Evaluarea necesității de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii. În vizită la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din s. Cocieri, r. Dubăsari

În acest sens, pe 31.05.2023 IDOM a efectuat o vizită de monitorizare și evaluare la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din Cocieri, r. Dubăsari. În cadrul acestei vizite, IDOM și-a propus să evalueze situația reală din această instituție cu referire la necesitatea de angajare a beneficiarilor în câmpul muncii. În context, IDOM a discutat cu beneficiarii instituției, personalul și administrația centrului despre modul în care este asigurată angajarea persoanelor cu dizabilități mintale, inclusiv de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și rata celor angajați sau implicați în muncă ne/remunerată.

Pe parcursul vizitei de monitorizare a fost acumulată mai multă informație care vorbește despre faptul implicării beneficiarilor CPTPD în diverse lucrări remunerate pe teritoriul instituției. Din discuțiile purtate cu mai mulți beneficiari, a fost remarcat faptul că unii își doresc să lucreze, dar nu știu unde sau nu sunt remunerați pentru munca lor. În cadrul interviurilor întreținute cu personalul instituției și beneficiarii ne-a fost comunicat că unii beneficiari ai instituției ar putea să fie angajate asistat. Experiență pozitivă, în viziunea noastră, este angajarea oficială a beneficiarilor instituției, în bază de contract individual de muncă, pentru desfășurarea diverselor lucrări auxiliare sau specializate.

Totuși, membrii echipei de monitorizare au observat că în pofida muncilor prestate de beneficiari salarizarea acestora rămîne simbolică reișind din volumul de muncă, ceea ce ar putea fi considerată drept o remunerare inechitabilă și disproporționată și riscă a fi considerată drept discriminare în câmpul muncii pe criteriu de dizabilitate. Reamintim că potrivit art. 38 din Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, pentru persoanele cu dizabilități severe şi accentuate, în cazul în care ele nu beneficiază de facilități mai mari, se stabilește o durată redusă a timpului de muncă, de 30 de ore pe săptămână, cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariații cu durata normală a timpului de muncă. Ceea ce ar însemna că persoanelor cu dizabilități, dimpotrivă, li se creează facilități la locul de muncă, inclusiv prin oferirea unui program mai lejer de muncă, cu păstrarea salariului.

Concluziile și recomandările efectuate în urma acestei vizite vor fi incluse și publicate într-un raport final.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *