IDOM continuă să apere persoanele cu dizabilităţi care au aceeași capacitate juridică ca și ceilalţi cetăţeni și își pot exercita, nestingherit, dreptul la vot

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a monitorizat scutinul prezidențial din 30.10.2016. Astfel, 30 de observatori naționali IDOM, acreditați de Comisia Electorală Centrală, au fost dislocați în 9 instituții (3 spitale de psihiatrie și 6 internate psihoneurologice) pentru a monitoriza exercitarea dreptului la vot de către persoanele cu dizabilităţi mintale. Observatorii au fost în prealabil instruiți privind particularitățile votării în aceste instituții, prevederile Codului Electoral și posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi de a-şi exercita dreptul la vot. Această activitate s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Monitorizarea respectării dreptului electoral al rezidenților instituțiilor psihiatrice și internatelor psihoneurologice din Republica Moldova în timpul alegerilor prezidențiale din 2016”, implementat de IDOM, cu suportul financiar oferit de Fundația Est-Europeană.

Astfel, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a constat că procesul de vot s-a desfășurat cu nereguli care au avut drept consecință prezența/admiterea scăzută la urne în rândul alegătorilor din cele șase internate psihoneurologice[1] și trei spitale psihitrice din țară[2].

Un exemplu în acest sens este determinat de numărul de alegători din Internatul psihoneurologic din s. Bădiceni, r-nul Soroca, adică din toți cei 431 de rezidenți înregistrați la data de 30.10.2016 – au votat doar 4 persoane, alți beneficiari au avut în baza de date statut special, sau în privința lor a existat o hotărâre de judecată, prin care aceștia au fost declarați incapabili, astfel, nu și-au putut exercita dreptul la vot.

În scopul asigurării exercitării dreptului electoral pentru persoanele cu deficienţe intelectuale sau psiho-sociale, avocații IDOM a înaintat, în luna octombrie 2017, două cereri de chemare în judecată și două cereri către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova (CPEDAE), prin care se solicită constatarea discriminării în exercitarea dreptului la vot al reclamanților la alegerile prezidențiale din 30.10.2016 pe criteriu de dizabilitate și pe criteriu de asociere cu persoanele cu dizabilități mintale, conform art. 12 al Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Dreptul la capacitate juridică este, potrivit articolului 12 al CDPD și Comentariului General nr. 1 al Comitetului CDPD, un construct juridic care recunoaște persoanele ca titulari de drepturi, ca persoane în fața legii și care le permite acestora să își exercite drepturile prin luarea de decizii cu caracter obligatoriu și care trebuie respectate. Capacitate juridică trebuie să se manifeste în toate domeniile vieții, de la luarea deciziilor de zi cu zi (cum ar fi încheierea de contracte de vânzare cumpărare sau de vindere de bunuri și produse de bază), până la luarea de decizii cu privire la relații personale (căsătorie, relații sexuale și decizii cu privire la reproducere), carieră (educație și posibilitatea de a încheia contracte de muncă sau contracte cu caracter comercial), sănătate (consimțământ sau refuz de a primi tratament medical), participarea la procesele politice (vot, candidarea la alegeri) și o multitudine de alte decizii mai mult sau mai puțin semnificative. Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului descrie capacitatea juridică drept concept care merge dincolo de luarea de decizii: „este vorba despre ce înseamnă să fii om”.


[1] Internatul psihoneurologic (IPN) din mun. Bălți;  IPN din s. Brânzeni, r. Soroca; IPN din s. Bădiceni, r. Edineț; IPN din s. Cocieri, r. Dubăsari; Casa-Internat pentru copii (băieți) cu deficiențe mintale din or. Orhei și Casa-Internat pentru copii (fete) cu deficiențe mintale din or. Hîncești.

[2] Spitalul Clinic de Psihiatrie din mun. Chișinău, Spitalul Clinic de Psihiatrie din mun. Bălți, Spitalul Clinic de psihiatrie Orhei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *