PROMOVAREA DREPTULUI LA MUNCĂ DECENTĂ AL PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ INSTITUȚIONALIZATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În Republica Moldova, persoanele cu dizabilități se numără printre cei mai vulnerabili membri ai societății moldovenești. Mai mult, accesul acestora pe piața muncii este limitat, astfel rata de ocupare este de 3 ori mai mică față de întreaga populație.  

Republica Moldova a ratificat Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (denumită în continuare Convenția ONU) în 2010, astfel, cadrul legal este întărit de atunci, iar țara se află în proces de efectuare a unor revizuiri cuprinzătoare continue ale cadrului său juridic național pentru a-l armoniza pe deplin cu prevederile Convenției. Deși au fost făcuți câțiva pași pozitivi în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, Moldova în continuare trebuie să lucreze la dezvoltarea, implementarea și promovarea unei abordări comprehensive de politici, programe și inițiative consecvente, reforme juridice și servicii cu privire la persoanele cu probleme de sănătate mintală pentru a le împuternici și de a promova participarea în mod egal și contribuția acestora într-o societate cu ceilalți cetățeni. 

De mai mulți ani, IDOM efectuează vizite de monitorizare în Centrele de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (denumite în continuare CPTPD), astfel evaluează periodic în ce măsură este asigurat accesul pe piața muncii a rezidenților din aceste centre. În rezultat, se observă că aceste instituții nu țin cont de nevoile beneficiarilor, întrucât administrația nu poate oferi un mediu instituțional favorabil pentru a-i implica în câmpul muncii.

Din discuțiile purtate cu mai mulți beneficiari, IDOM a remarcat faptul că unii își doresc să lucreze, dar nu știu unde sau nu sunt remunerați pentru munca lor. Doar un număr foarte mic de beneficiari sunt angajați oficial în muncă, făcând anumitre lucrări pe teritoriul instituțiilor, la fermă, seră, bibliotecă, croitorie etc.

Luând în considerare aceste provocări, dat și grație suportului financiar al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, IDOM implementează un nou proiect începând cu 1 februarie 2023. Astfel, timp de 8 luni se vor desfășura o serie de activități menite să asigure accesul pe piața muncii, contribuind la crearea unor șanse egale la angajare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, respectându-le și garantându-le drepturile indiferent de sex, rasă sau etnie, religie sau convingeri, vârstă sau orientare sexuală.

 În cadrul proiectului, IDOM își propune să monitorizeze și să evalueze în continuare situația în cele 6 Centre de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități; să realizeze focus-grupuri; să organizeze traininguri pentru personalul centrelor și actorii din sectorul public/privat/agenți economici; să participe la revizuirea politicilor și reglementărilor interne legate de ocuparea forței de muncă; să colaboreze cu autoritățile relevante și cu administrația centrelor; să inițieze proceduri de litigii; să desfășoare activități de conștientizare a potențialilor angajați prin îmbunătățirea imaginii persoanelor cu probleme de sănătate mintală în domeniul muncii; să efectueze o evaluare a modului în care este asigurată angajarea acestora de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și să informeze beneficiarii CPTPD despre dreptul lor la muncă și șansele egale de angajare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *