (până la sfârșitul lunii noiembrie 2022) 3 mese rotunde cu părțile interesate. La momentul respectiv, reprezentanții IDOM vor participa la procesele naționale de consultare dacă vom avea această oportunitate.

Analiza comună a legislației și a politicilor va contribui nu numai la înțelegerea măsurilor eficiente luate, dar poate crește și identificarea prevederilor legale și a politicilor care încalcă drepturile omului și cu siguranță va duce la modificarea acestora.

La finalul proiectului va fi organizată o conferință de presă pentru comunicarea rezultatelor dezvoltării politicilor, analizelor, opiniilor asupra acțiunilor/inacțiunilor autorităților. Acest lucru poate duce, de asemenea, la o mai bună mobilizare a comunității și creșterea gradului de conștientizare.

În acest proiect, principalii factori interesați de advocacy ar fi mai multe autorități publice din Republica Moldova precum Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Justiției. Este de remarcat faptul că pe parcursul activității sale, IDOM a reușit deja să stabilească relații de parteneriat (formale și informale) cu aceste instituții de stat, astfel, parteneriate au devenit viabile și puternice. De asemenea, reprezentanții IDOM sunt membri ai mai multor grupuri de lucru, formate de unele dintre instituțiile menționate, unde IDOM oferă suport/consiliere pe segmentul drepturilor omului.

Subiectele generale pe care ne propunem să le susținem prin implementarea acestui proiect sunt:

 • Informarea societății cu privire la drepturile omului în contextul pandemiei de Covid-19 și a situației existente privind accesul la servicii medicale, muncă, libera circulație, restricții impuse de autorități etc.;
 • Creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea capacității factorilor de decizie și a altor actori relevanți de a promova și respecta drepturile omului în contextul pandemiei de Covid-19;
 • O mai bună informare a persoanelor aflate în custodia statului (persoane deținute în instituțiile de detenție preventivă, rezidenți ai instituțiilor psihiatrice și ai Centrelor de Plasament pentru Persoane cu Dizabilități (CPTPD) asupra drepturilor lor în contextul pandemiei;
 • Asigurarea faptului că factorii de decizie și alți actori cheie vor implementa cerințele legale pentru a evita practicile discriminatorii în contextul pandemiei de Covid-19;
 • Justiție mai bună pentru persoanele ale căror drepturi sunt afectate în contextul acestei pandemii

IDOM prestează servicii de asistență și consiliere juridică pentru persoanele cu tuberculoză și membrii familiilor acestora

Informații de context

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), cu suportul financiar din partea IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (UCIMP) oferit din resursele grantului Fondului Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” 2021-2023.

Scopul general al proiectului este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată cu TB și HIV / SIDA în Moldova, de a contribui la crearea unui mediu favorabil și sisteme care să fie centrate pe persoane, sensibile la gen și bazate pe drepturile omului, pentru a crea un răspuns eficient și durabil la TB și HIV. Obiectivul specific se referă la eliminarea barierelor legate de drepturile omului și de gen și atingerea obiectivului zero discriminare.

Abordarea problemelor legate de drepturile omului este un aspect important al modelului de îngrijire centrat pe persoană, implementarea acestuia fiind un element cheie a Programului Național de Răspuns la tuberculoză pentru anii 2021-2025. O evaluare complexă prin prisma drepturilor omului încă nu a fost realizată în Moldova, cu toate acestea mai multe analize au scos în evidență un șir de bariere și inechități legate de accesul la servicii:

 • Stigma și discriminarea din partea membrilor familiei și a colegilor;
 • Stigma în comunitate, inclusiv stigmatizarea din partea lucrătorilor din domeniul sănătății și a altor servicii de suport;
 • Probleme de confidențialitate din partea prestatorilor de servicii de sănătate și sociale împiedică pacienții, în special în zonele rurale, să viziteze aceste instituții, limitându-le astfel accesul la servicii de tratament și de suport;
 • Dreptul la circulație nu este pe deplin asigurat pentru pacienții cu TB, deoarece pacienții trebuie să urmeze tratamentul la locul de reședință și nu la locul de trai;
 • Izolarea copiilor de părinți sau de tutori prin transportarea lor la ”centrele de reabilitare” din cauza situației socio-economice sau a infecției cu TB la domiciliu;
 • Izolarea mamelor de copii, dacă copilul urmează tratament pentru TB într-un spital;
 • Garanțiile existente la locul de muncă adesea nu sunt respectate de angajatori în practică, în timp ce un pacient cu TB este în concediu medical pentru întreaga perioada de tratament.

Totodată, sistemul de referire către specialiști în asistență juridică a pacienților cu tuberculoză este imperfect, până în prezent nu există un precedent pentru ca un pacient cu tuberculoză să meargă în instanță pentru încălcări ale drepturilor omului, iar prestarea de servicii juridice este nouă pentru comunitatea TB. În acest context, în cadrul proiectului menționat mai sus, urmează a fi realizate un șir de activități pentru asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu tuberculoză, inclusiv prin instrumentarea de litigii cu caracter strategic, care vor schimba atitudinile și practicile prestatorilor de servicii și vor împuternici alți pacienți să-și exercite drepturile.

Scopul activităților propuse:

De a contribui la promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu tuberculoză și asigurarea accesului acestora la asistența juridică pe durata implementării proiectului ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” – 2021-2023.

Grupul țintă: Persoanele cu tuberculoză și membrii familiilor acestora

Obiective:

IDOM are următoarele responsabilități și sarcini majore:

 • inițierea de litigii cu caracter strategic pentru cazurile  de încălcare a drepturilor persoanelor cu tuberculoză cu instrumentarea a 9 cazuri anual;
 • acordarea asistenței juridice persoanelor cu tuberculoză și familiilor acestora;
 • documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului față de persoanele cu tuberculoză și asistența juridică calificată acestora;
 • organizarea activităților informative de grup pentru educarea culturii juridice a persoanelor cu tuberculoză;
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la asistența juridică în rândul ONG-lor active în domeniul TB, consolidarea capacităților membrilor comunității TB pentru a servi în calitate de primul punct de contact în asigurarea accesului la justiție;
 • stabilirea conexiunilor cu activitățile de monitorizare comunitară a accesului și calității serviciilor TB în raport cu respectarea drepturilor omului;
 • organizarea întâlnirilor cu autoritățile publice locale și liderii comunității pentru informare și prevenirea încălcării drepturilor omului și promovarea incluziunii;
 • pledoarie în promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu tuberculoză;
 • suport Programului Național de răspuns la tuberculoză în revizuirea actelor normative și gestionarea anumitor situații legate de încălcarea drepturilor pacienților cu TB;
 • elaborarea unui algoritm/ghid de referire a persoanelor cu TB și membrilor familiei acestora către servicii de asistență juridică, pilotarea acestui algoritm și ajustarea la necesitate.

 

 

VIDEO: Simptomele persoanelor bolnave de tuberculoză și infectate cu coronavirus

Tusea, febra și dificultățile la respirație se numără printre simptomele similare pe care le prezintă atât persoanele care se infectează cu noul coronavirus, cât și cele care se îmbolnăvesc de tuberculoză.

Materialul video redă într-un format accesibil informația despre simptomele infecțiilor respiratorii virale acute, gripei, COVID-19, care pot fi similare cu cele ale tuberculozei și îndeamnă persoanele să fie vigilente si se adreseze medicului de familie pentru definitivarea diagnosticului.

Materialul video a fost elaborat în cadrul proiectului ”Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global de Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei și implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

https://www.youtube.com/watch?v=II5LgTJgW3Q&t=9s

IDOM monitorizează în continuare efectul măsurilor de prevenire și tratament COVID-19 pentru persoanele deținute în instituții de tip închis și vine cu unele recomandări

Începând cu luna ianuarie 2021, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) implementează proiectul: „Monitorizarea efectului măsurilor de prevenire și tratamentul COVID-19 pentru persoanele deținute în instituții de tip închis”, activitate ce face parte din programul ”Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19″, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International.

Persoanele care trăiesc în instituții de tip închis (atât în locurile de detenție preventivă, spitale de psihiatrie, cât și centre de plasament pentru persoane cu probleme de sănătate mintală) sunt incluse în grupurile vulnerabile acoperite de acest program. Au fost emise orientări internaționale specifice privind prevenirea și tratamentul Covid-19 pentru aceste grupuri. Activitatea IDOM, în acest sens, este importantă pentru a monitoriza și raporta dacă aceste prevederi sunt implementate la nivel național.

Astfel, în perioada 08.09.2021-09.09.2021, membrii grupului de lucru din cadrul IDOM au efectuat câteva vizite de monitorizare în Centrele de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din mun. Bălți și satul Brînzeni din raionul Edineț, Spitalul de Psihiatrie din mun. Bălți și Izolatoarele de Detenție Preventivă (IDP) ale Inspectoratelor de Poliție din Rîșcani, Bălți și Edineț.

Scopul acestor vizite de monitorizare constă în familiarizarea cu situația drepturilor omului din aceste instituții, identificarea încălcărilor și formularea recomandărilor pentru respectarea drepturilor, îmbunătățirea condițiilor de trai/detenție ale persoanelor aflate în custodia acestor instituții, reglementarea sau optimizarea proceselor, inclusiv la nivel legislativ sau normativ, în baza încălcărilor și restricțiilor sau limitărilor impuse în contextul pandemiei de Covid-19.

Evaluarea instituțiilor a inclus aplicarea tehnicilor de colectare a datelor prin observare și analiză directă, interviuri confidențiale cu beneficiarii instituțiilor, interviuri cu administrația și angajații, precum și consultarea documentației interne a instituției.

În cadrul acestor activități au fost identificate careva probleme legate de gestionarea prevenirii pandemiei de COVID-19. Astfel, IDOM a analizat aceste carențe și a venit cu careva recomandări pentru Centrele de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități și Spitalul de Psihiatrie, printre care se numără:

 • Schimbul de bune practici între aceste instituții pentru a dezvolta documente instituționale și de a pune în aplicare prevederile acestora.
 • Implicarea partenerilor de cooperare în elaborarea și implementarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combaterea pandemiei de COVID-19 la locul de muncă.
 • Asigurarea condițiilor igienice adecvate.
 • Amenajarea unui spațiu adecvat, echipat tehnic, pentru a asigura conexiunea cu persoane apropiate din exterior (skype, viber etc.) nu doar în perioada pandemiei.
 • Asigurarea informării beneficiarilor (într-un limbaj accesibil) cu privire la necesitatea respectării restricțiilor impuse privind profilaxia, prevenirea și / sau controlul bolilor epidemice.
 • Asigurarea respectării principiului proporționalității în cazul restricționării drepturilor beneficiarilor.
 • Necesitatea stabilirii unui management al depozitării / distrugerii echipamentelor de protecție anti-COVID-19, deja folosite.

Imagini:

    

În legătură cu Izolatoarele de Detenție Preventivă (IDP) ale Inspectoratelor de Poliție, IDOM a conturat următoarele recomandări:

 • Asigurarea contractării serviciilor sau implementarea mecanismelor de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în cadrul izolatorului (gestionarea depozitării/distrugerii echipamentelor utilizate de protecție anti-COVID-19).
 • Asigurarea deținuților cu echipament de protecție împotriva COVID-19.
 • Dezinfectarea permanentă a celulelor izolatorului și sigurarea condițiilor igienice adecvate.
 • Necesitatea organizării unor instruiri suplimentare pentru angajați cu privire la aplicarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combaterea pandemiei de COVID-19 la locul de muncă.

Imagini:

                   

    

Fara dezinfectant sau cel putin sapun in saloane – acestea sunt conditiile la spitalele de psihiatrie din tara, arata un studiu facut de Institutul pentru Drepturile Omului. Administratia spitalului de psihiatrie din Chisinau neaga situatia. VIDEO

https://protv.md/actualitate/fara-dezinfectant-sau-cel-putin-sapun-in-saloane-acestea-sunt-conditiile-la-spitalele-de-psihiatrie-din-tara-arata-un-studiu-facut-institutul-pentru-drepturile-omului-administratia-spitalului-de-psihiatrie-din-chisinau-neaga-situatia-video—2555516.html?fbclid=IwAR2v6imMk5I3YEAnw8uWQ1TOPdN-_x1B92-W0K8aJLycrRMyQ-QXC9mILzA