COMUNICAT DE PRESĂ din 7 noiembrie 2023_Asigurarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilități mintale în cadrul Alegerilor Locale

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă la Info-Prim Neo constatările preliminare privind derularea procesului de vot al persoanelor cu dizabilități mintale din Spitalele de Psihaitrie și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități în cadrul Alegerilor Locale Generale.

Institutul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova (IDOM) cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene și din resursele acordate de Suedia a efectuat monitorizarea respectării drepturilor electorale în cadrul Alegerilor Locale Generale din 5 NOIEMBRIE 2023 în cele trei Spitale de Psihiatrie și șase Centre de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități.

Informația prezentată în cadrul conferinței de presă impune o constatare preliminară a stării de fapt, cu formularea unor propuneri şi recomandări pentru autorităţile statului, în scopul asigurării exercitării dreptului electoral pentru persoanele cu deficienţe intelectuale sau psiho-sociale.

Procesul de monitorizare s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova şi cu standardele internaţionale în domeniu.

Din 2009 IDOM monitorizează desfăşurarea alegerilor în Republica Moldova. Drept urmarea alegerilor prezidențiale din 2016, IDOM a demarat 4 cazuri de litigare strategică. În rezultat, prin Hotărârea Curții Constituționale din 11 octombrie 2018 au fost declarate neconstituționale prevederile articolul 13 alineatul (1) litera b) din Codul electoral, adoptat prin Legea nr. 1381 din 21 noiembrie 1997, prin care persoanelor declarate incapabile li se impunea restricție asupra dreptului la vot.

Activitățile de observarea Alegerilor Locale Generale din 5 noiembrie 2023, în mod deosebit în aceste instituții, au o semnificație aparte pentru asigurarea integrității procesului electoral şi exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale de a participa la actul de guvernare a țării lor.

Din cele 2700 persoane aflate în ziua scrutinului în instuțiile sus-menționate, drept de vot au avut 2275 persoane cu dizabilități mintale/intelectuale, la scrutinul local 5 noiembrie au votat doar 650 persoane.

Printre cele mai importante CONSTATĂRI privind procesului de vot din 5 noiembrie 2023, pot fi menționate:

 • Spațiile destinate votării erau inaccesibile pentru persoane cu deficiențe locomotorii. Barierele includ scări, praguri, rampe cu unghiul contrar standardelor, WC inaccesibil, uși înguste sub standard;
 • Membrii secțiilor de votare nu posedau suficiente cunoștințe cu privire la drepturile speciale ale persoanelor cu dizabilități, stabilite în articolul 29 din CDPD;
 • Lipsa unui mecanism cu privire la asigurarea independenței persoanei alese în exercitarea votului asistat;
 • Mediu ostil cu care se confruntă beneficiarii instituțiilor rezidențiale în procesul de vot;
 • Pregătirea profesională insuficientă a asistenților din instituțiile vizate, cu privire la limitele admisibile de asistare a alegătorului în procesul de exprimare a votului;
 • Unii beneficiari nu erau familiarizați cu privire la pașii de urmat în procedura de vot, de asemenea, nu erau suficient de informați referitor la rolul și importanța procesul electoral.
 • Urna mobilă nu era dotată cu cele necesare pentru ca persoanele să poată exercita dreptul la vor: lupă, plic-trafaret, buletine de vot în limbajul Braille.
 • Unii pacienți au dorit să exercite dreptul la vot, dar legea nu le-a permis, deoarece la alegerile locale poți exercita dreptul la vot doar în circumscripția unde este viza de reședință.
 • Unele secții din spitalele de psihiatrie, aparent, ar trebui să aibă regim deschis dar toate erau închise.
 • Nu este clar de ce a venit urna mobilă, dacă secția de votare era chiar pe teritoriul spitalului și pacienții puteau liber să se deplaseze la secție ca să voteze. Fapt constatat e că pacienții nu puteau ieși liber din instituție și nici nu aveau acte de identitate la ei, chiar dacă, de jure, aceștia se află benevol acolo. În secții nu era niciun medic de gardă care ar fi putut permite plecarea pacienților.

RECOMANDĂRI: 

 • Instituirea unui mecanism de evaluare a condițiilor de accesibilitate a localul destinat votării, cu drept de a valida sau respinge locația propusă;
 • Asigurarea tuturor secțiilor de votare cu echipament (lupă, echipament pentru mărirea textului, plic-trafaret, buletine de vot în limbajul Braille) pentru asigurarea votului secret al persoanelor cu dizabilități de vedere;
 • Elaborarea unei proceduri detaliate cu privire la asigurarea independenței persoanei alese în exercitarea votului asistat care să includă lista expresă a persoanelor inadmisibile pentru exercitarea funcției respective;
 • Instruirea prealabilă a funcţionarilor electorali cu privire la standardele internaționale și naționale, în vederea asigurării dreptului la vot al persoanelor cu dizabilități;
 • Instituirea unei persoane desemnate pentru asistarea persoanelor cu dizabilități în cadrul fiecărei secții de votare;
 • Instruirea periodică a asistenților din instituțiile medicale/rezidențiale, cu privire la limitele admisibile de asistare a alegătorului în procesul de exprimare a votului;
 • Organizarea periodică a sesiunilor de simulare ale procesului de vot, în scopul familiarizării beneficiarii instituțiilor vizate cu etapele ce urmează a fi parcurse la un scrutin electoral.

IDOM urmează să realizeze un raport care va include date colectate prin observare directă de o reţea de 29 observatori independenţi, acreditaţi în mod corespunzător de Comisia Electorală Centrală. Raportul va fi publicat ulterior pe siteul oficial al organizației – www.idom.md.

Analiza şi criticile formulate vor fi concepute cu bună credinţă, într-o manieră constructivă şi realistă, iar recomandările şi sugestiile practice vor fi prezentate în spirit de cooperare profesională cu toţi cei interesaţi de promovarea unui proces electoral echitabil, modern, transparent şi corect.

[1] Conferința poate fi accesată ulterior în arhiva www.ipn.md

https://www.youtube.com/watch?v=CoJPsJvaYis&t=3s

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *