Author: Natalia Conea

EXPERȚII IDOM AU INSTRUIT ALTE PESTE 50 PERSOANE REFERITOR LA PREVENIREA RELELOR TRATAMENTE PRIN PRISMA STANDARDELOR CPT ŞI RECOMANDĂRILOR CAT

Pe data de 19 decembrie 2017, IDOM a organizat un training privind ,,Abilitarea capacităților angajaților spitalelor de psihiatrie în vederea prevenirii torturii, tratamentului inuman și degradant”.

Evenimentul a fost destinat managementului de conducere (inclusiv medicii-șefi de secție, asistenții medicali superiori, precum și personalul responsabil de asistarea și supravegherea pacienților) din cadrul spitalului de psihiatrie și ftiziopneumologie din Orhei.

Astfel, peste 50 persoane au fost instruite referitor la prevenirea relelor tratamente prin prisma standardelor CPT şi recomandărilor CAT. În calitate de formatori au fost Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM și Ion Caracuian- Șeful Secției Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM.

Această activitate este susținută financiar de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).

    

Peste 50 persoane au fost instruite de către experții IDOM referitor la prevenirea relelor tratamente prin prisma standardelor CPT şi recomandărilor CAT

Pe data de 13 decembrie 2017 IDOM a organizat un training privind ”Abilitarea capacităților angajaților spitalelor de psihiatrie în vederea prevenirii torturii, tratamentului inuman și degradant”.

Evenimentul a fost destinat managementului de conducere din cadrul spitalului clinic de psihiatrie Codru (inclusiv medicii-șefi de secție, asistenții medicali superiori, precum și personalul responsabil de asistarea și supravegherea pacienților din spital).

Astfel, peste 50 persoane au fost instruite referitor la prevenirea relelor tratamente prin prisma standardelor CPT şi recomandărilor CAT. În calitate de formatori au fost Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM și Ion Caracuian- Șeful Secției Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM.

Această activitate este susținută financiar de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).

      

      

 

 

 

COMITETUL ONU ÎMPOTRIVA TORTURII a reiterat 90 la sută din observațiile și recomandările IDOM formulate în raportul său alternativ pe țară

COMITETUL ONU ÎMPOTRIVA TORTURII a publicat concluziile 
și recomandările sale cu privire la evaluarea Republicii Moldova pentru 2017.

În acest context, Comitetul a reiterat 90 la sută din observațiile și recomandările IDOM formulate în raportul său alternativ pe țară.

* Statul-parte ar trebui să se asigure că persoanele reținute se bucură de la începutul privării lor de libertate de toate garanțiile juridice fundamentale împotriva torturii, inclusiv persoanele arestate și cele aflate în arest preventiv. 
Statul-parte ar trebui să monitorizeze furnizarea acestor garanții și să se asigure că orice funcționar care nu le furnizează în practică este supus pedepsei disciplinare sau a altor sancțiuni corespunzătoare;

* Dreptul deținuților de a avea acces rapid și confidențial la un avocat calificat și independent, imediat după arestare și în toate etapele detenției, inclusiv audierile;

* Dreptul deținuților de a solicita și de a primi un examen medical confidențial de către un medic independent în termen de 24 de ore de la sosirea lor într-un loc de detenție;

* Să se asigure că nimeni nu este ținut în detenție preventivă mai mult decât este prevăzut de lege;

* Să modifice legislația sa și să ia toate măsurile necesare pentru a scurta durata detenției preventive și să ia în considerare înlocuirea detenției preventive pentru infracțiunile minore cu măsuri necustodiale, inclusiv supravegherea electronică;

* Îmbunătățirea condițiilor materiale în locurile de detenție preventivă și să se asigure că au protocoale și personal calificat pentru a interacționa cu persoanele care suferă de o deficiență mentală sau intelectuală.

* Mecanismele independente de monitorizare să aibă acces la spitalele de psihiatrie și instituțiile neuropsihologice; și să prevadă mecanisme independente de reclamații pentru pacienții din toate spitalele de psihiatrie și instituțiile rezidențiale psiho-neurologice și membrii familiilor acestora;

* Să asigure investigații prompte, imparțiale și eficiente în toate acuzațiile de abuz sau violență, inclusiv cele efectuate sau conduse de personalul administrativ și medical angajat în astfel de instituții, urmărirea penală a presupusilor făptași și acordarea de despăgubiri victimelor;

* Să se asigure că nimeni nu este plasat involuntar în astfel de instituții din motive nemedicale, inclusiv prin asigurarea faptului că pacienții au dreptul de a fi audiați personal de către judecătorul care ordonă internarea, pentru că judecătorii solicită opinia unui psihiatru, iar astfel de decizii pot fi atacate;

* Să examineze toate persoanele care au fost plasate forțat în spitale de psihiatrie alte motive decât cele medicale și să le ofere posibilitatea de a fi eliberate și, după caz, să beneficieze de despăgubiri;

* Să întreprindă măsuri urgente pentru îmbunătățirea condițiilor materiale, inclusiv alimentația și igiena, în toate spitalele de psihiatrie și în instituțiile rezidențiale psiho-neurologice.

Acestea sunt doar câteva din recomandările făcute pentru Republica Moldova.

Toate constatările și recomandările Comitetului pot fi consultatele pe pagina web:http://tbinternet.ohchr.org/…/MDA/CAT_C_MDA_CO_3_29668_E.pdf

10 DECEMBRIE – Ziua internațională a drepturilor omului

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) marchează în fiecare an, la 10 decembrie, Ziua internațională a drepturilor omului.

Această zi trebuie să reprezinte un moment de reflecție pentru instituțiile statului, societatea civilă și cetățeni asupra faptului că drepturile și libertățile fundamentale ale omului nu pot fi disprețuite, încălcate sau ignorate.

În 2017 Ziua internațională a drepturilor omului reprezintă începutul unei campanii ce se va întinde pe parcursul unui an de zile pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului.

 

Spre finele anului, tragem linia și facem o totalizare

În 2017, avocații IDOM au ajutat 6 persoane cu dizabilități psihosociale să-și redobândească capacitatea legală, astfel, oferindu-le oportunitatea de a trăi o viață împlinită și independentă, în condiții de demnitate și egalitate cu toți.

Primul caz este despre un bărbat, care la vârsta de 18 ani a fost lipsit de capacitatea sa legală la insistența organului de tutelă. Acesta a fost lipsit de dreptul de a lua decizii pentru sine, inclusiv dreptul de a-și întemeia o familie, a se angaja la serviciu, a decide asupra tratamentului medical și asupra modului de trai și planificare a vieții în general. Acest tînăr a fost susținut în procesul de judecată de către Oficiului ONU pentru Drepturile Omului și al organizatiei noastre.

În al doilea caz un tânăr a fost reprezentat în istanță de către avocații IDOM și cu suportul organizației Keystone Moldova. Din momentul în care a fost declarat capabil, viața acestui tînăr s-a schimbat. Acesta deja trăiește în comunitate, iar recent a întemeiat o familie. Vedeți reportajul video realizat de Radio Europa Liberă: https://www.youtube.com/europalibera    

 În alte trei cazuri, avocata Programului de Litigare și Advocacy din cadrul IDOM a reprezentat interesele a trei petiționare în procedura de redobândire a capacității juridice. Petiționarele, persoane cu dizabilități mentale, cu vârstele cuprinse între 22 și 36 ani, au fost abandonate la naștere, fiind cazate de când erau încă mici în Casa Internat pentru copii cu deficiențe mintale din Hâncești. După atingerea majoratului, aceste tinere au fost lipsite de capacitatea de exercițiu, iar temeiurile care au stat la baza lipsirii capacității de exercițiu nu s-au axat pe incapacitatea tinerelor de a fi reintegrate în societate, ci pe incapacitatea autorităților de a oferi alternative la sistemul de protecție socială. În cadrul ședințelor de judecată din luna octombrie current, toate persoanele interesate au susținut acțiunea și a fost probat faptul că tinerele dețin suficiente deprinderi de viață și capacități pentru a fi reitegrate în societate.

Cea de-a șasea persoană a fost declarată, ieri, printr-o decizie judecătorească – capabilă.  Și în acest caz, IDOM s-a implicat, ajutând-o să-și redobândească capacitatea juridică.

Amintim că în luna aprilie 2017, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a recomandat Republicii Moldova mai multe măsuri de îmbunătățire a situației acestor persoane, una dintre care se referă la restabilirea capacității juridice depline a tuturor persoanelor cu dizabilități și revizuirea sistemului său de tutelă, cu scopul de a introduce mecanisme de luare asistată a deciziilor.

 

IDOM a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, rezultatele și concluziile colectate în urma desfășurării Conferinței Naționale din 21 noiembrie curent

Astăzi, 30 noiembrie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o conferinţă de presă cu genericul: „Deficiențe și soluții în asigurarea respectării drepturilor omului în privința persoanelor cu dizabilități mentale, persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova”. Evenimentul a avut loc în sediul IDOM.

În cadrul acestei conferințe, Coordonatorul de Proiect – Radu Bobeică a prezentat rezultatele și concluziile colectate în urma desfășurării Conferinței Naționale din 21.11.17. Acestea urmează să fie incluse în cadrul documentelor elaborate, ulterior, vor fi expediate factorilor de decizie din sectorul public.

Acest eveniment a fost posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă, în mod necesar, poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Radu Bobeică – Coordonator de Proiect în cadrul IDOM (tel: +373 767 15 585 sau email: radubobeica@yahoo.com).

Foto de la eveniment:

 

 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o Conferința Națională cu genericul „Deficiențe și soluții în asigurarea respectării drepturilor omului în privința persoanelor cu dizabilități mentale, persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și  victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o Conferința Națională cu genericul „Deficiențe și soluții în asigurarea respectării drepturilor omului în privința persoanelor cu dizabilități mentale, persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și  victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova”.

Conferința a avut pe 21 noiembrie 2017, în cadrul Ministerului Justiției, din str. 31 August 1989, mun. Chișinău. 

Evenimentul și-a propus să informeze participanții privind cele mai relevante probleme legate de drepturile omului din perspectiva IDOM și să caute soluții, pentru a nu admite anumite încălcări în privința persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, a persoanelor cu dizabilități mentale și a victimelor malpraxisului medical.

Întrunirea a fost structurată în sesiuni și panouri de discuții, care au avut menirea de a elucida aspectele-cheie legate de domeniile vizate și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În calitate de formatori/persoane-resursă au fost: Vanu Jereghi – Director executiv, IDOM; Boris Gîlca Secretar General de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM; Tatiana Moraru Șef Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Justiției al RM; Rodica Gramma – Dr. în șt. filosofice, conf. univ., expert IDOM; Ion Dodon – Avocat, expert IDOM; Arcadie AstrahanDirector, Centrul comunitar de sănătate mintală Botanica, expert IDOM; Olesea Doronceanu – Avocată în cadrul Programului de Litigare și Advocacy, IDOM; Dumitru Russu – Coordonator al Programului de Monitorizare și Raportare, IDOM; Alexandru Cebanaș – Avocat și consultant al Programului de Monitorizare și Raportare, IDOM și Radu Bobeică – Jurist, coordonator de proiect din cadrul aceleiași organizații.

Ultima sesiune a fost dedicată prezentării concluziilor și recomandărilor privind lacunele identificate și soluțiile propuse. În acest context, participații au participat la discuții în vederea înlăturării barierelor pentru asigurarea respectării drepturilor omului în privința grupurilor vulnerabile vizate. Totodată, pe parcursul desfășurării conferinței, IDOM a colectat opiniile și sugestiile participanților privind tematica abordată, pentru includerea acestora în cadrul documentelor elaborate, ce urmează a fi expediate, ulterior, factorilor de decizie din sectorul public.

Studiul de evaluare a politicilor naționale în domeniul malpraxisului medical și asigurarea respectării drepturilor pacienților în Republica Moldova prezentat în cadrul evenimentului poate accesat aici: http://idom.md/wp-content/uploads/2017/08/IDOM_-Studiu-MALPRAXIS-1.pdf

Acest eveniment a fost posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă, în mod necesar, poziția USAID sau a Guvernului SUA. Conferința națională se desfășoară în colaborare cu USAID/FHI, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ambasada Suediei în Chișinău.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Radu Bobeică – Coordonator de Proiect în cadrul IDOM (tel: +373 767 15 585 sau email: radubobeica@yahoo.com).

Foto de la eveniment:

     

     

      

    

    

     

    

        

    

   

    

    

     

      

     

     

   

     

 

 

IDOM continuă să apere persoanele cu dizabilităţi care au aceeași capacitate juridică ca și ceilalţi cetăţeni și își pot exercita, nestingherit, dreptul la vot

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a monitorizat scutinul prezidențial din 30.10.2016. Astfel, 30 de observatori naționali IDOM, acreditați de Comisia Electorală Centrală, au fost dislocați în 9 instituții (3 spitale de psihiatrie și 6 internate psihoneurologice) pentru a monitoriza exercitarea dreptului la vot de către persoanele cu dizabilităţi mintale. Observatorii au fost în prealabil instruiți privind particularitățile votării în aceste instituții, prevederile Codului Electoral și posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi de a-şi exercita dreptul la vot. Această activitate s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Monitorizarea respectării dreptului electoral al rezidenților instituțiilor psihiatrice și internatelor psihoneurologice din Republica Moldova în timpul alegerilor prezidențiale din 2016”, implementat de IDOM, cu suportul financiar oferit de Fundația Est-Europeană.

Astfel, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a constat că procesul de vot s-a desfășurat cu nereguli care au avut drept consecință prezența/admiterea scăzută la urne în rândul alegătorilor din cele șase internate psihoneurologice[1] și trei spitale psihitrice din țară[2].

Un exemplu în acest sens este determinat de numărul de alegători din Internatul psihoneurologic din s. Bădiceni, r-nul Soroca, adică din toți cei 431 de rezidenți înregistrați la data de 30.10.2016 – au votat doar 4 persoane, alți beneficiari au avut în baza de date statut special, sau în privința lor a existat o hotărâre de judecată, prin care aceștia au fost declarați incapabili, astfel, nu și-au putut exercita dreptul la vot.

În scopul asigurării exercitării dreptului electoral pentru persoanele cu deficienţe intelectuale sau psiho-sociale, avocații IDOM a înaintat, în luna octombrie 2017, două cereri de chemare în judecată și două cereri către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova (CPEDAE), prin care se solicită constatarea discriminării în exercitarea dreptului la vot al reclamanților la alegerile prezidențiale din 30.10.2016 pe criteriu de dizabilitate și pe criteriu de asociere cu persoanele cu dizabilități mintale, conform art. 12 al Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Dreptul la capacitate juridică este, potrivit articolului 12 al CDPD și Comentariului General nr. 1 al Comitetului CDPD, un construct juridic care recunoaște persoanele ca titulari de drepturi, ca persoane în fața legii și care le permite acestora să își exercite drepturile prin luarea de decizii cu caracter obligatoriu și care trebuie respectate. Capacitate juridică trebuie să se manifeste în toate domeniile vieții, de la luarea deciziilor de zi cu zi (cum ar fi încheierea de contracte de vânzare cumpărare sau de vindere de bunuri și produse de bază), până la luarea de decizii cu privire la relații personale (căsătorie, relații sexuale și decizii cu privire la reproducere), carieră (educație și posibilitatea de a încheia contracte de muncă sau contracte cu caracter comercial), sănătate (consimțământ sau refuz de a primi tratament medical), participarea la procesele politice (vot, candidarea la alegeri) și o multitudine de alte decizii mai mult sau mai puțin semnificative. Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului descrie capacitatea juridică drept concept care merge dincolo de luarea de decizii: „este vorba despre ce înseamnă să fii om”.


[1] Internatul psihoneurologic (IPN) din mun. Bălți;  IPN din s. Brânzeni, r. Soroca; IPN din s. Bădiceni, r. Edineț; IPN din s. Cocieri, r. Dubăsari; Casa-Internat pentru copii (băieți) cu deficiențe mintale din or. Orhei și Casa-Internat pentru copii (fete) cu deficiențe mintale din or. Hîncești.

[2] Spitalul Clinic de Psihiatrie din mun. Chișinău, Spitalul Clinic de Psihiatrie din mun. Bălți, Spitalul Clinic de psihiatrie Orhei.

 

Conferință de presă_Prezentarea studiului de evaluare a politicilor naționale în domeniul malpraxisului medical și asigurarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova

Pe 27 octombrie 2017, experții Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, Studiul de evaluare a politicilor naționale în domeniul malpraxisului medical și asigurarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova.

Evenimentul a avut loc la IPN și poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=jrm8ZKyl7FY

Documentul prezentat urmează să fie revizuit după colectarea tuturor opiniilor părților interesate, dar până atunci, acesta poate fi accesat aici: http://idom.md/wp-content/uploads/2017/10/IDOM_Draft-Studiu-Malpraxis_31-OCTOMBRIE-2017-1.pdf

Alte știri cu referire la tema expusă au apărut, ulterior, în mass-media:

 1. http://radiochisinau.md/medicii-sustin-ideea-promovarii-unei-legi-care-sa-reglementeze-cazurile-de-malpraxis—58411.html
 2. https://deschide.md/ro/stiri/social/20420/IDOM-%C3%8En-Moldova-lipse%C8%99te-legisla%C8%9Bia-care-ar-solu%C8%9Biona-efectiv-cazurile-de-malpraxis.htm
 3. https://www.europalibera.org/a/de-ce-este-necesara-o-lege-a-malpraxisului/28819779.html
 4. https://inro.news/stiri/medicii-sustin-ideea-promovarii-unei-legi-care-sa-reglementeze-cazurile-de-malpraxis.html
 5. http://ipn.md/ro/societate/87237
 6. http://ipn.md/ro/societate/87245
 7. https://www.facebook.com/OchiulPublic/videos/1298048990295043/

Foto de la eveniment:

Vanu Jereghi
Arcadie Astrahan
Radu Bobeică
Rodica Gramma

   

Trei tinere lipsite de capacitatea juridică după atingerea majoratului, au fost declarate astăzi, printr-o Hotârâre judecătorească, persoane capabile cu drepturi depline

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), prin intermediul avocatei Olesea Doronceanu din cadrul Programului de Litigare și Advocacy, a reprezentat interesele a trei petiționare în procedura de redobândirea capacității juridice.

Petiționarele, persoane cu dizabilități mintale, cu vârstele cuprinse între 22 și 36 ani, au fost abandonate la naștere, fiind cazate de cînd erau încă mici în Casa Internat pentru copii cu deficiențe mintale din Hâncești. După atingerea majoratului, aceste tinere au fost lipsite de capacitatea de exercițiu, iar temeiurile care au stat la baza lipsirii capacității de exercițiu nu s-au axat pe incapacitatea tinerelor de a fi reintegrate în societate, ci pe incapacitatea autorităților de a oferi alternative la sistemul de protecție socială.

Declararea incapacității persoanei și instituirea tutelei privau tinerele de posibilitatea realizării drepturilor și garanțiilor prevăzute de legislația națională și internațională: ele nu puteau încheia acte juridice, nu aveau dreptul să se căsătorească, nu puteau întemeia o familie, nu puteau decide conceperea unui copil sau participa la alegeri, puteau fi plasate în instituții medicale și supuse tratamentului fără acordul lor, de altfel, nu se puteau  adresa în judecată, nu puteau depune petiții, le era îngrădit dreptul la liberate și libera circulație etc.

În cadrul ședințelor de judecată, toate persoanele interesate au susținut acțiunea și a fost probat faptul că tinerele dețin suficiente deprinderi de viață și capacități pentru a fi reitegrate în societate.

Judecătoria Hâncești, prin Hotârârea de astăzi, a admis acțiunea și a dispus recunoașterea celor trei petiționare ca persoane capabile, asigurând, astfel respectarea drepturilor acestora și oferindu-le posibilitatea de a trăi o viață împlinită, în condiții de egalitate și demnitate.

Anexată, găsiți Hotărârea Judecătorească pe acest caz.

Anexa Hotarire Judecatoreasca

 

Prezentarea studiului de evaluare a politicilor naționale în domeniul malpraxisului medical și asigurarea respectării drepturilor pacienților în Republica Moldova

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat, la data de 25 octombrie 2017, o Masă Rotundă privind ,,Prezentarea studiului de evaluare a politicilor naționale în domeniul malpraxisului medical și asigurarea respectării drepturilor pacienților în Republica Moldova”.

Organizatorii și-au propus să informeze participanții privind cele mai relevante probleme legate de drepturile omului în domeniul malpraxisului medical și să caute soluții pentru îmbunătățirea cadrului legal în acest domeniu.

Întrunirea a fost structurată în sesiuni și panouri de discuții care au avut menirea de a elucida aspectele-cheie legate de domeniile vizate, precum și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Ultima sesiune a fost dedicată prezentării concluziilor și recomandărilor privind lacunele identificate și soluțiile propuse.

Ținem să aducem la cunoștință că, în curând, IDOM va organiza o conferință de presă pentru a prezenta publicului larg rezultatele și concluziile Studiului, împreună cu recomandările de rigoare. Ulterior, acesta va fi publicat pe site-ul organizației – www.idom.md, în secțiunea ,,Rapoarte”.

Această activitate a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și nu reflectă, în mod necesar, poziția USAID sau a Guvernului SUA.

    

     

      

      

      

      

      

http://e-sanatate.md - ,,Medicii deschid parantezele malpraxisului în Republica Moldova. De ce nu sunt recunoscute greșelile medicale, de ce se tem doctorii și ce vor să schimbe în practica lor”
http://e-sanatate.md/News/7555/medicii-deschid-parantezele-malpraxisului-in-republica-moldova-de-ce-nu-sunt-recunoscute-greselile-medicale-de-ce-se-tem-doctorii-si-ce-vor-sa-schimbe-in-practica-lor 

 

Vizită de studiu în Austria

În perioada 9-13 octombrie 2017, un reprezentant al Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului (IDOM),  împreună cu alți reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități (Keystone Moldova, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități  (CAJPD), Asociația ,,MOTIVAȚIE” , Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) și Asociația ,,Servicii Sociale Durabile”) au participat la o vizită de studiu în Austria, eveniment organizat de Easpd Brussels (Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități).

Scopul acestei vizite s-a rezumat la familiarizarea reprezentanților Republicii Moldova cu practica Austriei,  schimul de experiență între aceste două țări, preluarea bunelor practici, îndeosebi în procesul aplicării Articolului 33 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și crearea mecanismului independent de monitorizare. 

Succesul reformei austriece în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilități a depins, în mare măsură, de efortul societății civile și al autorităților, care s-au mobilizat și au lucrat în acest sens. Accentul fiind pus pe îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități, incluziunea socială a acestora prin excluderea practicilor discriminatorii și măsurilor legale, care creau impedimente în aplicarea prevederilor Convenției privind drepturile acestora.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului ”Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale” implementat de Keystone Moldova, AOPD și EASPD din resursele financiare ale Uniunii Europene.

    

 

Sesizările, constatările și recomandările Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova au fost luate în considerație, iar o parte din ele se regăsesc în recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR)

La data de 06 octombrie 2017, Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR) a publicat concluziile şi recomandările pentru Republica Moldova privind implimentarea și respectarea drepturilor recunoscute și garantate prin semnarea Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, în comun cu Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) au întocmit și expediat CESCR un raport comun focusat pe o analiză comprehensivă a respectării drepturilor omului, în special pe respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale și a drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHIV). Raportul comun a cuprins o analiză a situației existente din RM din perspectiva celor mai frecvente violări ale drepturilor omului și a recomandat operarea modificărilor la nivel național a legislației, politicilor și practicilor care generau violări ale drepturilor garantate de Pact.

Contribuția IDOM, precum și a societății civile din Republica Moldova în vederea îmbunătățirii situației privind respectarea drepturilor omului și-a găsit reflectare în concluziile Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR) publicate recent, prin faptul că majoritatea problemelor semnalate și a recomandărilor propuse se regăsesc în observațiile și concluziile CESCR.

Astfel, pe domeniul PTHIV, IDOM a semnalat violarea drepturilor PTHIV prin nerespectarea confidențialității datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, recomandând în acest sens anularea actelor subordonate legii care permit divulgarea informațiilor confidențiale; necesitatea operării modificărilor la art.212 Cod Penal al RM prin revizuirea criminalizării transmiterii HIV; excluderea criminalizării expunerii la riscul de contaminare cu HIV; excluderea prevederilor discriminatorii care criminalizează infectarea cu HIV doar de către o persoană care trăieste cu HIV etc. Sesizările IDOM pe acest domeniu au fost preluate și se regăsesc în p.64, p.65 ale Recomandărilor CESCR.

Pe domeniul Sănătatea Mentală, IDOM a semnalat violări ale drepturilor omului prin: lipsirea nejustificată de capacitate juridică a persoanelor cu dizabilități mintale; violarea drepturilor persoanelor cu dizabilități sub aspectul interzicerii căsătoriei și formării unei familii, violarea drepturilor ce vizează libertatea de a alege locul de trai; discriminarea persoanelor cu dizabilități în sfera asigurărilor sociale; încălcarea dreptului la cel mai înalt standart al sănătății fizice și mintale prin oferirea asistenței medicale insuficiente și necalificate; supunerea persoanelor cu dizabilități la rele tratamente; urgentarea reformei privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități plasate în spitale de psihiatrie sau internate psihoneurologice; instituirea măsurilor de ocrotire alternative lipsirii de capacite juridică și tutelei și orientate pe suport în luarea deciziilor.

Sesizările, constatările și recomandările IDOM au fost luate în considerație, iar o parte din ele se regăsesc în Recomandărilor CESCR.

Pe viitor, IDOM va continua să monitorizeze implementarea și respectarea recomandărilor CESCR de către autorități, care, de altfel, reprezintă o prioritate și se regăsesc și în strategiile naționale în domeniu justiției și drepturilor omului pe următorii ani.

Recomandările Comitetului ONU le găsiți acesând linkul de mai jos.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FMDA%2FCO%2F3&Lang=En

Rapoarte

 

 

Ministerul Sănătații Muncii și Protecției Sociale recomandă instituțiilor subordonate sporirea calității serviciilor oferite de Programul Terapiei de Substituție cu Metadonă

Pe parcursul lunii august curent, asistenții sociali ai organizației ,,Inițiativa Pozitivă” au direcționat 11 beneficiari ai Programului Terapiei de Substituție cu Metadonă pentru consultații către avocaţii Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM).  

Beneficiarii acestui program au invocat în plângerile adresate către IDOM un șir de probleme, printre care se enumeră:

 1. Pacienților nu li se oferă consilierea medicală necesară, inclusiv la solicitare;
 2. Pacienților li se refuză evaluarea periodică a severității adicţiei / dependenţei pacientului. Nu se asigură supravegherea pacienților;
 3. Nu este elaborat un plan idividual de tratament (susținere în tratament) cu inducţia substituţiei cu metadonă;
 4. Unora li se refuză încadrarea în Programul Terapiei de Substituție cu Metadonă, chiar dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere la tratamentul de substituţie cu metadonă, inclusiv excluderea fără motive întemeiate a persoanelor care deja erau în acest program;
 5. Reducerea bruscă a dozei de metadonă, fără a coordona cu pacientul ritmul de reducere a dozei. Neajustarea schemei de tratament la nevoile pacientului. Ca rezultat pacienții au sevraj a cîte 2-3 săptămîni;
 6. Pacienților nu li se face evaluarea remisiei pentru determinarea criteriilor de eliberare a metadonei la domiciliu, chiar dacă aceștia îndeplinesc criteriile de prescriere a metadonei la domiciliu și se află de 1-2 ani la tratament;
 7. Pacienților nu li se acordă o abordare multidisciplinară (medico-psiho-socială), astfel aceștia nu sunt încurajați să continue tratamentul ș.a.

Ca rezultat al interpelării expediată de către Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, cu referire la înregistrarea încălcărilor frecvente ale drepturilor beneficiarilor Programului Terapiei de Substituție cu Metadonă, în cadrul acordării asistenței medicale de către instituțiile medico-sanitare publice, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova solicită informarea personalului medical și ne-medical din instituțiile subordonate, privind actele normative din domeniu în vigoare și asigurarea respectării normelor de etică și deontologice în acordarea asistenței medicale pacienților, precum și neadmiterea practicilor negative de stigmatizare și discriminare a pacienților, inclusiv în cadrul acordării asistenței medicale specializate narcologice.

Raspuns MSMPS

 

Un alt tânăr cu dizabilități psihosociale și-a redobândit, recent, capacitatea legală

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), prin intermediul avocatului Valerian Mămăligă și în colaborare cu organizația Keystone Moldova, au ajutat încă un tânăr de 28 ani, cu dizabilități psihosociale, să-și redobândească capacitatea legală.

La vârsta de 23 ani, acest tânăr a fost declarat prin hotărîre judecătorească persoană incapabilă, fiind lipsit, astfel, de dreptul de a lua decizii pentru sine, inclusiv dreptul de a întemeia o familie, dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, dreptul de a nu fi supus discriminării pe bază de dizabilitate, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul de a gestiona propriile venituri ş.a.

Judecătoria Hîncești a emis la data de 6 octombrie current hotărîrea de declarare a persoanei capabile, oferindu-i astfel oportunitatea de a trăi o viață împlinită și independentă, în condiții de demnitate și egalitate cu toți.

Anexată, găsiți Hotărârea Judecătorească pe acest caz.

Anexa Hotarire Judecatoreasca

 

În perioada 5-6 octombrie 2017, IDOM a desfășurat încă un curs de instruire pentru angajații Inspectoratului General de Poliție

În scopul realizării activităților proiectului implementat în luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în colaborare cu Ambasada Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 5-6 octombrie 2017, IDOM a desfășurat încă un curs de instruire pentru angajații Inspectoratului General de Poliție.

De data aceasta, evenimentul a avut loc în or. Drochia, Republica Moldova. Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților poliției în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodie.

În calitate de formatori au fost: Vanu Jereghi – directorul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Dumitru Russu – coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul aceleiași organizații, Ion Caracuian – șef, Secția Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM, Arcadie Astrahan – director al centrului comunitar de sănătate mintală Botanica și Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției.

La finalul cursului participanții au primit certificate de participare.

Aceasă activitate a fost posibilă datoriă suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău.

    

     

Masă Rotundă de consultare a Raportului de analiză privind implementarea articolului 33 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Astăzi, 3 Octombrie 2017, în incinta Centrului de instruiri Keystone Moldova a avut loc o Masă Rotundă de consultare a Raportului de analiză privind implementarea articolului 33 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în cadrul proiectului ”Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidentiale cu profil psiho-neurologic” implementat de Keystone Moldova, în colaborare cu AOPD și EASPD din sursele financiare ale UNIUNII EUROPENE.

Cu un mesaj de salut a venit Parascovia Munteanu – reprezentanta Keystone Moldova. După care a urmat Dumitru Russu – reprezentantul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, cu prezentarea draftului Raportului de analiză. Spre finalul evenimentului au avut loc discuții asupra raportului, participanții au făcut comentarii și recomandări.

   

În continuare, consultați draftul Raportului prezentat:

 

 

IDOM a efectuat alte două vizite de monitorizare la Izolatorarele de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție din orașul Taraclia și Basarabeasca

La data de 27 septembrie 2017, reprezentanții Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova au efectuat două vizite inopinate la Izolatorarele de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție din orașul Taraclia și Basarabeasca.

Vizita a avut drept scop evaluarea modului de implementare a recomandărilor anterioare propuse de către IDOM privind respectarea drepturilor omului în această instituție.

În curând vom publica un raport detaliat. Până atunci, vă îndemnăm să citiți/descărcați celelalte rapoarte realizate de către IDOM, în urma vizitelor de monitorizare efectuate în alte Izolatoare de detenție provizorie. Pentru mai multe detalii, accesați: http://idom.md/rapoarte/rapoarte-pe-izolatoare-de-detentie-provizorie/