În derulare

Informații despre proiectele în derulare:

 

Donator/Finanțator/Partener

 și detaliile de contact

Valoarea (EURO) Anul Titlul Proiectului  Țara
1. Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Suediei (Sida), Ambasada Suediei

 

531.247,00 2016-2019 Consolidarea capacităților instituționale ale IDOM pentru intervenții eficiente întru eliminarea încălcărilor grave ale drepturilor omului în Republica Moldova;

 

Moldova
2. FHI 360 / USAID

 

8.750,00 2017 Abilitarea grupurilor vulnerabile (persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și victimelor malpraxisului în Moldova) cu instrumentele necesare pentru protecția și apărarea drepturilor acestora Moldova
3. Ambasada Cehiei la Chișinău

 

 

15,000.00 2017 Consolidarea capacităților poliției de a reduce relele tratamente, abuzul și discriminarea persoanelor ținute în custodia poliției (inclusiv persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și altor grupuri vulnerabile) Moldova
4. Keystone Human Services International Moldova Association

 

7,500.00 2017 Prestarea serviciilor pentru implementarea Proiectului “Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale plasate în instituții psiho–neurologice”, finanțat de Uniunea Europeană Moldova
5. Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

 

14,965.00 2016-2017 Acordarea asistenței tehnice specializate Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova și Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru elaborarea actelor interne de reglementare necesare pentru funcționarea eficientă a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii (MNP) și consolidarea capacităților noului MNP instituit în conformitate cu noua legislație a R. Moldova privind instituția Ombudsmanului și instrumentele internaționale relevante Moldova
6. Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei

 

 

 

220,080. 00 2015-2017 Eliminarea barierelor legale în calea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și altor din grupurile de risc:

– Acordarea consultațiilor juridice de rutină și ulterior asigurarea litigărilor de politici/strategice pentru cazuri de discriminare selectate, imixtiune în viața privată și de familie a peroanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

Moldova