IDOM a inițiat mai multe cazuri privind redobândirea bunurilor imobiliare ale persoanelor cu dizabilități mentale de care au fost deposedate în urma instituționalizării și lipsirii capacității juridice de exercițiu

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), prin intermediul avocaților din Programul de Litigare și Advocacy, în parteneriat cu organizația Keystone Moldova, pe parcursul anului anterior au inițiat mai multe cazuri privind redobândirea bunurilor imobiliare ale persoanelor cu dizabilități mentale de care au fost deposedate în urma instituționalizării și lipsirii capacității juridice de exercițiu.

Potrivit avocatului IDOM, Valerian Mămăligă: ”Până nu demult, o persoană cu dizabilități mentale putea fi declarată incapabilă în baza unei hotărâri judecătorești, fiind lipsită de capacitatea de exercițiu. Astfel, această persoană era privată de drepturile fundamentale, iar deciziile persoanei erau luate de către tutorele său. Deseori se întâmpla ca persoanele aflate sub tutelă să fie plasate în instituțiile rezidențiale, iar tutorele ramânea să-i gestioneze bunurile, inclusiv să le înstrăineze. La moment, odată cu modificarea Codului Civil și a Codului de Procedură Civilă, tot mai multe persoane declarate incapabile sunt repuse în drepturi prin recunoașterea capacității juridice. Teoretic, ei ar putea reveni în comunitate, doar că majoritatea nu au unde locui pentru că în imobilele acestora trăiesc alți oameni, sau au fost înstrăinate”.

Unul dintre aceste cazuri este cel al lui Ion (numele este schimbat – n.r.), care a locuit în familie pînă la vârsta de 14 ani, împreună cu încă 2 surori. După ce părinții i-au decedat, acesta a fost plasat în Casa Internat pentru copii cu dizabilităţi mintale din Orhei. Cu regret, din bunurile imobile pe care acesta urma să le moștenească, există doar lotul pe care se afla cândva casa părintească iar alte două loturi de teren care au fost vândute în mod fraudulos.

Specialiştii de la Keystone au intervenit în acest caz, solicitând asistența unui avocat din cadrul IDOM pentru a obţine partea de moştenire pentru Ion. Deoarece beneficiarul nu a acceptat succesiunea în termen, pentru că autoritățile din Casa internat pentru copiii cu deficiențe mintale n-au întreprins acțiunile necesare de informare referitor la termenul de acceptare a succesiunii rămase după decesul mamei, dreptul la proprietate i-a revenit surorii acestuia.

Pentru revendicarea drepturilor la moștenire ale lui Ion, avocații IDOM au depus în interesul lui o cerere de chemare în judecată prin care au solicitat prelungirea termenului de acceptare a succesiunii rămase după decesul mamei și anume ½ cotă-parte din averea succesoral.

Într-un alt caz, Sergiu (numele este schimbat – n.r.) s-a născut cu o maladie congenitală, și suferă de retard mental. Pînă la vărsta de 39 ani el a locuit cu mama sa, după care a fost plasat în Internatul Psihoneurologic din Cocieri. De 19 ani se află acolo. Cu 5 ani în urmă mama beneficiarului, din necunoștință de cauză, a înstrăinat apartamentul unde beneficiarul deținea o cotă parte. Avocații au stabilit că mama beneficiarului de facto vroia să înstrăineze apartamentul cu condiția întreținerii pe viață, ea a fost mințită și indusă în eroare de către cumpărător, care de iure a încheiat un contract de vînzare-cumpărare. Beneficiarul la rândul său, și-a pierdut cota-parte sa din apartamentul din Chișinău deoarece la fel a fost indus în eroare și impus să semneze la notar o procură prin care îi acorda dreptul mamei sale de a dispune de bunurile sale.

Ulterior, când mama beneficiarului a înteles că a fost mințită, împreună cu fiul său s-au adresat cu o cerere de chemare în judecată privind recunoașterea nulității contractului de vînzare-cumparare a apartamentului. Printr-o Hotărâre judecătorească, cererea a fost respinsă pe motiv ca fiind nefondată, pierzând astfel dreptul de proprietate asupra unicului spațiu locativ pe care-l aveau.

Avocații IDOM au intervenit pentru a acorda asistență juridică beneficiarului la etapa contestării hotărârii judecătorești la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, hotărârea prin care beneficiarul și mama sa au pierdut dreptul de proprietate asupra unicului bun imobil deținut a fost contestată și Curtea de Apel, prin deciza, sa a admis apelurile depuse, a casat hotărârea primei instanțe și a recunoscut nulitatea contractului de vînzare-cumparare a apartamentului.

În prezent litigiul se află pe rolul Curții Supreme de Justiție.

Despre redobîndirea dreptului de proprietate asupra imobilului, vorbim și în cazul lui Andrei (numele este schimbat – n.r.), care, la fel, a fost lipsit de capacitate juridică. Deoarece rudele apropiate ale beneficiarului au refuzat să aibă grijă de el, tutela asupra lui și asupra fratelui său a fost instituită pe numele unei persoane străine, care pe atunci exercita și funcția de şef a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului. Tutorele nu a locuit împreună cu persoanele aflată sub tutelă dar i-a plasat în Internatul Psihoneurologic din Bălți. După moartea fratelui lui Andrei, tutorele, fără consimțămîntul beneficiarului, a vândut unei rude cota parte a apartamentului care aparținea fratelui lui Andrei.

Astfel, A.O. Keystone Moldova a solicitat avocaților din cadrul IDOM acordarea asistenței juridice acestui beneficiar, în special verificarea legalității administrării de către tutore a patrimoniului acestuia și a fratelui său, precum și a înstrăinării unei cote părți din proprietatea comună deținută de ultimii.

Potrivit avocatei din cadrul IDOM, Olesea Doronceanu –”Analizînd dosarele beneficiarilor s-a stabilit că plasarea lor într-o instituție psihoneurologică ridică foarte multe semne de întrebare, iar administrarea patrimoniului lor, în special înstrăinarea unei cote părți din proprietatea comună, nu este clară și aparent este abuzivă și contrară legii.

În interesele beneficiarului a fost depusă o plîngere penală la Centrul Național Anticorupție (CNA) prin care s-a solicitat să se dispună demararea unei investigații pentru elucidarea corectitudinii, proporționalității și legalității exercității atribuțiilor tutorelui și autorității tutelare în privința tutelaților.

La solicitarea IDOM, de către CNA s-a dispus deschiderea unei cauze penale în temeiul art. 328 CP RM “Exces de puterea sau depășirea atribuțiilor de serviciu”, ulterior beneficiarul a fost recunoscut în calitate de parte vătămată și audiat pe caz.

Cazul de află în derulare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *