ADVOCACY PENTRU GESTIONAREA MAI BUNĂ A CRIZEI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Începând cu luna iulie 2022 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) implementează proiectul: ”Advocacy pentru gestionarea mai bună a crizei în domeniul sănătății”, activitate ce face parte din programul ” Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19”, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International.

În contextul pandemiei de COVID-19, din păcate autoritățile au confirmat infectarea cu Covid-19 a pacienților și a personalului medical/asistent din mai multe instituții medicale cu profil psihiatric sau instituții rezidențiale. Potrivit statisticilor furnizate de autorități, fiecare al cincilea caz de infecție cu COVID-19 este un medic sau alt lucrător din sistemul de sănătate, această statistică este foarte îngrijorătoare deoarece relevă un management defectuos în ceea ce privește pregătirea personalului medical în prevenirea riscului de răspândire și infecția virusului, la fel, lipsa echipamentului și a protecției necesare de care aveau nevoie.

În perioada de implementare, timp de 5 luni, IDOM își propune să facă advocacy și activități de încurajare a dialogului politic cu părțile interesate/autoritățile publice din Republica Moldova. Aceste acțiuni pot influența evoluțiile pe termen mai lung ale mecanismelor de recuperare incluzivă și de reziliență pentru grupurile vulnerabile vizate, prevenirea unui nou val de COVID-19 și monitorizarea politicii fondurilor de recuperare COVID-19. Dacă în prima perioadă a proiectului ne propunem să ne concentrăm pe cercetarea politicilor și stabilirea agendei, atunci, în ultimele trei luni ne vom concentra pe implementarea acțiunilor de advocacy pentru a influența autoritățile asupra implementării acestora. În acest sens, IDOM va dezvolta și organiza (până la sfârșitul lunii noiembrie 2022) 3 mese rotunde cu părțile interesate. La momentul respectiv, reprezentanții IDOM vor participa la procesele naționale de consultare dacă vom avea această oportunitate.

Analiza comună a legislației și a politicilor va contribui nu numai la înțelegerea măsurilor eficiente luate, dar poate crește și identificarea prevederilor legale și a politicilor care încalcă drepturile omului și cu siguranță va duce la modificarea acestora.

La finalul proiectului va fi organizată o conferință de presă pentru comunicarea rezultatelor dezvoltării politicilor, analizelor, opiniilor asupra acțiunilor/inacțiunilor autorităților. Acest lucru poate duce, de asemenea, la o mai bună mobilizare a comunității și creșterea gradului de conștientizare.

În acest proiect, principalii factori interesați de advocacy ar fi mai multe autorități publice din Republica Moldova precum Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Justiției. Este de remarcat faptul că pe parcursul activității sale, IDOM a reușit deja să stabilească relații de parteneriat (formale și informale) cu aceste instituții de stat, astfel, parteneriate au devenit viabile și puternice. De asemenea, reprezentanții IDOM sunt membri ai mai multor grupuri de lucru, formate de unele dintre instituțiile menționate, unde IDOM oferă suport/consiliere pe segmentul drepturilor omului.

Subiectele generale pe care ne propunem să le susținem prin implementarea acestui proiect sunt:

  • Informarea societății cu privire la drepturile omului în contextul pandemiei de Covid-19 și a situației existente privind accesul la servicii medicale, muncă, libera circulație, restricții impuse de autorități etc.;
  • Creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea capacității factorilor de decizie și a altor actori relevanți de a promova și respecta drepturile omului în contextul pandemiei de Covid-19;
  • O mai bună informare a persoanelor aflate în custodia statului (persoane deținute în instituțiile de detenție preventivă, rezidenți ai instituțiilor psihiatrice și ai Centrelor de Plasament pentru Persoane cu Dizabilități (CPTPD) asupra drepturilor lor în contextul pandemiei;
  • Asigurarea faptului că factorii de decizie și alți actori cheie vor implementa cerințele legale pentru a evita practicile discriminatorii în contextul pandemiei de Covid-19;
  • Justiție mai bună pentru persoanele ale căror drepturi sunt afectate în contextul acestei pandemii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *