50 de polițiști care activează în cadrul Izolatoarelor de detenție preventivă din regiunile de nord, centru și sud ale RM au beneficiat timp de 2 zile de instruire în domeniul drepturilor omului, prevenire torturii și relelor tratamente

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), grație suportului financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), precum și în baza Acordului de parteneriat semnat în 2016 cu Inspectoratul General al Poliției (IGP), a organizat două cursuri de instruire în perioada 17-18 iulie curent și, respectiv, 19-20 iulie, anul curent. Drept scop, în cadrul acestor evenimente au fost consolidate capacitățile Poliției în vederea depășirii deficienților care generează încălcarea dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman și degradant în izolatoarele de detenție provizorie.

Astfel, 50 de persoane care activează în cadrul Izolatoarelor de detenție preventivă din regiunea de nord, centru și sud au beneficiat de aceste instruiri. Ambele evenimente s-au desfășurat în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU.

             

Vanu Jereghi – Director Executiv, IDOM a venit cu un cuvânt de deschidere, urmat de Vadim Ardeleanu – Manager de proiect al IGP care s-a referit la evoluțiile privind respectarea drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției. În acest sens au fost prezentate obiectivele, mecanismul de implementare, domeniile de intervenție, observațiile, recomandările, precum și riscurile în procesul de implementare a Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planul de Acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției.

              

              

Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM a încurajat participanții pentru a avea un dialog express, vorbind despre Drepturile Omului și Conceptul de Egalitate. Dumitru a făcut referire la prevederile legislației internaționale și naționale cu privire la discriminare; a vorbit despre jurisprudența CEDO cu referire la Articolul 3 (dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman sau degradant) în cazurile de detenție a persoanelor cu dizabilități; despre Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, explicând detaliat termenul de ,,Acomodare rezonabilă”. Un capitol aparte a fost dedicat ,,Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”.

               

Spre finalul primei zile de instruire, Svetlana Doltu – Membru al Consiliului pentru Prevenirea Torturii a vorbit despre asigurarea dreptului la sănătate în cadrul IDP, referindu-se, în special, la Decizii CEDO privind sănătatea, relevante și pentru Republica Moldova; la drepturile persoanele reţinute/deținute care sunt considerate de CPT ca având o importanţă deosebită; Regulile Nelson Mandela, la modalitatea de asigurare a activităților medicale în IDP-uri.

               

În ziua următoare, Ion Caracuian – Șeful secției Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în Izolatoarele de Detenţie Provizorie, prezentând actele normative naționale și internaţionale. În cadrul sesiunii au fost explicate noţiunile de tortură, tratament inuman și tratament degradant, făcându-se referire la cadrul legal național, internațional, precum și la jurisprudența CEDO. Accentul a fost pus și pe necesitatea respectării regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, aprobat prin Ordinul Nr. 77 din  31.12.2013[1]. La fel, participanții au fost capacitați despre limitele aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc, precum și despre rescurile neaplicării acestora.

Arcadie Astrahan – Directorul Centrulul Comunitar de Sănătate Mintală Botanica, specialist în drepturile omului și sănătate, a vorbit despre importanța respectării drepturilor persoanelor cu deficiențe mentale și utilizatorilor de droguri injectabile aflați în custodia poliției.

               

La final reprezentanții IDOM au înmânat certificate de participare și au ținut să mulțumească conducerii Inspectoratului General al Poliției pentru contribuția adusă în cadrul activităților desfășurate până în prezent.

        

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *