Rapoarte naționale

Titlul  Anul Alte detalii Citește/Descarcă
Evaluarea legislației naționale și internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și drepturilor reproductive
Studiul de evaluare a politicilor naționale în domeniul malpraxisului medical și asigurarea respectării drepturilor pacienților în Republica Moldova. Concluzii și recomandări  2017 Prezentul Document urmează să fie revizuit după colectarea tuturor opiniilor părților interesate.

Acest material este elaborat în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova cu instrumentele necesare pentru protecția și apărarea drepturilor omului”, implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă, în mod necesar, poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Draft Studiu
Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale de la instituțiile psihiatrice și psiho-neurologice

Draft de Raport

Implementarea Articolului 33 (2) Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Mecanismul Independent de Monitorizare

2017 Raportul evidenţiază standardele internaţionale în domeniul instituirii mecanismelor de monitorizare, cu intenţia de a contribui la transferul de bune practici, dar ținând cont de faptul că în prezent în statele membre UE este derulat procesul de reformă ce subînțelege revizuirea practicilor existente. Recomandările raportului identifică punctele de reper pentru implementarea mecanismului independent de monitorizare, fiind elaborate sub aspect practic care ar permite neutralizarea carențelor Republicii Moldova cu referire la Articolul 33(2). Draft Raport de analiza mecanism de monitorizare a CRPD

Raport privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale în Internatul Psihoneurologic din s. Cocieri

2017 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și parțial include observațiile membrilor echipei de monitorizare din cadrul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului din Moldova. Raport

Raport al vizitei de monitorizare la IMSP Spitalul de Psihiatrie și Ftiziopneumologie Orhei 

 2017  Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

Monitorizarea respectării drepturilor electorale în instituţiile psihiatrice și Psihoneurologice din republica moldova

Alegeri prezidențiale din 30 octombrie 2016 – TURUL I

Alegeri prezidențiale din 1 noiembrie 2016 – TURUL II

 2016 Acest material/publicație este realizat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Raport-Prezidentiale-2016-IDOM

Raport al vizitei de monitorizare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți 

 2016 Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

Raport al vizitei de monitorizare la Internatul Psihoneurologic din s. Brînzeni, Edineț

 2016  Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

OPINIE JURIDICĂ

pe marginea proiectului de Lege nr. 292 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, înregistrat de Parlamentul Republicii Moldova la 27 iunie 2016

2016 329227383-Concluziile-IDOM-MDAC-Proiectul-Lege-292-MP-Final
    Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituțiile de detenție preventivă

Raport de evaluare a gradului de acceptare și toleranță a colaboratorilor de poliție

2017 Această publicație este posibilă datorită suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău și Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). RAPORT TOLERANȚĂ POLIȚIE

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni

 2017   Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Direcției de Poliție al mun. Chișinău

 2017   Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești

 2016   Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport
Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca  2016   Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.  Raport
Condiţiile de detenţie preventivă din Izolatoarele Inspectoratelor de Poliţie ale RM 2013  Raportul a fost elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. Raport
Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA