Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a încheiat un acord de colaborare cu Inspectoratul General al Poliției

La data de 6 octombrie 2016, Inspectoratul General al Poliției și Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) au pus bazele unei viitoare colaborări.

Șeful IGP, Alexandru Pînzari, a avut o întrevedere de lucru cu directorul executiv al IDOM, Vanu Jereghi în vederea încheierii unui acord pe o perioadă de un an, privind îmbunătățirea abilităților practice în domeniul drepturilor omului și atingerea unor obiective stabilite în Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020.

Potrivit  acordului, IDOM va susține IGP în implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, susținînd în special eforturile de reformă a Poliției formulate în obiective precum “Dezvoltarea procesului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor”, “Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului decizional” și “Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea Poliției” din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei.

Inspectoratul General al Poliției va oferi sprijinul necesar și va consulta IDOM în procesul de elaborare și prezentare spre aprobare a proiectelor de acte legislative și normative pe domeniile descrise în acord.

În context, conducătorii instituţiilor semnatare şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în acord să fie îndeplinite pentru prevenirea și eliminarea tuturor formelor de rele tratmente.

Menționăm că, părțile semnatare vor acționa în scopul asigurării drepturilor persoanelor aflate în conflict cu legea la un tratament bazat pe principiile respectării confidențialității vieții private, interzicerii intimidării și discriminării, asigurării condiților de detenție care nu afectează demnitatea umană, precum și alte principii stabilte de legislația națională și internațională în domeniul dat.

      

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *