Respectarea drepturilor pacienților – o prioritate pentru elaborarea politicilor eficiente în domeniul malpraxisului medical pentru țara noastră  

În luna septembrie curent, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat 4 focus-grupuri la care au participat în jur de 70 cadre medicale și câțiva reprezentanți din domeniul drepturilor omului. Evenimentele au avut drept scop colectarea opiniilor medicilor privind necesitatea elaborării unei legislații funcționale în conformitate cu standardele internaționale din domeniul malpraxisului medical.

Școala de Management în Sănătate Publică a fost gazda acestor întruniri, salutând această inițiativă în scopul stabilirii necesitaților privind elaborarea unor politici eficiente, care ar asigura respectarea drepturilor tuturor subiecților participanți în cazul erorilor medicale. Direcția și scopul declarat în cazul depistării acestor erori îl constituie restabilirea cât mai eficientă a drepturilor lezate, cu un impact negativ minim pentru fiecare parte implicată în acest proces.

O misiune deloc ușoară, având în vedere necesitatea stabilirii unui consens și a unei bune înțelegeri între toți actorii implicați în proces: medic, pacient, Casa Națională de Asigurări în Medicină, Compania de Asigurări, managerul instituției medicale, avocat, mediator, comisiile medicale, etc.

Subiectele-cheie puse în discuție în cadrul întrunirilor:

  • Stabilirea unei noțiuni concise privind malpraxisul medical și condițiile acestuia;
  • Asigurarea unui mecanism național de protecție eficientă a drepturilor comunității medicale și ale pacienților în ceea ce privește erorile medicale;
  • Riscurile la care sunt expuși mediciii și pacienții în cadrul instituțiilor medicale, în afara actului medical în sine (funcționalitatea și eficiența utilajelor și tehnicii medicale, condițiile minime de tratament în staționar, calitatea și eficiența produselor medicamentoase, ș.a.);
  • Asigurarea pentru pacient a acordului informat în cazul unor intervenții medicale;
  • Asigurarea unui mecanism eficient de expertiză (relația cauză-efect), în cazul erorilor medicale;
  • Stabilirea limitelor de răspundere materială și morală în cazul răspunderii pentru faptele de malpraxis legal probate;
  • Relația medic-pacient și asigurarea împăcării amiabile – ca prioritate a soluționării problemelor legate de malpraxisul medical.

Evenimentele au fost coordonate de către expertul în politici medicale, conferențiar universitar și doctor în știinte filosofice – Doamna Rodica Rusu – Gramma, împreună cu reprezentații Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova și ai Organizației de Dezvoltare Globală FHI 360.

În urma consultărilor cu experții naționali din domeniu, în viitorul apropiat va fi elaborat un Studiu de evaluare al necesităților privind politicile de malpraxis medical pentru RM, care va fi fi supus consultărilor publice și, ulterior, prezentat Guvernului.

Aceste avenimente sunt desfășurate în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova cu instrumentele necesare pentru protecția și apărarea drepturilor omului”, implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă, în mod necesar, poziția USAID sau a Guvernului SUA.

    

     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *