Rapoarte către mecanismele internaționale

Titlul  Citește/Descarcă
Raportul către Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR)_Eng

Ianuarie, 2017

INT_CESCR

August, 2017

INT_CESCR_CSS_MDA_28719_E (2)

   
Raportul Comitetului  împotriva Torturii
Concluzii și Observații
 
Octombrie, 2017

Raport final_IDOM

Raportul alternativ la al doilea Raport al Republicii Moldova privind etapa de implementare a Convenției Națiunilor Unite împotriva Torturii (UN CAT)_Eng 2009

INT_CAT_NGO_MDA_43_9575_E

 
Evaluarea Periodică Universală (EPU) a Consiliului pentru Drepturile Omului https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/187/47/PDF/G1618747.pdf  
   
Comitetul ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Februarie, 2017

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/

Martie, 2016

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/

2015

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/

 
Comitetul ONU pentru Drepturile Civile și Politice

Septembrie, 2016

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/

Octombrie, 2011

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/