25 de persoane care activează în cadrul Inspectoratelor de Poliție din mai multe regiuni ale Republicii au beneficiat de instruiri în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodie

Grație suportului financiar oferit de Suedia și conform Acordului de colaborare cu Inspectoratul General al Poliției (IGP), Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) desfășoară activități de monitorizarea condițiilor de detenție ale persoanelor aflate în custodia poliției, activități de instruire, de litigare strategică, precum și activități de monitorizarea internatelor psihoneurologice și a spitalelor de psihiatrie privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

În acest sens, în perioada 29-30 noiembrie 2018, în or. Vadul lui Vodă, complexul turistic „ODISEU, IDOM a organizat o instruire care a avut drept scop consolidarea capacităților poliției în vederea depășirii deficienților care generează încălcarea dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman și degradant în izolatoarele de detenție provizorie. Astfel, 25 de persoane care activează în cadrul IDP-urilor din mai multe regiuni ale Republicii au beneficiat de aceste instruiri.

Ion Caracuian – Șeful secției Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în Izolatoarele de Detenţie Provizorie, prezentând actele normative naționale și internaţionale. În cadrul sesiunii au fost explicate noţiunile de torturătratament inuman și tratament degradant, făcându-se referire la cadrul legal național, internațional, precum și la jurisprudența CEDO. Accentul a fost pus și pe necesitatea respectării regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, aprobat prin Ordinul Nr. 77 din  31.12.2013. La fel, participanții au fost capacitați în vederea limitelor aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc, precum și despre rescurile neaplicării acestora.

Spre finalul primei zile de instruire, Natalia Toporeț – Expert Judiciar medico-legal în examinarea cazurilor de tortură a ținut un discurs referitor la aspectele medicale ale torturii și aplicarea metodologiei de examinare și documentare medicală a acestor cazuri. 

Arcadie Astrahan – Directorul Centrulul Comunitar de Sănătate Mintală Botanica, expert în sănătate mentală, a vorbit în cea dea doua zi despre importanța respectării drepturilor persoanelor cu deficiențe mentale și utilizatorilor de droguri injectabile aflați în custodia poliției.

Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM a prezentat Conceptul de Egalitate, făcând referire la prevederile legislației internaționale și naționale cu privire la discriminare; a vorbit despre jurisprudența CEDO cu referire la Articolul 3 (dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman sau degradant) în cazurile de detenție a persoanelor cu dizabilități; despre Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, explicând detaliat termenul de ,,Acomodare rezonabilă”. Un capitol aparte a fost dedicat ,,Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *