Consolidarea capacităţilor angajaţilor ANAS și managerilor Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului şi discriminării

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), grație suportului financiar oferit de Suedia, monitorizează evaluează respectarea drepturilor persoanelor aflate în custodia statului, precum sunt cele deținute în Izolatoarele de Detenție Preventivă, în spitalele psihiatrice și în Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități[1]; desfășoară activități de instruire, advocacy și de litigare strategică, etc.

Comitetul Națiunilor Unite Împotriva Torturii, precum și Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile persoanelor cu Dizabilități în cadrul evaluărilor din 2017 a accentuat recomandarea către Republicii Moldova de a instrui personalul poliției, procurorii, judecătorii și întregului personal implicat în furnizarea serviciilor de sănătate privind metodele de interacțiune cu persoanele cu dizabilități mentale / psihosociale și investigarea eficientă și documentarea cazurilor de tortură, tratamentul inuman sau degradant[1]. Potrivit observațiilor concludente ale Comitetului Națiunilor Unite, la data de 6 decembrie 2018 statul urmează să informeze privind acțiunile planificate în vederea implementării recomandărilor.

În scopul consolidării capacităţilor autorităților în vederea prevenirea torturii, reducerii relelor tratamente și discriminării, IDOM a organizat în perioada 18-20 decembrie 2018 un curs de instruire cu genericul: „Consolidarea capacităţilor angajaţilor ANAS[2] și managerilor Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului şi discriminării”.

În acest context, câțiva angajați din cadrul ANAS, directorii și personalul de conducere ai Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități (com. Cocieri, or. Orhei, or. Hîncești, s. Bădiceni, mun. Bălți și s. Brânzeni), precum și câteva persoane din cadrul Direcției politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități au participat la evenimentul desfăşurat în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”.

În calitate de formatori au fost:
Vanu Jereghi – Director Executiv, IDOM;
Dumitru Russu – Coordonator, Programul Monitorizare și Raportare, IDOM;
Nelea Panfil – Coordonator de Proiect, Keystone Moldova;
Svetlana Doltu – Expert în sănătate, Membru a Consiliului pentru Prevenirea Torturii;
Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM;
Olesea Doronceanu  – Avocat, Programul Litigare și Advocacy, IDOM;
Arcadie Astrahan – Director Programe, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Botanica, Expert în sănătatea mintală.


[1] În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 454 din 16.05.2018 cu privire la reorganizarea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială, Internatele Psihoneurologice au fost redenumite în Centre de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi (adulți / copii)

[2] Agenţia Naţională Asistenţă Socială este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care gestionează activitatea Centrelor de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi (adulte și copii); HG Nr. 454 din  16.05.2018 cu privire la reorganizarea Agenției Naționale Asistență Socială și HG Nr. 1263 din  18.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale Asistență Socială, a structurii şi efectivului-limită ale acesteia.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *