IDOM prestează servicii de asistență și consiliere juridică pentru persoanele cu tuberculoză și membrii familiilor acestora

Informații de context

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), cu suportul financiar din partea IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (UCIMP) oferit din resursele grantului Fondului Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” 2021-2023.

Scopul general al proiectului este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată cu TB și HIV / SIDA în Moldova, de a contribui la crearea unui mediu favorabil și sisteme care să fie centrate pe persoane, sensibile la gen și bazate pe drepturile omului, pentru a crea un răspuns eficient și durabil la TB și HIV. Obiectivul specific se referă la eliminarea barierelor legate de drepturile omului și de gen și atingerea obiectivului zero discriminare.

Abordarea problemelor legate de drepturile omului este un aspect important al modelului de îngrijire centrat pe persoană, implementarea acestuia fiind un element cheie a Programului Național de Răspuns la tuberculoză pentru anii 2021-2025. O evaluare complexă prin prisma drepturilor omului încă nu a fost realizată în Moldova, cu toate acestea mai multe analize au scos în evidență un șir de bariere și inechități legate de accesul la servicii:

 • Stigma și discriminarea din partea membrilor familiei și a colegilor;
 • Stigma în comunitate, inclusiv stigmatizarea din partea lucrătorilor din domeniul sănătății și a altor servicii de suport;
 • Probleme de confidențialitate din partea prestatorilor de servicii de sănătate și sociale împiedică pacienții, în special în zonele rurale, să viziteze aceste instituții, limitându-le astfel accesul la servicii de tratament și de suport;
 • Dreptul la circulație nu este pe deplin asigurat pentru pacienții cu TB, deoarece pacienții trebuie să urmeze tratamentul la locul de reședință și nu la locul de trai;
 • Izolarea copiilor de părinți sau de tutori prin transportarea lor la ”centrele de reabilitare” din cauza situației socio-economice sau a infecției cu TB la domiciliu;
 • Izolarea mamelor de copii, dacă copilul urmează tratament pentru TB într-un spital;
 • Garanțiile existente la locul de muncă adesea nu sunt respectate de angajatori în practică, în timp ce un pacient cu TB este în concediu medical pentru întreaga perioada de tratament.

Totodată, sistemul de referire către specialiști în asistență juridică a pacienților cu tuberculoză este imperfect, până în prezent nu există un precedent pentru ca un pacient cu tuberculoză să meargă în instanță pentru încălcări ale drepturilor omului, iar prestarea de servicii juridice este nouă pentru comunitatea TB. În acest context, în cadrul proiectului menționat mai sus, urmează a fi realizate un șir de activități pentru asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu tuberculoză, inclusiv prin instrumentarea de litigii cu caracter strategic, care vor schimba atitudinile și practicile prestatorilor de servicii și vor împuternici alți pacienți să-și exercite drepturile.

Scopul activităților propuse:

De a contribui la promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu tuberculoză și asigurarea accesului acestora la asistența juridică pe durata implementării proiectului ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” – 2021-2023.

Grupul țintă: Persoanele cu tuberculoză și membrii familiilor acestora

Obiective:

IDOM are următoarele responsabilități și sarcini majore:

 • inițierea de litigii cu caracter strategic pentru cazurile  de încălcare a drepturilor persoanelor cu tuberculoză cu instrumentarea a 9 cazuri anual;
 • acordarea asistenței juridice persoanelor cu tuberculoză și familiilor acestora;
 • documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului față de persoanele cu tuberculoză și asistența juridică calificată acestora;
 • organizarea activităților informative de grup pentru educarea culturii juridice a persoanelor cu tuberculoză;
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la asistența juridică în rândul ONG-lor active în domeniul TB, consolidarea capacităților membrilor comunității TB pentru a servi în calitate de primul punct de contact în asigurarea accesului la justiție;
 • stabilirea conexiunilor cu activitățile de monitorizare comunitară a accesului și calității serviciilor TB în raport cu respectarea drepturilor omului;
 • organizarea întâlnirilor cu autoritățile publice locale și liderii comunității pentru informare și prevenirea încălcării drepturilor omului și promovarea incluziunii;
 • pledoarie în promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu tuberculoză;
 • suport Programului Național de răspuns la tuberculoză în revizuirea actelor normative și gestionarea anumitor situații legate de încălcarea drepturilor pacienților cu TB;
 • elaborarea unui algoritm/ghid de referire a persoanelor cu TB și membrilor familiei acestora către servicii de asistență juridică, pilotarea acestui algoritm și ajustarea la necesitate.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *