Ministerul Sănătații Muncii și Protecției Sociale recomandă instituțiilor subordonate sporirea calității serviciilor oferite de Programul Terapiei de Substituție cu Metadonă

Pe parcursul lunii august curent, asistenții sociali ai organizației ,,Inițiativa Pozitivă” au direcționat 11 beneficiari ai Programului Terapiei de Substituție cu Metadonă pentru consultații către avocaţii Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM).  

Beneficiarii acestui program au invocat în plângerile adresate către IDOM un șir de probleme, printre care se enumeră:

  1. Pacienților nu li se oferă consilierea medicală necesară, inclusiv la solicitare;
  2. Pacienților li se refuză evaluarea periodică a severității adicţiei / dependenţei pacientului. Nu se asigură supravegherea pacienților;
  3. Nu este elaborat un plan idividual de tratament (susținere în tratament) cu inducţia substituţiei cu metadonă;
  4. Unora li se refuză încadrarea în Programul Terapiei de Substituție cu Metadonă, chiar dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere la tratamentul de substituţie cu metadonă, inclusiv excluderea fără motive întemeiate a persoanelor care deja erau în acest program;
  5. Reducerea bruscă a dozei de metadonă, fără a coordona cu pacientul ritmul de reducere a dozei. Neajustarea schemei de tratament la nevoile pacientului. Ca rezultat pacienții au sevraj a cîte 2-3 săptămîni;
  6. Pacienților nu li se face evaluarea remisiei pentru determinarea criteriilor de eliberare a metadonei la domiciliu, chiar dacă aceștia îndeplinesc criteriile de prescriere a metadonei la domiciliu și se află de 1-2 ani la tratament;
  7. Pacienților nu li se acordă o abordare multidisciplinară (medico-psiho-socială), astfel aceștia nu sunt încurajați să continue tratamentul ș.a.

Ca rezultat al interpelării expediată de către Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, cu referire la înregistrarea încălcărilor frecvente ale drepturilor beneficiarilor Programului Terapiei de Substituție cu Metadonă, în cadrul acordării asistenței medicale de către instituțiile medico-sanitare publice, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova solicită informarea personalului medical și ne-medical din instituțiile subordonate, privind actele normative din domeniu în vigoare și asigurarea respectării normelor de etică și deontologice în acordarea asistenței medicale pacienților, precum și neadmiterea practicilor negative de stigmatizare și discriminare a pacienților, inclusiv în cadrul acordării asistenței medicale specializate narcologice.

Raspuns MSMPS

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *