Domenii strategice de activitate

  • Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;
  • Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale de la instituțiile psihiatrice și psiho-neurologice;
  • Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituțiile de detenție preventivă;
  • Acționarea în judecată a cazurilor de malpraxis (evaluarea legislației naționale și internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și drepturilor reproductive);
  • Dezvoltarea organizațională internă.