IDOM_Monitorizarea efectului măsurilor de prevenire și tratamentul COVID-19 pentru persoanele deținute în instituții de tip închis

Din ianuarie 2021, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) implementează proiectul: „Monitorizarea efectului măsurilor de prevenire și tratamentul COVID-19 pentru persoanele deținute în instituții de tip închis”, activitate ce face parte din programul ”Parteneriatul Estic – solidaritate COVID-19″, lansat de Comitetului Helsinki din Olanda (NHC) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International.

Persoanele care trăiesc în instituții de tip închis (atât în locurile de detenție preventivă, spitale de psihiatrie, cât și centre de plasament pentru persoane cu probleme de sănătate mintală) sunt incluse în grupurile vulnerabile acoperite de acest program. Au fost emise orientări internaționale specifice privind prevenirea și tratamentul Covid-19 pentru aceste grupuri. Activitatea IDOM în acest sens, este importantă pentru a monitoriza și raporta dacă aceste prevederi sunt implementate la nivel național.

Astfel, la 29.04.2021, reprezentanții IDOM au efectuat câteva vizite de monitorizare în Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din Orhei, Spitalul de Psihiatrie din Orhei și Izolatorul de Detenție Preventivă (IDP) al Inspectoratului de Poliție din Orhei.

Scopul acestor vizite de monitorizare constă în familiarizarea cu situația drepturilor omului din aceste instituții, identificarea încălcărilor și formularea recomandărilor pentru respectarea drepturilor, îmbunătățirea condițiilor de trai/detenție ale persoanelor aflate în custodia acestor instituții, reglementarea sau optimizarea proceselor, inclusiv la nivel legislativ sau normativ, în baza încălcărilor, restricțiilor sau limitărilor impuse în contextul pandemiei Covid-19.

În acest sens, au fost stabilite acorduri de parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției (IGP) și cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), asigurându-ne că vizitele de monitorizare pot fi efectuate inopinat.

Evaluarea instituțiilor a inclus aplicarea tehnicilor de colectare a datelor prin observare și analiză directă, interviuri confidențiale cu beneficiarii instituțiilor, interviuri cu administrația și angajații, precum și consultarea documentației interne a instituției).

În cadrul acestor activități au fost identificate careva probleme legate de gestionarea prevenirii pandemiei de COVID-19. Astfel, în ceea ce privește Spitalul de Psihiatrie și Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din Orhei, IDOM a analizat aceste carențe și a venit cu careva recomandări, printre care se numără:

 • Schimbul de bune practici între aceste instituții pentru a dezvolta documente instituționale și de a pune în aplicare prevederile acestora.
 • Implicarea partenerilor de cooperare în elaborarea și implementarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combaterea pandemiei de COVID-19 la locul de muncă.
 • Asigurarea condițiilor igienice adecvate.
 • Amenajarea unui spațiu adecvat, echipat tehnic, pentru a asigura conexiunea cu persoane apropiate din exterior (skype, viber etc.) nu doar în perioada pandemiei.
 • Asigurarea informării beneficiarilor (într-un limbaj accesibil) cu privire la necesitatea respectării restricțiilor impuse privind profilaxia, prevenirea și / sau controlul bolilor epidemice.
 • Stabilirea măsurilor pentru asigurarea accesului liber la circulație, fără a limita libertatea beneficiarilor, prin furnizarea mijloacelor specifice de protecție și respectarea măsurilor de precauție pentru prevenirea și combaterea infecției Covid-19.
 • Asigurarea respectării principiului proporționalității în cazul restricționării drepturilor beneficiarilor.
 • Necesitatea stabilirii unui management al depozitării / distrugerii echipamentelor de protecție anti-COVID-19, deja folosite.

Imagini//Spitalul de Psihiatrie din Orhei//

 

Imagini// Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din Orhei //

În legătură cu Izolatorul de Detenție Preventivă (IDP) al Inspectoratului de Poliție din Orhei, IDOM a conturat următoarele recomandări:

 • Asigurarea contractării serviciilor sau implementarea mecanismelor de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în cadrul izolatorului (gestionarea depozitării/distrugerii echipamentelor utilizate de protecție anti-COVID-19).
 • Asigurarea deținuților cu echipament de protecție împotriva COVID-19.
 • Dezinfectarea permanentă a celulelor izolatorului.
 • Necesitatea organizării unor instruiri pentru ofițerilor de poliție cu privire la aplicarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combaterea pandemiei de COVID-19 la locul de muncă.

Imagini//Izolatorul de Detenție Preventivă (IDP) al Inspectoratului de Poliție din Orhei//

Informațiile detaliate, ca rezultat al vizitelor de monitorizare deja efectuate și care urmează a fi desfășurate, se vor regăsi într-un raport final de activitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *