Rapoarte

Raportul către Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR), elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și Centrul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Mintale (MDAC)